You are on page 1of 11

Pentaksiran

tentang, untuk, sebagai


Pembelajaran
EDUP3063 Pentaksiran Dalam Pendidikan

Disediakan oleh,
Grace Lillian Alexander
Yew Zhi Yong
PENTAKSIRAN

Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran


tentang untuk sebagai
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran
•Proses
Menentukan sama ada
•Semua pengumpulan
bukti pentaksiran tentang pembelajaran
pembelajaran disempurnakan
maklumat untuk
perlu dikumpulkan
secukupnya dalam
untuk
mengesan portfolio
mengaliruntuk proses
tahap
pelajar
semakan dan ke segmenmurid
pengesahan
pencapaian pengajaran
secaraberikut
keseluruhan
setelah selesai
sesuatu unit

Pentaksiran
Pelaporan pembelajaran
pembelajaran dikeluarkan
menggalakkan
dalam murid dalam
tentang pencapaian
tempoh yang
ditetapkan secara bertulis
Menyediakan satu

Tentang
dalam bentuk markah, gred, band,
intervensi Tujuan profil, mengenai
rumusan
pernyataan deskriptif sebahagian apa
selanjutnya atauyang telah
dipelajari
Pembelajaran
kesemuanya.
Dilaksanakan pada
akhir pengajaran
(akhir semester /
tahunBoleh dibuat
akademik) = dalam bentuk
Menentukan sijil,
tanda
Sumatif aras mengenai
pernyataanapa
keputusan, profil atau
yang murid
testimoni. boleh buat
 Cepat cepat cepat
D
C
B Pentaksiran
Untuk
A
Pembelajaran
bit.ly/pspdirumah
Menggunakan aktiviti / latihan
Dilakukan sendiri oleh murid
untuk mengukur keupayaan murid

G
Boleh dikatakan formatif kerana
Penilaian sendiri dan rakan sebaya
pentaksiran ini mengukur sesuatu
membantu murid mengenal pasti
itu secara terus dan spesifik dalam
kekuatan dan kelemahan yang ada
sesuatu perkara bukannya menilai
di dalam diri mereka.
secara keseluruhan topik
TUJUAN
Peranan Murid:
Peranan Tujuan: guru:
Pentaksiran
kendiri dalam
Memberikan
Membina objektif atau matlamat
Menggalakkan
sendiriperasaan
buku log
yang ingin dicapai
pentaksiran tentang
pelajar ruang
Menulisdan
PERANAN GURU
meningkatkan autonomi murid
refleksi
Berfungsi sebagai pemudah
untuk
Menggunakan memperbaiki
strategi sendiri diri secara
cara Kandungan
kepada murid
sendiri
untuk
PERANAN MURID
menguasai kerana
sesuatu
strategi mereka
perkara
PSP perlu
menetapkan
Membantu muridmatlamat membina sendiri
danMenilai
perkara Menggunakanyang ingin dicapai.
pencapaian sendiri KANDUNGAN
matlamat
senarai semak dan
rubrik sebagai
Perbincangan lisan
antara guru dengan
pelajar
penanda aras
STRATEGI PSP