You are on page 1of 69

Comunicare organizationala

1. Structura proceselor de
comunicare

1.1 Introducere: definitie; evolutie;
particularitati
1.2 Zone de competenta
1.3 Comunicare si informatie
1.4 Elementele si actiunile procesului de
comunicare
1.5 Functiile si formele comunicarii

1. Structura proceselor de
comunicare
1.1 Introducere

O bună comunicare  funcţionarea eficientă a
organizaţiilor (industriale, comerciale,
financiare, publice, de învăţământ)
Comunicarea în cadrul organizaţiilor:
- oficial: note de serviciu, rapoarte, informări
sau şedinţe
- neoficial: transmiterea verbală de informaţii
deseori neconfirmate, comunicare
cunoscută ca zvon.

 cu scopul  generării şi coordonării de activităţi  conştientizarii sensului acestora . sentimente. atitudini. idei.1. generare de mesaje de către o sursă  transmiterea acestora printr-un canal  recepţionarea şi interpretarea acestora de către un receptor  schimb de mesaje care:  transmit informaţii. grupare de informaţii. păreri sau instrucţiuni între indivizi sau grupuri. Structura proceselor de comunicare 1.1 Introducere Definitii:  proces de:  creare de idei.

1 Introducere Fig.1 Ponderea tipurilor de comunicare Comunicare Comunicare non-verbala verbala: modul de transmitere Comunicare Comunicare verbala: 40% non-verbala ideea 50% Comunicare verbala: Comunicare verbala: ideea modul de transmitere 10% .1. Structura proceselor de comunicare 1. 1.

unele endemice  Limba (vorbită sau scrisă):  o caracteristică specifică omului  stă la baza comunicării umane . grimase. tobe. Structura proceselor de comunicare 1. semne şi semnale (fum.1. semafor)  Etapa vorbirii şi limbajului articulat (Omul de Cro Magnon)  peste 6700 de limbi vorbite.1 Introducere Evolutie (optional)  Etapa semnelor şi semnlalelor  gesturi.

35 î. Ungaria)  Sec.Hr. ebraic. 35 caractere: roman.Hr – cuneiforme (primul alfabet şi primele caractere. corean . Asia de vest  copiat de grecii antici.000 î. .primele pictograme pe plăcuţe de argilă (Sumer şi Mezopotamia)  3000 î.1 Introducere Evolutie (optional)  Etapa scrisului  45. chirilic.1. grec.crestările din dinţii de mamut (Tata. arab  Alfabete bazate pe pictograme: hieroglifele egiptene.Hr . fenicieni. 1500 ani înintea alfabetelor de azi). preluat şi îmbunătăţit de către romani  Alfabete cu max. alfabetul chinezesc. japonez. Structura proceselor de comunicare 1.

SUA si Cros. 1609)  pubilictate (Yellow Pages. Franta)  Lumina electrica (Edison. Structura proceselor de comunicare 1. radio şi televiziune . 1880)  Unde radio (Hertz. 1837)  Telefonul (Bell.1 Introducere Evolutie (optional)  Etapa tiparului1450 prima presa (J. Gutenberg)  tipar  ziare (Germania.1905)  Etapa de comunicare la distanţă şi în masă  telegraful (Wheatstone şi Cooke. 1888)   cinematografie.1.1876)  Fonogarul (Edison.

1 Introducere Evolutie (optional)  Etapa de comunicare la distanţă şi în masă  primul film (fratii Lumiere.mişcarea sufragetelor)  primul film televizat (transmis de Labor.  transmisiunile regulate TV color (1950)  telviziunea digitală (1972) . 1929  primele transmisiuni TV comerciale (CBS şi NBC. 1941.1. Paris. peste Atlantic (Marconi. 1895)  primele semnale radio. Bell. 1901)  primul talk-show radiofonic (1909 . Structura proceselor de comunicare 1.

1. 1959)  Fax (1980)  Minicalculatoare (1962)  Microcalculatoare cu microprocesoare (1970)  Calculatorul personal PC (1981)  Laptop (1981)  Internetul Sociologia comunicarii .1 Introducere Evolutie (optional)  Etapa de comunicare la distanţă şi în masă  Maşina de copiat (Xerox. Structura proceselor de comunicare 1.

p.v.1.compatibilitatea emiţător .1 Introducere Particularităţi .receptor d.expresvitatea exprimării .dualitatea: mijloc eficient de comunicare sau impediment Calitatea transmiterii determinata de: .lungimea. al:  limbajului utilizat (verbal sau non-vetrbal).procesul de codificare-decodificare .d. Structura proceselor de comunicare 1. forma şi tonul mesajului .  cadrului socio-cultural şi intelectual .

cunoştinţe interdisciplinare .cunoştinţe profesionale propriu-zise ..2 Zone de competenţă Prestaţia la locul de muncă este determinată de trei componente:  competenţa profesională .1.limbi străine. Structura proceselor de comunicare 1.utilizarea calculatorului .  competenţa metodică  competenţa socială . etc.

Structura proceselor de comunicare 1. punctualitatea generală  a lucra in programe de lucru flexibile şi prelungite  rezistenţă sub presiune  învăţare continuă .2 Zone de competenţă Competenţa metodică.1. procesare şi utilizare a informaţiilor  soluţionare a problemelor  decizie  analiză şi sinteză  a lucra organizat şi personalizat  formulare şi ierarhizare prioritară a obiectivelor  încadrare în termene. capacitati de:  recunoaştere.

capacitati de:  management eficient al comunicării  gândire critică.1. de criticare constructiva  cooperare  lucru în echipă  a fi o persoană de încredere  conducere  de răspundere personală şi pentru colectivul din subordine  delegare de sarcini şi responsabilităţi  management al situaţiilor de criză şi conflict . Structura proceselor de comunicare 1.2 Zone de competenţă Competenţa socială.

care:  informează asupra succesului sau eşecului rezultatului comunicării  influenţează comunicarea în continuare .  descrierea ce caracterizează în întregime faptul respectiv. elemente :  un fapt ce se comunică.  elementul nou în raport cu cunoştinţele prealabile ale receptorului informaţiei. cu feedback (spontan sau indus).1. canalul. Structura proceselor de comunicare 1.  mesajul utilizat şi semnificaţia acestuia. prelucrare şi transmitere a informaţiei în scopul îmbogăţirii cunoaşterii  Comunicarea: depăseşte sfera informării (include si: receptarea mesajului.  Informarea:  procesul de selecţie.3 Comunicare şi informaţie Informaţia. eventual feed-back)  unisens  birectionala.

4 Elemente şi acţiuni Modelul de baza al procesului de comunicare: codificare Canal transmitere deodificare mesaj Emiţător Receptor Canal transmitere decodificare feed-back codificare Receptor Emiţător . Structura proceselor de comunicare 1.1.

onomatopeee  vorbire. limbă  limbajul corpului  canale tehnice  în scris/tipar  prin mijloace audio-vizuale  prin telecomunicaţii  prin intermediul tehnicii de calcul  contextul . după caz a feed- backului  canale naturale:  zgomote.1. Structura proceselor de comunicare 1.4 Elemente şi acţiuni Elementele procesului de comunicare:  emiţătorul  receptorul  mesajul  canalul de transmitere a mesajului şi.

1. Structura proceselor de comunicare 1.4 Elemente şi acţiuni  Emiţătorul (partenerul activ):  nevoia de a comunica informaţii sau idei unui receptor ţintă  concepe si codifică un mesaj  alege calea de transmitere  Receptorul (partenerul pasiv):  ţinta mesajului (conştient sau nu) .

Structura proceselor de comunicare 1./decod.Mesajul mixt . gesturi.combină elemente verbale şi non-verbale .numitor comun intelectual şi socio-cultural: acelaşi sens atribuit unor simboluri şi gesturi (strângere de mână. simboluri.Mesajul verbal . de încheiere în scris etc). muzică).limbajul corpului (mimică. elemente vizuale. elemente auditive (zgomote.4 Elemente şi acţiuni Mesajul: forma ideilor şi/sau informaţiilor transmise. .elementele contextului .utilizează limba .presupune cunoaşterea limbii de către receptor .Mesajul non-verbal . onomatopee. formule de adresare.1.) . prin traducere (dubla cod.intermediat.utilizează: semne. . poziţii) . .

anuntare  Mesaje verbale scrise: hârtie. Structura proceselor de comunicare 1. incaperea. codul vestimentar. momentul. prezentare generală . de limbaj al corpului.)  Contextul: amplifica sau diminueaza conţinutul de idei transmis (Indiferent de canal)  Mesaje verbale orale si non-verbale : atmosfera.1. culori. mobilierul. imagine grafică. naturale sau tehnice  canalul de transmitere real: o combinaţie a căilor naturale şi tehnice (comunicarea prin vorbire însoţită de onomatopee.4 Elemente şi acţiuni  Canalul de transmitere:  căile de transmitere. antet. eventual de o prezentare audio-vizuală etc.

Structura proceselor de comunicare 1.4 Elemente şi acţiuni Acţiunile emiţătorului:  Identificarea nevoii de comunicare de către emiţător. inclusiv a informaţiilor de transmis şi a receptorului vizat  Conceperea mesajului  Codificarea mesajului  Alegerea canalului  Iniţierea transmiterii mesajului .1.

conceperea unui mesaj feed- back  Codificarea mesajului feed-back  Alegerea canalului pentru trimiterea mesajului feed-back  Iniţierea transmiterii mesajului feed-back .1.4 Elemente şi acţiuni Acţiunile receptorului:  Decodificarea mesajului  Perceperea sensului mesajului  După caz. Structura proceselor de comunicare 1.

Structura proceselor de comunicare 1.5 Funcţiile şi formele comunicării După efectul (vizat sau nu) asupra receptorului. funcţia îndeplinită de comunicare poate fi:  expresivă – în raport cu emiţătorul  reprezentativă – în raport cu mesajul  apelativă – în raport cu receptorul . funcţiile comunicarii pot fi de:  informare  educare  convingere  amuzament Raportat la elementele comunicării.1.

 auto-identificarea sursei (emiţătorului)  exprimarea unei atitudini a acestuia faţă de situaţia existentă.  autorul mesajului se referă la el însuşi.1. . gândirea cu voce tare etc. Structura proceselor de comunicare 1.5 Funcţiile şi formele comunicării  Funcţia expresivă (emotivă):  evidenţierea stărilor interne ale emiţătorului.

1.5 Funcţiile şi formele comunicării Funcţia reprezentativă (referenţială): .manipularea mesajului în baza anticipării reacţiei declanşate. Funcţia apelativă (persuasivă sau retorică): .se referă la subiectul abordat. cum ar fi la evenimente. . . idei etc. trimiteri la referinţe.autorul mesajului se concentrează asupra receptorului/beneficarului mesajului.se fac referiri. Structura proceselor de comunicare 1. .identificarea destinatarului (receptorului) .solicită obţinerea unui răspuns. persoane. .

practice .de identitate .de obţinere de informaţii (de multe ori necesitând oferirea de informaţii) . Structura proceselor de comunicare 1.de înţelegere prin subînţelesul mesajului propriu-zis .1.sociale .de stabilire a poziţiei reciproce sau statutului .5 Funcţiile şi formele comunicării După necesităţile pe care le satisfac: .fizice: .

1.5 Funcţiile şi formele comunicării Formele comunicarii:  Comunicarea verbală (prin limbă)  orală  scrisă  Comunicarea non-verbală  prin limbajul corpului (gesturi. Structura proceselor de comunicare 1. mimică)  prin zgomote şi onomatopee  prin materiale audio-vizuale nevorbite .

pe îmbrăcăminte. pauze (transmit sensuri) . Structura proceselor de comunicare 1. Haptică: comunicare prin atingere . accesorii. Proxemică: spaţiul/apropierea faţă de partenerul de comunicare . mişcarea ochilor şi postura corpului .Limbajul corpului .5 Funcţiile şi formele comunicării Tipuri de comunicare non-verbala: . volum. elemente cosmetice . ton. Kinesică: Gesticulaţie. expresia feţei.Paralingvistică: înălţimea vocii. Imagine: pe impresia de sănătate/condiţie fizică sau dimpotrivă.1.

Cronemică: efectul timpului asupra comunicării.Simbolistică: simbolurile utilizate pentru transmiterea sensurilor . înainte. după sau între mesaje .1. pe parcursul mesajului. ale participanţilor şi/sau ale contextului. . Structura proceselor de comunicare 1.5 Funcţiile şi formele comunicării Tipuri de comunicare non-verbala: .Olfactivă: comunicarea prin mirosuri.

1. administrative. Structura proceselor de comunicare 1. intermediată. comercial. financiar- bancar).5 Funcţiile şi formele comunicării Nivelurile comunicării:  Intrapersonală  interpersonală  în grup restrâns/ lărgit : </> 25 persoane  organizaţională: în cadrul unor societăţi comerciale (specific industrial.  în masă/publică: prin medii speciale (mass media). prin interpret sau traducător . orientate către un public larg  internaţională: între culturi diferite. a unor instituţii de învăţământ. publice etc.

Watzlawick .Berlo .Lasswell .Ogden şi Richards .Osgood şi Schramm .Shannon-Weaver .Schulz von Thun .Peirce . Modele de comunicare (optional) . Leibnitz . Teorii si modele de comunicare 1. Evoluţia teoriilor de comunicare (optional) .2.Saussure 2.

al XVII-lea): model matmatic. al XIX-lea): caracteristicile si efectele observabile ale comunicarii  3 niveluri semiotice  Semiotica (semiologia): studiază semnele întrebuinţate în cadrul vieţii sociale [DEX] . Teorii si modele de comunicare 2. accesibil  Charles Peirce (sfarsitul sec. obiectiv.2.1 Evoluţia teoriilor de comunicare (optional)  Transfer de ganduri abstracte de la o minte la alta…  Gottfried Leibnitz (sec.

1 Evoluţia teoriilor de comunicare (optional) 3 niveluri semiotice  sintaxa: structura (gramaticală sau de alt tip) al unui şir de elemente (verbale sau altele)  semantica: sensul general acceptat al şirului de elemente  pragmatica: efectele observabile asupra participanţilor la comunicare.2. Teorii si modele de comunicare 2. .

al XX-lea): limbaj formal universal bazat pe logică  Ludwig Wittgenstein (>1940): limbaj obişnuit cu contextul pragmatic  Ferdinand de Saussure (inceputul sec.1 Evoluţia teoriilor de comunicare (optional)  Miscarea de pozitivism logic (inceputul sec.2. al XX-lea): componentele limbii sunt elemente de transmitere între concepte. Teorii si modele de comunicare 2. idei. sunetele  1970: limba poate influenţa gândirea  efectul modelării matematice şi al limbajelor de calculator .

2. statistica matematica şi probabilistica elementul comun: informaţia  Andrei Markov (1910)  statistica şi probabilistica aplicate in acest domeniu .1 Evoluţia teoriilor de comunicare (optional)  Ralph Hartley (1928): lg (n) măsura conţinutului de informaţie al unui mesaj ce poate lua n forme posibile  Interdisciplinaritate: comunicare. Teorii si modele de comunicare 2.

2. Teorii si modele de comunicare 2.1 Evoluţia teoriilor de comunicare  Claude Shannon (1948)  masura pt. indiferent de sens  limbile prezintă niveluri avansate de redundanţă  o anumită redundanţă este necesară:  funcţionarea limbii  corectarea de erori  furnizarea sau ignorarea de detalii .lg(p)  depistarea redundanţei din orice şir de date. informaţie: p.

Teorii si modele de comunicare 2.2.2 Modele de comunicare Două direcţii majore ale studiilor asupra comunicării umane:  Stiinta comunicarii  Mesaje ca proces  Curentul transmisionist  Semiotica  înţelesul unui mesaj  felul în care acest înţeles este creat  Curentul semiotic .

2. Teorii si modele de comunicare 2.2 Modele de comunicare Modelul Shannon – Weaver (1949) (curentul transmisionist) .

Weaver . receptor.sensul este inclus în mesaj . sursă de informaţie. capacitatea canalului de transmitere . destinatarul informaţiei . viteza de transmitere a informaţiei .model bazat pr transmisiunile radio. cu notiuni specifice: .2. probabilitate de eroare. mesaj . semnal. feedback . Teorii si modele de comunicare 2.Autorii: de formaţie tehnică şi matematică . transmiţător.2 Modele de comunicare: Shannon . zgomot . canal. codificare/decodificare .

transmiterea unisens a mesajului .Weaver .emitatorul si receptorul clar identificati .Meritul modelului: sta la baza tuturor modelelor ulterioare .2 Modele de comunicare: Shannon .emitatorul si receptorul greu de deosebit .2. Teorii si modele de comunicare 2.Dezvoltarea tehnologiei informatice: .Deficienţa principală: .liniaritatea.

Weaver . iniţiază procesul de comunicare .Transmiţătorul (Codificatorul): . simboluri. compatibil cu canalul de transmitere ales . Originea oricărei forme de comunicare umană . In sens netehnic: transpunerea mesajului-idee în limbă (comunicare verbală) şi limbaj (sistem de semne.2 Modele de comunicare: Shannon . Teorii si modele de comunicare 2. una sau mai multe persoane . limbajul corpului) . In sens fizic: transformarea mesajul-idee într-un mesaj-semnal. dintr-un anumit motiv şi/sau cu un numit scop .Sursa: .2.

Weaver  Mesajul:  obiectul comunicării  ceea ce se transmite mesajul transmis (emis) = (≠) mesajul receptat ? .2 Modele de comunicare: Shannon .depinde de toate celelalte elemente ale comunicării .2. Teorii si modele de comunicare 2.

2. Teorii si modele de comunicare 2.2 Modele de comunicare: Shannon . receptarea corecta a mesajului  compatibilitatea dispozitivelor tehnice de codificat şi decodificat mesajul de la capetele canului .Weaver  Canalul sau mediul:  mijlocul ales pentru transmiterea mesajului Factori care influenteaza comunicarea:  alegerea canalului adecvat: esenţial pt.

generator de:  variaţii nedorite si/sau  erori aleatoare ale semnalului transmis Exemple:  zgomot .bruiaza comunicarea orală  aburirea ochelarilor – bruiaza comunicarea scrisa sau vizuala  toner de imprimantă palid bruiaza comunicarea scrisa  supraîncărcarea canalului (depăşirea capacităţii canalului) .Weaver  zgomotul fizic .2 Modele de comunicare: Shannon . Teorii si modele de comunicare 2.2.

Teorii si modele de comunicare 2.2 Modele de comunicare: Shannon .Weaver  zgomotul semantic . înţelesurile conţinute  condiţionat de:  nivelul cultural şi intelectual (comun) al participanţilor la comunicare  experienţa şi aptitudinile perticipantilor de decodare a unui mesaj  atitudinea participantilor faţă de mesaj şi partenerul de comunicare .apare  la moduri diferite de codificare şi respectiv de decodare a unui mesaj  referitor la sensurile.2.

2 Modele de comunicare: Shannon . ostilitatea faţă de partenerul de comunicare  credulitatea faţă de partenerul de comunicare  convingeri contrare sau diferite faţă de înţelesul mesajului .Weaver  zgomotul semantic – Exemple  utilizarea de coduri diferite de către participanţii la comunicare  neatenţia sau distragerea atenţiei  dispreţul.2. Teorii si modele de comunicare 2.

Teorii si modele de comunicare 2.Weaver  Decodorul:  în sens fizic: dispozitivul de transformare a mesajului-semnal receptat într-un mesaj-idee care ajunge la destinatar  în sens netehnic: atribuirea unui înţeles mesajului receptat .2.2 Modele de comunicare: Shannon .

2.Weaver  Destinatarul:  punctul terminus al procesului liniar de comunicare  succesul comunicării depinde de (in vizunea transmisionista):  compatibilitatea tehnică a codificatorului şi decodorului  minimizarea zgomotului fizic  succesul comunicării depinde de (in vizunea semiotica):  măsura în care destinatarul percepe corect înţelesul mesajului. aşa cum a fost el conceput de sursă. .2 Modele de comunicare: Shannon . Teorii si modele de comunicare 2.

Teorii si modele de comunicare 2. .2.2 Modele de comunicare: Shannon . decodificat şi perceput  reacţie comunicată sursei  Prin adăugarea buclei de feedback:  ameliorarea liniaritatii şi unidirecţionalitatii iniţiale din modelul Shannon-Weaver  traseul procesului de comunicare devine:  circular şi bidirecţional  repetabil la infinit  o reprezentare mai apropiată de fenomenul real şi complex al comunicării  Se furnizează sursei informaţii despre rezultatul (dorit sau nedorit) al comunicării  Se determina acţiunile în continuare ale sursei.Weaver  Feedback:  reacţia destinatarului la mesajul receptat.

2 Modele de comunicare: Osgood şi Schramm .2. Teorii si modele de comunicare 2.

2.însoţeşte orice proces de decodare .Model al curentului semiotic .proces semiotic semnificativ .alternativ şi ciclic: .sursă (codificator) .receptor (decodor) .Participanţii la comunicare: .2 Modele de comunicare: Osgood şi Schramm .Contur închis (“circular”): caracteristica de infinit a comunicării .Interpretarea: . Teorii si modele de comunicare 2.

2.2 Modele de comunicare: Osgood şi Schramm  Minimizarea zgomotelor fizice (canal): receptarea tehnică a mesajului  Înţelegerea: prin decodarea semantica a mesajului (perceperea sensului)  Interpretarea mesajului receptat:  criterii specifice fiecărei persoane în parte  zgomot semantic . Teorii si modele de comunicare 2.

2.2 Modele de comunicare: Osgood şi Schramm Concluzia de natură semantică:  necesitatea cunoaşterii destinatarului  capacitatea emiţătorului de a anticipa criteriile de interpretare ale destinatarului  Perceperea corecta a mesajului  Feedback: confirmă sau infirmă succesul unui proces de comunicare  cuprins implicit în mesajul returnat . Teorii si modele de comunicare 2.

2 Modele de comunicare: Watzlawick  Curentul semiotic  Centrat pe relatia interumana dintre sursa si receptor  Studiaza disfuncţionalităţile şi bruiajele comunicării interumane:  interpretarea eronată a mesajului  distanţarea participanţilor la comunicare  neînţelegerea totală a acestora .2. Teorii si modele de comunicare 2.

2 Modele de comunicare: Watzlawick Teoria sistemelor ca punct de plecare:  se compun din elemente în interacţiune  sunt delimitate către exterior  limită mai mult sau mai puţin permeabilă  în relaţie cu mediul înconjurător  relaţii create la limita sistemelor  intrări şi ieşiri (input şi output) în/din sistem  evoluează către un anumit obiectiv .2. Teorii si modele de comunicare 2.

2 Modele de comunicare: Watzlawick  elementele de bază: indivizii  n indivizi in relatii de comunicare  relaţiile de comunicare: sistem deschis  nu este definit un sens de la o sursă către un receptor  sistemul comunică cu mediul exterior  intrări şi ieşiri (input şi output) . Teorii si modele de comunicare 2.2.

Teorii si modele de comunicare 2.2.2 Modele de comunicare: Watzlawick .

2. Teorii si modele de comunicare
2.2 Modele de comunicare: Watzlawick
 interacţiunea dintre indivizi implică feedback
 individul: sursă şi receptor
 feedback asigură:
 echilibrul sistemului
 armonia dintre indivizi
 mecanisme de echilibrare a sistemului in caz de
disfuncţionalităţi
 modificarea comportamentului, a atitudinii, a
modalităţii de codificare utilizate etc.
 daca redresarea echlibrului iniţial al sistemului
eşuează:
 tinde spre o nouă stare de echilibru cu ponderi
diferite ale indivizilor participanţi
 se va dizolva

2. Teorii si modele de comunicare
2.2 Modele de comunicare: Watzlawick
5 reguli ale comunicării umane:
a) Comunicarea este imposibil de evitat
- orice situaţie ce implica minim doi
indivizi
- comunicare: verbală sau non-verbală
- ce un participant spune sau nu spune
are semnificaţie

2. Teorii si modele de comunicare
2.2 Modele de comunicare: Watzlawick
b) Orice proces de comunicare se
desfăsoară pe două planuri:
- Conţinutul
- exprimat de ex. verbal, prin vorbire;
solicitarea de informaţii (o întrebare)
- Relaţia între participanţii la comunicare
- exprimata de ex. prin limbajul corpului

2 Modele de comunicare: Watzlawick  Relaţia dintre parteneri: pozitivă sau neutră:  planul conţinutului nu este afectat.2. antipatie etc.)  planul relaţiei predomină  Succesul comunicării:  funcţionalitatea. Teorii si modele de comunicare 2. armonizarea celor două planuri  relaţie disfuncţionala cu sursa: respingerea unui conţinut valoros . mesajul se transmite ca atare  Relaţia dintre parteneri: implicare pe plan emotiv negativ (nervozitate. anxietate.

2.2 Modele de comunicare: Watzlawick . Teorii si modele de comunicare 2.

celălalt participant este identificat ca sursă .acţiunea fiecaruia: motivată ca fiind o reacţie la acţiunea (mesajul) celuilalt . Teorii si modele de comunicare 2.2.2 Modele de comunicare: Watzlawick c) Fiecare participant îşi defineşte propriul punct de început al comunicării De ex.punctul de început al comunicării stabilit: acţiunea (mesajul) celuilalt . conflict între participanţii la comunicare: .

Teorii si modele de comunicare 2.2 Modele de comunicare: Watzlawick .2.

Teorii si modele de comunicare 2.2. nu exista un început şi sfârşit clar identificat . participanţii sunt alternativ sursă şi receptor . comunicarea este circulară (Osgood – Schramm) . ciclul poate fi întrerupt numai prin redefinirea relaţiei dintre participanţii la comunicare .2 Modele de comunicare: Watzlawick .

planul continutului .2 Modele de comunicare: Watzlawick d) Comunicarea: digital sau analog . univoc . comunicare non-verbala . prin realizarea de analogii . Teorii si modele de comunicare 2.2.digital: comunicarea cu conţinut definit exact. cod comun sursei şi receptorului (verbal) . planul relatiilor . analog: comunicare cu conţinut interpretabil. ce se percepe indirect.

2 Modele de comunicare: Watzlawick e) Comunicarea se desfăşoară simetric sau complementar Comunicarea simetrică: .parteneri cu poziţii ierarhice sau profesionale egale . Teorii si modele de comunicare 2.contribuţia activă a partenerilor aproximativ aceeaşi .2.de la egal la egal .comunicarea echilibrată .

al educaţiei. cunoştinţelor etc. unul dintre parteneri este subordonat . de completare . . Contribuţia activă la comunicare inegală.p. Teorii si modele de comunicare 2. profesional.v. poziţie inferioară d. ierarhic.2 Modele de comunicare: Watzlawick Comunicarea complementara .d.2.

unul dintre parteneri este subordonat . . Contribuţia activă la comunicare inegală. de completare .v.2 Modele de comunicare: Watzlawick Comunicarea complementara .p.d. al educaţiei. profesional. ierarhic. Teorii si modele de comunicare 2. poziţie inferioară d. cunoştinţelor etc.2.