You are on page 1of 52

Edup3013

3.Perkembangan pendidikan di
malaysia
Nama pensyarah: EN. ASBULLAH BIN BASRI
DISEDIAKAN OLEH: Muhammad syafiq bin mohd kaffli
Zulhazim bin abdul wahab
Muhamad fudzail aslah bin fadzili

Objektif (PIPP)
• dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu
sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan
bertaraf dunia.

Enam Teras(PIPP)

1. Membina negara bangsa

2. Membangunkan modal insan

3. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

4. Merapatkan jurang pendidikan

5. Memartabatkan profesion keguruan dan

6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.

1.Membina Negara Bangsa
Matlamat ialah untuk melahirkan pelajar yang memiliki:

Jati diri yang kukuh

Patriotik

Berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral

Hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang
Demokratik
Liberal
Bertolak ansur

Strategi:
(Membina Negara Bangsa)
1.Memperkasa bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu
dengan menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan,
penterjemahan dan penerbitan .

2.Memantapkan perpaduan negara dan intergrasi nasional dengan
meningkatkan aktiviti seperti RIMUP, kelab rukun negara,kempen cinta
akan warisan

bangsa dan Negara .

.• Menerapkan warisan budaya dan kesenian bangsa dengan membina sekolah seni dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan. Kesenian dan Warisan • Memperkukuh budi bahasa dan adab.

Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) • merupakan jalinan antara dua agensi utama iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Intergasi Nasional serta Jabatan Pelajaran Negeri bagi membentuk pelajar saling berkomunikasi dan bekerjasama antara pelbagai kaum serta dapat mempelajari beberapa kaedah cara hidup dan permainan tradisi kaum masing- masing melalui silang budaya. .

moral dan sikap positif serta membina disiplin diri dalam kalangan pelajar .2.menerapkan nilai.Membangunkan Modal Insan Matlamat memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.kemahiran dan kompetensi.

. aliran. mata pelajaran dan bidang pengkhususan.Strategi: (Membangunkan Modal Insan) Mengadakan lebih banyak pilihan dalam pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar KPM akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah. Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat(SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) akan diteruskan.

Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan .Pelaksanaan matapelajaran vokasional (MPV) di sekolah- sekolah akan diperluaskan.

Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkan tabiat membaca.•Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama .

3.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Matlamat meningkatkan dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum dan memastikan semua sekolah mempunyai kesamarataan beroperasi secara berkesan .

Strategi: (Memperkasakan Sekolah Kebangsaan) • Peluasan program sekolah • Pemantapan Kokurikulum • Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil • Memperluaskan program j-QAF • Memperluas pendidikan Teknik dan Vokasional • Meningkatkan pencapaian 3M • Pembestarian sekolah • Pemantapan program kokurikulum dan sukan • Penambahbaikan sistem sokongan • Peningkatan prestasi SK • Pemantapan Kepimpinan sekolah • Peningkatan kualiti guru • Pengukuhan budaya sekolah .

Merapatkan Jurang Pendidikan  Matlamat memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang keupayaan yang sama untuk cemerlang .4.

Strategi: (Merapatkan Jurang Pendidikan) • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pendidikan serta guru mencukupi di luar bandar • Merapatkan jurang digital • Meningkatkan kadar penyertaan • Penguasaan 3M • Pengurangagn kadar keciciran • Penyediaan pendidikan OKU • Penyediaan pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat • Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin.berkeperluan khas dan suku .

Memartabatkan Profesion Keguruan Matlamat menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara .5.

Strategi: (Memartabakan Profesion Keguruan) Menaik taraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru Memperketat syarat dan kriteria ambilan calon Menambah baik perjawatan dan naik pangkat untuk PPP (PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN) di KPM(Kementerian Pelajaran Malaysia)/JPN(Jabatan Pelajaran Negeri)/PPD(Pejabat Pelajaran Daerah) Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif Menambah baik kebajikan guru Penempatan guru mengikut opsyen dan keperluan .

Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Matlamat pewujudan kluster kecemerlangan pendidikan .6.

Strategi: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan • Memperkenalkan standard dan penandaarasan • Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan • Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang dalam dan luar negara • Penggalakan penubuhan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa • Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi keperluan pelajar .

my/index.gov.html dilayari pada 24/7/2016 .penerangan.php/component/content/articl e/385-info-ringkas/6090-pelan-induk-pembangunan-pendidikan.Rujukan • Buku Teks Pengajian Am(LP) • http://pmr.

bermoral dan bertaraf dunia. Objektif (PIPP) • dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik. . progresif.

Memartabatkan profesion keguruan dan 6. . Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Membina negara bangsa 2. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan 4.Enam Teras(PIPP) 1. Membangunkan modal insan 3. Merapatkan jurang pendidikan 5.

Membina Negara Bangsa Matlamat ialah untuk melahirkan pelajar yang memiliki: Jati diri yang kukuh Patriotik Berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral Hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang Demokratik Liberal Bertolak ansur .1.

pengkaryaan.Memantapkan perpaduan negara dan intergrasi nasional dengan meningkatkan aktiviti seperti RIMUP. .Memperkasa bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu dengan menggiatkan aktiviti kebahasaan. 2. Strategi: (Membina Negara Bangsa) 1. kesusasteraan. penterjemahan dan penerbitan .kempen cinta akan warisan bangsa dan Negara . kelab rukun negara.

• Menerapkan warisan budaya dan kesenian bangsa dengan membina sekolah seni dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan. . Kesenian dan Warisan • Memperkukuh budi bahasa dan adab.

.Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) • merupakan jalinan antara dua agensi utama iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Intergasi Nasional serta Jabatan Pelajaran Negeri bagi membentuk pelajar saling berkomunikasi dan bekerjasama antara pelbagai kaum serta dapat mempelajari beberapa kaedah cara hidup dan permainan tradisi kaum masing- masing melalui silang budaya.

kemahiran dan kompetensi.2.menerapkan nilai.moral dan sikap positif serta membina disiplin diri dalam kalangan pelajar .Membangunkan Modal Insan Matlamat memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

Strategi: (Membangunkan Modal Insan) Mengadakan lebih banyak pilihan dalam pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar KPM akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah. aliran. Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat(SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) akan diteruskan. . mata pelajaran dan bidang pengkhususan.

Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan .Pelaksanaan matapelajaran vokasional (MPV) di sekolah- sekolah akan diperluaskan.

Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkan tabiat membaca. Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama .•Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi.

3.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Matlamat meningkatkan dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum dan memastikan semua sekolah mempunyai kesamarataan beroperasi secara berkesan .

Strategi: (Memperkasakan Sekolah Kebangsaan) • Peluasan program sekolah • Pemantapan Kokurikulum • Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil • Memperluaskan program j-QAF • Memperluas pendidikan Teknik dan Vokasional • Meningkatkan pencapaian 3M • Pembestarian sekolah • Pemantapan program kokurikulum dan sukan • Penambahbaikan sistem sokongan • Peningkatan prestasi SK • Pemantapan Kepimpinan sekolah • Peningkatan kualiti guru • Pengukuhan budaya sekolah .

4.Merapatkan Jurang Pendidikan  Matlamat memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang keupayaan yang sama untuk cemerlang .

berkeperluan khas dan suku .Strategi: (Merapatkan Jurang Pendidikan) • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pendidikan serta guru mencukupi di luar bandar • Merapatkan jurang digital • Meningkatkan kadar penyertaan • Penguasaan 3M • Pengurangagn kadar keciciran • Penyediaan pendidikan OKU • Penyediaan pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat • Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin.

Memartabatkan Profesion Keguruan Matlamat menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara .5.

Strategi: (Memartabakan Profesion Keguruan) Menaik taraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru Memperketat syarat dan kriteria ambilan calon Menambah baik perjawatan dan naik pangkat untuk PPP (PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN) di KPM(Kementerian Pelajaran Malaysia)/JPN(Jabatan Pelajaran Negeri)/PPD(Pejabat Pelajaran Daerah) Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif Menambah baik kebajikan guru Penempatan guru mengikut opsyen dan keperluan .

Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Matlamat pewujudan kluster kecemerlangan pendidikan .6.

Strategi: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan • Memperkenalkan standard dan penandaarasan • Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan • Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang dalam dan luar negara • Penggalakan penubuhan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa • Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi keperluan pelajar .

Selepas merdeka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 Pendidikan masa kini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 .

Pendidikan masa kini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 .

.

• Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca. • Merombak peperiksaan & pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). matematik & sains.2016 • Meningkatkan kualiti prasekolah menjelang 2020 • Memperluaskan akses & meningkatkan kualiti laluan pendidikan bermula dengan pendidikan vokasional .

• Meningkatkan kemahiran guru B. Inggeris.• Memperkenalkan kurikulum BM dengan sokongan pemulihan intensif. . Inggeris. • Memperluas program LINUS supaya meliputi B. • Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan.

• Mengukuhkan Pendidikan Islam & Moral • Mengukuhkan keperluan penyertaan dalam 1Murid 1Kelab & 1Badan Beruniform • Mengukuhkan RIMUP mulai 2016 .

2025 . pakar pengajaran & pakar bidang khusus – 2016 • Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas & proses pensijilan .• Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 • Memperluaskan laluan kerjaya guru untuk pakar kepimpinan.

• Memperkukuh kriteria pemilihan & proses perancangan penggantian pengetua/guru besar – 2013 • Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar yang baharu secara berperingkat .

• Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program sistematik & dipimpin oleh PPD – 2014 • Memastikan 100% memenuhi keperluan infrastruktur asas bermula Sabah Sarawak – 2015 • Memastikan semua sekolah kerajaan & bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama .

• Menyediakan akses Internet bagi kesemua 10000 sekolah • Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru • Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh .

• Mengupaya JPN & PPD dengan memberi lebih hak dalam membuat keputusan tentang bajet dan personel – 2013 • Memperkukuh fungsi utama & merasionalkan struktur kementerian - 2010 .

• Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa.2020 . • Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelasanaan kurikulum setempat • Memperluaskan model Sekolah Amanah kepada 500 buah .

• Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasional program berimpak rendah • Memanfaatkan peluang bidang paling penting .

• Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran & inisiatif PPPM – 2013 • Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015. 2020 & 2025 .