You are on page 1of 19

Ce trebuie sa contina un plan de

management al riscului unui proiect?

zona in care se va aplica procesul de management al riscului . . etc. tehnologic. operational. 1.domeniul de activitate al companiei .financiar. Introducere Se descriu: .data la care se efectueaza si cum vor fi folosite rezultatele procesului de management al riscului etc. .

supravegherea din partea echipei de management al riscului etc.tehnicile prin care se va incerca identificarea riscurilor – brainstorming . . 2. Identificarea riscurilor Se descriu: .discutii libere. Descrierea modului de abordare A.

Identificarea vulnerabilitatilor prezentate de acele valori 3. . Atenţie: Identificarea riscului este un proces amplu care presupune: 1. Identificarea valorilor de protejat in cadrul acelui proiect 2. Identificarea riscurilor care pot sa apara in acea combinatie de valori-vulnerabilitati.

Evaluarea riscului Se va incerca o abordare mixta. Este poate partea cea mai importanta din proces.B.(Mai exact: descrierea nivelelor mare-mediu-mic intr-o abordare calitativa si prezentarea elementelor statistice si a costurilor in abordarea cantitativa). . evaluare calitativa si cantitativa Se va descrie modul in care se va aprecia gradul de severitate (impactul) si nivelul de probabilitate a aparitiei riscului identificat. .

Actiunile vor fi de tipul: evitare / acceptare / respingere / transfer. Analiza Riscului Pe baza ierarhizarii riscurilor evaluate se determina actiunile ce trebuie aplicate la nivelul fiecarui risc.C. .

D. Monitorizarea riscului  Descrierea pasilor ce trebuie realizati in vederea monitorizarii riscurilor deja identificate si a celor care pot aparea de-a lungul procesului de implementare a proiectului si dupa. .

actiuni care au fost prezentate la pasul de analiza a riscului tine si de atitudinea fata de risc a managerului de proiect: ii place sa isi asume riscuri sau nu etc. Planul de raspuns la risc efectiv ce se va realiza pentru fiecare risc in parte . .E.

IDENTIFICAREA RISCURILOR .reguli generale - .

începând cu cele generale şi terminând cu cel individuale. şi numai după aceea încercaţi să identificaţi ameninţările şi oportunităţile. .• Definiţi clar sistemul de obiective.

S-ar putea să gasiţi măsuri de tratare respectivului risc în raport cu ansamblul obiectivelor pe care le afectează. .  Încercaţi să stabiliţi şi celelalte obiective asupra cărora respectivul risc are consecinţe.• Identificarea şi definirea unui risc în raport cu un obiectiv este rareori suficientă.

• Pentru un management eficace al riscurilor.  Identificarea continuă a riscurilor este condiţia necesară racordării la schimbare. . identificarea riscurilor trebuie să capete un caracter permanent.

.

.

.

.

mâine va deveni rutină. ceea ce astazi pare dificil. dar niciodată nu trebuie să devină un automatism. Formarea ablităţilor de a identifica riscuri este o problemă de exercitiu. Cu timpul. SUCCES! .

. Studiu de caz • Identificarea riscurilor în cadrul firmei analizate. Tema.

elaborat de Unitatea de Armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice . Material bibliografic: Metodologie de implementare a standardului de control intern în „Managementul riscurilor”.