You are on page 1of 8

FBF20803

QAWAID FIQHIYYAH

‫المصلحة العامة مقدمة على‬ ‫مصلحة الخاصة‬ Maslahah Umum lebih diutamakan daripada Maslahah Khusus .

Maslahah am atau umum merujuk kepada maslahah umat Islam di Malaysia secara keseluruhannya. Maksud Kaedah • ‘Ammah (‫ )عامة‬bermaksud sesuatu keperluan itu adalah meliputi keperluan seluruh umat manusia atau umum. maslahah orang awam (umat Islam) perlu diutamakan. Dalam situasi hari ini. • ‫ المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة‬: Kaedah ini bermaksud maslahah (kebaikan) am perlu didahulukan daripada maslahah khas. . • Khassah (‫ )خاصة‬bermaksud keperluan sesuatu golongan tertentu yang bukan berbentuk individu. Manakala maslahah khas merujuk kepada kebaikan yang mungkin diperolehi oleh orang tertentu.

Sumber asalnya .

Perbahasan Ulama Kata Imam al-Syatibi: “Sesungguhnya diletakkan syariah itu adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat” Maslahah individu dan umum perlu diambil kira. bukan semata-mata bermotif keuntungan sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Maslahah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalat. iaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syarie. Maslahah umum perlu diutamakan apabila bercanggah dengan maslahah individu. . Kaedah ini membezakan antara sistem kapitalis dan sosialis/komunis di mana kapitalis menekankan maslahah individu manakala sosialis menekankan maslahah umum (al-Fanjari).

• Para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merosakkan akidah umat kerana berkait kepentingan orang ramai.Contoh • Dalam pembedahan ke atas mayat. mushaf. menjaga hadis-hadis nabi agar tidak bercampur dengan hadis palsu dan maslahah lainnya yang berkait dengan orang ramai. • Menjaga kesucian al-Quran agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-quran. apa-apa yang menimpa si mati seperti mencemar kehormatan dirinya adalah dianggap maslahah khusus. (Usaha Abu Bakar & Uthman – Zaman Khulafa Ar-Rasyidin) . manakala kesan dari perbuatan pembedahan mayat dapat mengenal pasti punca-punca penyakit dan seterusnya menghalang penyakit tersebut dari tersebar dalam kalangan masyarakat maka ini adalah bersifat maslahah umum.

• Kerajaan berhak mengambil kawasan perumahan atau kampong tertentu dengan membayar pampasan setimpal untuk kemajuan masyarakat atau membangunkannya demi kemaslahatan umum. . • Pemutusan hubungan perkahwinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). seperti sekolah dan hospital.

Contoh dari segi muamalat • Menangkap dan membunuh orang murtad • Penetapan harga oleh pemerintah makanan asasi • Monopoli barang (ikthikar) • Kontrak Istina’ • Melindungi ekonomi bernilai dan semula jadi daripada kemusnahan manusia. (land slide/tanah runtuh/ memelihara memulihara) .