You are on page 1of 7

Kata Ganti

Nama Diri
Laras Bahasa
Istana

Sultan/Raja beta (saya) tuanku (awak. kamu) baginda (dia) .

“Ampun. . tuanku . Patik ingin memberitahu sesuatu perkara.” kata Mak Siti.

“Beta amat murka dengan sikap kamu!” kata Sultan Mahmud. .

.Baginda berasa amat marah.

hamba tuan hamba sudah bersedia. Hang sudah bersedia. Jebat.Adakah Ya. Hang Tuah? .

.Hamba berasa amat sedih atas kematian isteri hamba.