You are on page 1of 39

BUDAYA & PEMBELAJARAN

(EDU 3073)
Individual Self Learning (ISL)

Disediakan Oleh:
Dhayaalhan A/L Kumaran

RASIONAL
PELAKSANAAN RANCANGAN
INTEGRASI MURID UNTUK
PERPADUAN

(RIMUP)

APA ITU
?
RIMUP

peralatan. penggemblengan tenaga dan kepakaran .Satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan.

MELIBATKAN MASYARAKAT DAN WARGA SEKOLAH DUA AGENSI UTAMA MENJAYAKAN RIMUP .

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL .

KESENIAN DAN WARISAN. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN. KEMENTERIAN PENERANGAN DAN BEBERAPA KEMENTERIAN LAIN SERTA WAKIL-WAKIL RAKYAT .

BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

1986 PADA PERINGKAT AWALNYA. PELAKSANAAN RIMUP ADALAH DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH SAHAJA & DI BEBERAPA BUAH NEGERI .

SETIAP SEKOLAH RENDAH HANYA DIBERI GARIS PANDUAN TANPA PENJELASAN LANJUT TENTANG TATACARA PELAKSANAANNYA .

2004 KPM TELAH MEMANTAPKAN SEMULA RIMUP BUKU PANDUAN YANG DIGUNAKAN SEJAK TAHUN 1986 TELAH DIMURNIKAN SEMULA .

BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI M URID UNTUK PERPADUAN (RIM UP) .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TELAH MENGINSTITUSIKAN PELAKSANAAN RIMUP DALAM TERAS UTAMA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 – 2010 .

IAITU MEMBINA NEGARA BANGSA .

MEMPERKASAKAN BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS PERPADUAN .

MEMANTAPKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL .

WARISAN DAN BUDAYA BANGSA SERTA TERHADAP ISLAM . PEMUPUKAN KECINTAAN TERHADAP SENI.

LAM A BARU MELIBATKAN SEMUA DILAKSANAKAN SECARA SEKOLAH SECARA BERKELOMPOK BERKELOMPOK DI SEKOLAH DAN PERINGKAT SEKOLAH DI RENDAH SAHAJA SEMUA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH TIDAK MELIBATKAN SEMUA MELIBATKAN SEMUA NEGERI NEGERI MERENTAS SEMUA PELAKSANAAN AKTIVITI DI KOKURIKULUM DAN PERINGKAT KOKURIKULUM KURIKULUM .

KENAPA ? RIMUP .

SEMANGAT KEBANGSAAN. PERPADUAN DAN CINTA AKAN NEGARA DALAM KALANGAN RAKYAT BERBILANG KAUM DI NEGARA INI . SISTEM PENDIDIKAN MERUPAKAN SALAH SATU ALAT TERPENTING DAN BERKESAN BAGI MEMBANGUNKAN IDENTITI NASIONAL.

OBJEKTIF .

MENGGALAKKAN PENYERTAAN DALAM KEGIATAN-KEGIATAN KHAS SECARA BERSAMA .

TOLONG- MENOLONG & SUASANA MUHIBAH . MEWUJUDKAN SIKAP KERJASAMA.

MELAHIRKAN PERSEFAHAMAN DAN TOLERANSI ANTARA MURID PELBAGAI KAUM .

PERALATAN. TENAGA DAN KEPAKARAN .BERKONGSI KEMUDAHAN.

RASIONAL .

MEWUJUDKAN PELBAGAI BUDAYA DALAM SESEBUAH BILIK DARJAH .

SATU PROGRAM YANG MENGGALAKKAN PENGLIBATAN … .

KEPERLUAN PENDIDIKAN BERBILANG BUDAYA .

MENINGKATKAN PELUANG UNTUK BERJAYA DAN MENIMBULKAN KESEFAHAMAN DAN PERPADUAN .

MENGURANGKAN STEREOTAIP DAN PREJUDIS DALAM KALANGAN GURU DAN MURID .

AKTIVITI2 RIMUP .

KECEMERLANGAN AKADEMIK SEMINAR PEPERIKSAAN KEM MOTIVASI PERTUKARAN TENAGA PAKAR AKADEMIK .

BOLA JARING. BOLA SEPAK PERMAINAN TRADISIONAL . PROGRAM SUKAN & PERMAINAN MERENTAS DESA BOLA TAMPAR.

SAMBUTAN PERAYAAN DAN PERHIMPUNAN HARI RAYA AIDILFITRI.TAHUN BARU CINA. DEEPAVALI PESTA KEAMATAN. HARI GAWAI .

MAKANAN &PAKAIAN) . DEMONSTRASI MASAKAN. PERTUKARAN MURID PERKHEMAHAN SILANG BUDAYA ( TARIAN.MUZIK. PERKHEMAHAN/ LAWATAN PERKHEMAHAN INTEGRASI.

KEMPEN KITAR SEMULA . KHIDMAT MASYARAKAT GOTONG ROYONG KEMEM DERMA DARAH.

e-INTEGRASI .

TAMAT .