You are on page 1of 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS
RAJA MELEWAR
PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PRKA 3012
Tutorial 4
BERDASARKAN GAMBAR SEDIAKAN SATU SET
INDUKSI YANG MEMENUHI 4 KOMPONEN
Penyampai:
Dhayaalhan A/L Kumaran
Yogeswaran A/L Thangaraju

Unit SJH (SJKT) Ambilan Jun 2016
Tahun 2 Semester 2 / 2018

Pensyarah: En.Chin Kuang Tiu

pembelajaran hari itu. menyanyi. memperkenalkan sesuatu topik baharu. video. gambar dan pelajar yang tidak mengikuti mereka akan menumpukan pemaparan visual. iaitu kurang dari 5 untuk mengikuti pengajaran atau untuk minit. pelajarnya bermakna wujud minat murid-murid supaya soalan. perhatian. . kesediaan keseluruhan fikiran serta menimbulkan berlakon. pembelajaran hari itu. Sekiranya guru tidak berjaya Tujuan utama set induksi menarik perhatian dan adalah untuk membina aliran Contoh teknik: bercerita. SET INDUKSI Set induksi atau kemahiran memulakan pengajaran Set induksi hanya Set induksi bertujuan untuk adalah cara yang digunakan memerlukan masa yang menarik kesediaan pelajar oleh guru untuk memulakan singkat.

sedia ada. . Aktiviti set induksi Aktiviti set induksi hendaklah disampaikan hendaklah dapat menarik dengan cara berkesan.kebolehan dan isi pelajaran yang hendak dengan pengetahuan yang umur murid. disampaikan. demi minat dan perhatian murid. mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat. PRINSIP PENGGUNAAN SET INDUKSI Aktiviti set induksi Aktiviti set induksi ini Aktiviti set induksi ini hendaklah sesuai dengan hendaklah dikaitkan dengan hendaklah dikaitkan juga pengalaman.

KOMPONEN SET INDUKSI SET INDUKSI MENARIK PERHATIAN MEWUJUDKAN PERKAITAN MENSTRUKTUR MOTIVASI KOGNITIF .

BORANG PENYELIAAN KEMAHIRAN SET INDUKSI BERDASARKAN EMPAT KOMPONEN .

. Mereka akan menunjukkan tanda persediaan untuk mengikuti pengajaran guru selanjutnya. KESAN PENGGUNAAN SET INDUKSI Motivasi murid terhadap pelajaran yang akan disampaikan adalah tinggi. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat ditimbulkan dengan suasana yang aktif dan seronok. Semua murid akan menumpukan perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan dan ini membolehkan guru menjalankan aktiviti pelajaran dengan lancar tanpa sebarang gangguan yang tidak diingini. Murid akan bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan aktiviti yang diberikan oleh guru. Murid boleh menggunakan pengetahuan lepas untuk membina konsep yang baru dengan lebih mudah dan bermakna.

Pelaksanaan Set Induksi Berdasarkan Gambar .

.

.

RUJUKAN Abdullah Zhidi Bin Omar & Mahdi Bin Shuid (2014). Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Kssr Sejarah Tahun 4.Rengasamy. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Kementerian pendidikan Malaysia Syed Ismail Syed Mustapa. Pushpavalli A. Kaedah Pengajaran Sejarah. Meor Aris Meor Hamzah & Rosly Mohd Sani (2017). Pedagogi dan Pentaksiran Moral. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2011). .