You are on page 1of 11

CELE 9 MUZE

 Înmitologia greacă, Muzele erau


cele nouă fiice ale lui Zeus și ale
Mnemosynei, considerate drept
inspiratoare ale muzicii, ale
dansului, ale poeziei și
patroanele artelor în general.
Muzele îi desfătau pe zeii
Olimpului cu cântecele lor, la
diferite festivități. Au participat,
de pildă, în această calitate, la
nunta Harmoniei cu Cadmus și la
cea a lui Thetys cu Peleus.
Calliope
 Este considerată cea mai înțeleaptă
dintre muze.
 În general, apare în picturi cu un
instrument de scris sau o liră în mână.
După Hesiod (Theogonia), Calliope
inspira regi și prinți. În epoca clasică,
Calliope era considerată muza poeziei
epice. Conform unei tradiții a
pitagoreicilor Calliope era și muza
filosofiei
Clio
 Înperioada clasică a fost
considerată muza istoriei și este
reprezentată în diverse picturi
drept o tânără cu cărți în mână.
Conform unei versiuni legendare,
împreună cu Apollo l-a conceput
pe fiul ei Hymenaios. Un asteroid
descoperit pe 25 august 1865 a
fost denumit după ea.
Erato
 Erato era muza elegiei și a
poeziei erotice.Era reprezentată
in picturi cu o liră în mână. A avut
un fiu, Azan, cu Arcas, regele
arcadienilor.
Euterpe
 Înperioada clasică, Euterpe era
considerată muza poeziei lirice și era
portretizată cu un fluier. Euterpe l-a
conceput pe Rhesus, după ce a rămas
însărcinată de zeul-fluviu Strymon.
Melpomene
 Numele muzei provine de la cuvântul
grec echivalent cu a celebra cu dans și
cântec. La început, Melpomene era
muza cântării, dar în perioada clasică a
devenit muza tragediei. În picturi,
apare cu o mască tragică.
Polymnia
 Polimnia era muza pentru retorică,
compunerea de imnuri, dans,
pantomimă, geometrie și agricultură. În
perioada clasică, Polimnia era considerată
muza imnurilor religioase.

 Ea era considerată cea mai serioasă dintre


femei. În unele picturi este arătată ca
persoană gânditoare, uneori cu un deget
dus la gură, îmbrăcată într-o manta lungă,
purtând un voal. Se spunea că ar aduce
celebritate scriitorului care o clasează ca
nemuritoare.
Terpsihora
 Numele ei provine din unirea cuvintelor
grecești „delectare” și „dans”. În epoca
clasică era considerată muza dansului
și a muzicii de cor.
Thalia
 Thalia ortografiat și Thaleia, este muza
comediei și a poeziei idilice. Numele ei
înseamnă, în acest context, „cea
înfloritoare”, datorită laudelor aduse
permanent în cântecele închinate ei.
Urania
 Urania înseamnă în greacă ceresc.
Urania era muza cântecului, a muzicii
și a dansului; a devenit muza
astronomiei și a astrologiei. Este
deseori legată de dragostea universală
și Spiritul Sfânt. În perioada Renașterii,
Urania a început să fie considerată drept
muza poeților creștini.