TB 101

³Mga Dapat Malaman Tungkol sa Tuberculosis´

Objectives:

1. To know the basic facts on TB 2. To appreciate the National Tuberculosis Program (NTP) 3. To correct misconceptions (maling (maling paniniwala) paniniwala) on TB

TB: World Statistics 1/3 ng populasyon ng daigdig (6.8 B) ay may TB infection 1 tao ang nakalalanghap ng TB bacilli bawat segundo 1.9 Milyong tao ang namamatay sa TB taun-taon #7 ang Pilipinas sa 22 bansang may malaking problema sa TB .

TB: Philippine Statistics 101 Pilipino ang namamatay sa TB arawaraw #6 ang TB sa dahilan ng mortality at morbidity Marami pa ang hindi naitalang kaso ng TB sa iba¶t ibang komunidad NCR at Southern Tagalog ang may mataas na kaso ng TB .

Ano ang Tuberculosis? ay isang problemang pangkalusugan also known as: KOCH¶S DISEASE (from the name Robert Koch) ay nakahahawang sakit na dulot ng isang mikrobyo o bacteria ang mikrobyo ay dala ng hangin (airborne) karaniwang inaatake ng mikrobyo ang baga. . at mata (Extra Pulmonary TB) ‡ Majority of TB cases (80% to 85%) manifest the pulmonary type of disease (PTB). bato. meninges. (Pulmonary TB) ibang bahagi ng katawan tulad ng buto.

Ating kilalanin si Myco«« Katangian: ‡ mabagal ang pagdami ‡ nabubuhay sa katawan ng tao at maganda ang supply ng hangin (aerobic organism) ‡ sa labas ng katawan ng tao. ito ay napapatay ng sikat ng araw (solophobic organism) Ibang pangalan: Mycobacterium tuberculosis/ Tubercle bacilli / TB Germ .

. ««nadadala ng hangin ang TB bacilli.Paano tayo mahahawaan ng TB? Sa -pag-ubo -pagbahing -pagsasalita ««ng taong may TB.

8 .

. Kung mahina ang resistensya. dadami ang TB bacilli. (Ito ang TB Infection). Sa paglanghap ng TB bacilli. karaniwang mananatili ito sa baga.Paano Nagkaka-TB? 1. maaari itong ikamatay. 2. (Ito ang TB Disease) 3. sisirain ang Infection mula sa taong may-TB baga at makararamdam ng sintomas. Kung hindi maagapan.

karaniwan sa hapon o gabi (NIGHT SWEATS) ‡ Kawalan ng ganang kumain. pagbaba ng timbang ‡ Pananakit ng likod at dibdib ‡ Panghihina at madaling mapagod .Anu-ano ang Sintomas ng TB? ‡ Pag-ubo nang higit pa sa 2 linggo ‡ Pagdura ng plema na minsan ay may bahid ng dugo ‡ Lagnat at pagpapawis.

TB PATIENT: It could be ANYONE! BABAE. LONG HAIR. ARTISTA. MAHIRAP.PALITO. MAYAMAN. KAPATID MO. KRISTIYANO. KAPITBAHAY MO. MACHO. PANGIT. MAGANDA. DOKTOR. NATULI MAN O HINDI! . KALBO. PULITIKO. MAY NGIPIN O WALA. CHUBBY. PAYAT. LALAKI. MABAIT. MATABA. MATANDA. TINDERO. SALBAHE. SEXY.MUSLIM. BATA.

Sino ang Pwedeng Magka-TB? ‡ Kahit sino ay pwedeng magka-TB ‡ Karamihan sa mga maysakit na TB ay edad ‡ Mga halimbawa: ± Kasambahay at katrabaho ng may-TB (close contacts o kasama sa iisang silid) ± Health workers. Chronic lung disease. lalo na ang mga nagtatrabo sa kulungan at sanitarium ± Taong mahina ang immune system (May HIV infection. Pneumonia. atbp) 15-64 .

sa trabaho ay nakokompromiso ang respiratory system (hal. mine workers) ± Kulang sa timbang at sustansiya sa katawan. mababa ang resistensiya (lalo na sa mga bata) ± Manginginom at IV drug users ± Iba pa .Sino ang pwedeng Magka-TB? ± Taong nakalalanghap ng silica..

.

on the spot 2nd --.on the spot .Paano Sinusuri ang PTB? 1. tiyak na may TB ang pasyente 3x ang SPUTUM COLLECTION 1st --.early morning 3rd --. Sputum Microscopy ± ± Ang pinaka-epektibo at murang paraan ng pagsusuri ng PTB Nakikita sa microscope kung mayroon o walang TB bacilli sa plema ± ± Kung mayroong TB bacilli.

± Chest X-Ray Nakasanayan ng magpax-ray ± Subalit hindi matutukoy ng x-ray kung may TB bacilli o wala (NONCONFIRMATORY) .Paano Sinusuri ang PTB? 2.

Katulong ang treatment partner sa araw-araw na pagpapainom ng gamot.Paano Ginagamot ang TB?   Nagagamot ang TB. Nakasisiguro na tama ang kombinasyon at dosage ng anti-TB drugs. . kumpleto. b. at libre ang gamot. Ito ang TUTOK-GAMUTAN. Sa DOTS ay«« a. c. Regular . Sa pamamagitan ng DOTS (Directly-Observed Treatment Short Course). ang rekomendadong paraan ng paggamot sa TB.

Sa tamang gamutan«      Mapipigilan ang hawahan Non-infectious na ang pasyente sa loob ng 2-4 na linggo Bubuti ang pakiramdam ng pasyente at maaari nang bumalik sa trabaho Maiiwasan ang komplikasyon at multi-drug resistance (MDR) Gagaling ang pasyente sa loob ng 6 na buwan .

2. Ipagamot ang taong may TB sa Health Center sa inyong lugar. Sundin ang UBOkabularyo (gabay sa tamang pagubo). . Pabakunahan ng BCG ang sanggol. 5. Kumain ng masustansiyang pagkain. Siguruhing maayos ang bentilasyon ng kabahayan. 3. 4. (itaas ang mga kurtina) Panatilihing malinis ang kapaligiran. 6.Paano Maiiwasan ang Pagkalat ng TB? 1.

Ang TB ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-ubo ng isang taong may TB. MALI 5. MALI 7. Kailangang ihiwalay ang mga gamit. Isa sa paraan ng pagpigil ng pagkalat ng TB ay ang pagtakip ng bibig kapag umuubo. ikaw ay may sakit nang TB. Namamana ang TB. Kapag nakalanghap ng TB bacilli. MALI 10. MALI 8. . Kapag may nakitang dugo sa plema. TAMA 3. MALI MALI 11. ito ay may TB at dapat iwasan. kubyertos. Ang isang taong may TB ay palaging mayroong sintomas. TAMA 2. hindi siguradong mada-diagnose ang TB. Sa chest x-ray. may TB ka. Kung ikaw ay malakas at nagji-gym. Dapat hindi na papasukin sa trabaho ang isang taong may TB. Kapag may nakitang umuubo at nangangayayat.POST-TEST: TAMA O MALI? 1. at plato ng kasamahang may TB. hindi ka magkaka-TB. TAMA 6. MALI 9. MALI 4.

Mahalaga rin ang pag-unawa at tulong ng lahat upang malutas ang problema ng TB. Tama Kahit sino ay pwedeng magka-TB Ang TB ay hawa-hawa Ang TB ay dahil sa mikrobyo.Ano ang mga Maling Akala Tungkol sa TB? Mali Mga payat lamang ang nagkaka-TB Ang TB ay mana-mana Ang TB ay dahil sa pasma. pagpapagod. Mahalagang hindi magpabaya ang pasyente. ang ³Tubercle bacilli´ Ang mikyobyong TB ay nalalanghap mula sa hangin (airborne) Nagagamot ang TB. naulanan o natuyuan ng pawis. . o sa pagtatalik o tagay-tagay Ang TB ay hindi nagagamot. o pagpupuyat Nakukuha ang TB sa paggamit ng kutsara o baso ng maysakit. Dapat itong itago at ikahiya.

PAALALA Kung may sintomas ng TB. Kumunsulta agad sa Kaagapay Health Volunteer. . huwag magpabaya. sa Kaagapay Center o sa health center.

Ano ang iba¶t ibang klase ng TB? ± New ± Relapse ± Failure ± Return after default (RAD) ± Transfer-in ± Other .

Ano ang mga gamot na lunas sa TB? INTENSIVE PHASE FDC-A ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Rifampicin (R) Isoniazid (I) Pyrazinamide (P) Ethambutol (E) Streptomycin (S) MAINTENANCE PHASE FDC-B ‡ Rifampicin (R) ‡ Isoniazid (I) .

. Category 3 . MP: RI-4mos. IP: RIPES-2mos. IP: RIP-2mos. MP: RI-4mos. MP: RIE-5mos. RIPE-1mo.Paano sila ginagamot? CATEGORY Category 1 Category 2 URI NG TB New Sm+ cases Failure cases Relapse cases RAD Others Sm (-) Chest x-ray (+) GAMOT IP: RIPEE-2mos.

. CATEGORY 1st Sputum Follow-up Exam 2mo 2nd Sputum Follow-up Exam 4mo 3rd Sputum Follow-up Exam 6mo I II 3mo 5mo 8mo III 2mo .Paano malalaman kung gumagaling sila? =follow up sputum exam after.

Ano ang dapat gawin kapag nakaranas ng side effects and pasyente? Side Effects Drug(s) Responsible What To Do? Minor side effects ± Patients should be encouraged to continue taking medicines Gastro-intestinal intolerance Mild Skin Reactions Rifampicin Any kind of drugs Advise to take medication at bedtime Refer for antihistamines Reassure the patient Apply warm compress Refer for Vit. B6 Refer for medicines Refer to physician Orange/Red Colored Urine Rifampicin Pain at the injection site Burning sensation in the feet Flu-like symptoms Arthralgia Streptomycin Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide .

If symptoms subside. resume treatment and monitor. streptomycin) Any kind of drug (esp. RIP) Discontinue and refer Discontinue and refer.Ano ang dapat gawin kapag nakaranas ng side effects and pasyente? Side Effects Drug(s) Responsible What To Do? Major Side Effects: Discontinue taking medicines and refer to MHO/CHO/Physician immediately Severe skin rash Jaundice due to hepa Any kind of drug (esp. Discontinue and refer to opthalmologist Discontinue strep and refer Impairment of visual acuity and color vision Hearing impairment Ethambutol Steptomycin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful