You are on page 1of 34

Comunicare

organizationala

Teorii si modele de
comunicare

Teorii si modele de comunicare
Modele de comunicare: Schulz von Thun

 curentul semiotic
 model util în managementul
resurselor umane
 bazat pe studiul conflictelor de
comunicare
 modelul patrulater al comunicării
 fiecare proces de comunicare iniţiat
sursa emite 4 tipuri de mesaje
 receptorul ascultă cu “4 urechi”

Teorii si modele de comunicare
Modele de comunicare: Schulz von Thun

 modelul patrulater al comunicării
 fiecare proces de comunicare iniţiat
sursa emite 4 tipuri de mesaje
a) Mesajul la obiect (reprezentativ)
b) Mesajul de auto-identificare (expresiv)
c) Mesajul relaţional
d) Apelul
 receptorul ascultă cu “4 urechi”

uşor de înţeles b) Mesajul de auto-identificare (expresiv):  informaţii despre persoana-sursă  informaţii despre stările interne ale emiţătorului  cât de deschis comunică sursa despre ea însăşi . cu structuri simple.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun a) Mesajul la obiect (reprezentativ):  informaţiile efective conţinute  formulat clar.

declarata deschis sau mascata prin:  maximizarea propriei importanţe  Impunere  lăudăroşenie  ascunderea în spatele unei faţade  de ex. simularea bucuriei pentru a ascunde invidia  diminuarea propriei importanţe (falsa modestie)  pentru a provoca încurajare şi laudă .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun b) Mesajul de auto-identificare (expresiv):  Starea interna .

frecvent non-verbal (paralingvistic sau limbajul corpului) .Mesajul relational este ilustrat prin: Crucea comportamentală a superiorilor ierarhici în comunicarea cu subalternii (vezi slide-ul umrator) .determinat de felul în care sursa îşi evaluează relaţia faţă de receptor .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun c) mesajul relaţional: .sursa se situează pe plan de egalitate. superior sau inferior faţă de receptor .

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun .

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun  Stilul părintesc:  superiorul apreciază subalternii  îi controlează şi conduce  Parteneriat şi cooperare:  superiorul îi consideră pe subalterni egalii săi  nu-i domină şi nu le impune restricţii inutile  Stilul nepăsător:  superiorul desconsideră manifest subalternii  nu-i conduce. controlează sau domină  Stilul autoritar:  superiorul domină puternic subalternii  le restrânge libertatea de desfăşurare  îi desconsideră in mod manifest .

ordine. interdicţii. prin metode indirecte . tendenţios. chemări  apel mascat:  manipulativ.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun d) Apelul:  sursa urmareşte un anumit efect asupra receptorului  încearcă să determine receptorul:  să întreprindă anumite acţiuni  să se abţină de la anumite acţiuni  să simtă anumite “lucruri”  să gândească anumite lucruri  apel direct. dispoziţii. prin:  indicaţii.

pentru fiecare tip de mesaj .  mesajul expresiv (de auto-identificare)  mesajul relaţional  Apelului (adica scopului de atins)  Receptorul: sensibilităţi diferite de percepere a celor 4 tipuri de mesaje  Receptorul: 4 urechi.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun  succesul unui proces de comunicare: se subordoneaza:  mesajul la obiect.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun Urechea atenta la obiect:  percepe şi analizează informaţiile concrete transmise  concentrarea pe obiect:  neglijarea altor aspecte  împiedica rezolvarea problemelor de relaţii interpersonale .

şi neglijarea propriei persoane  receptorul nu mai percepe critica .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun Urechea de identificare  Cauta sa perceapa motivaţiile sursei  avantaj: dezamorsarea unor mesaje insultătoare:  receptorul la raporteaza la persoana sursă  dezavantaj: fixaţia receptorului asupra sursei.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun Urechea de identificare  tehnica ascultării active:  încurajarea sursei în identificarea propriilor sale probleme  îmbunătăţirea comunicarii .

p.d. relaţional sunt interpretate (greşit) prin atribuire de sensuri in planul relaţional .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun Urechea-relaţie  frecvent foarte sensibilă  concentrarea comunicării pe planul relaţiei  se neglijează informaţiile concrete  comunicări neutre d.v.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun Urechea-apel  receptorul caută sa identifice asteptarile sursei  receptorul este “săritor”. execută aşteaptările explicite si implicite ale sursei .

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Schulz von Thun .

subalterni în organizaţii  aptitudinile de comunicare = competenţele de specialitate ale oricărui şef  şefului capabil de rezolvare a problemelor prin comunicare cu subalternii:  tehnica ascultatului activ  transmiterea de mesaje personale  există soluţii avantajoase pentru ambele părţi .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon  curentului semiotic  comunicarea şef .

depresie.  siguranţă  recunoaştere socială  autonomie  incredere  Pot fi satisfăcute (sau nu) numai prin comunicarea organizaţională  O comunicare deficientă (de ambele părţi):  nemulţumiri. frustrare  Apoi: agresivitate şi conflicte .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon  şeful şi subalternii au necesităţi:  autorespect.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon  şeful poate largi canalul bunei comunicari: .

receptor al mesajului:  nu se va mai percepe ca victimă.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Modelul Gordon propune tehnica de “leveling” (“nivelare)  şeful se plasează la acelaşi nivel cu subalternul  mesajul critic înlocuit cu un mesaj personal al şefului. ca ţintă a criticii  realizeaza nemulţumirea şefului  fără a fi direct acuzat. . “la acelasi nivel” Mesajul „la nivel” ilustrează:  efectul asupra şefului al comportamentului inadecvat al subalternului  subalternul. subalternului îi va fi mai uşor să ia măsuri de îndreptare a acţiunilor sale/a situaţiei.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Gordon se îndepărtează de la variantele  „eu câştig/tu pierzi”  varianta cu 1 câştigător şi 1 învins  varianta cu 2 câştigători şi 1 învins  varianta cu 1 câştigător şi 2 învinşi  „tu câştigi/eu pierd” :  varianta cu 2 câştigători şi 1 învins Gordon propune metoda „avantajului sau câştigului reciproc” .

var.: 1 câştigător şi 1 învins .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu câştig/tu pierzi”.

2 câştigători şi 1 învins .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu câştig/tu pierzi”. var.

alta de resentimente  Prin exercitarea autorităţii în favoarea unuia şi împotriva celuilalt subaltern:   şeful este numai aparent învingător al situaţiei . var. are de rezolvat o problemă profesională  generatoare de tensiune între doi subalterni  dă dreptate unuia   un subaltern câştigător şi un subaltern învins  problema profesională este probabil rezolvată  conflictul interuman între subalterni persistă  Reacţia subalternilor faţă de şef:  una de recunoştinţă.: 2 câştigători şi 1 învins  Şeful.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu câştig/tu pierzi”.

1 câştigător şi 2 învinsi .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu câştig/tu pierzi”. var.

resentimente faţă de şef  între ei poate persista tensiunea iniţială  concurenţă pentru rezolvarea aceleiaşi probleme şi câştigarea aprecierii şefului .: 1 câştigător şi 2 învinsi  Şeful.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu câştig/tu pierzi”. var. are de rezolvat o problemă profesională  generatoare de tensiune între doi subalterni  decide singur si dictează soluţia  împarte cu autoritate sarcini celor doi subalterni   un câştigător (şeful) şi doi învinşi (subalternii)  Subalternii:  se simt frustraţi.

: 1 învins si 2 câştigători .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu pierd/tu câştigi” Var.

pentru  rezolvarea aceleiaşi probleme  câştigarea unui poziţii de putere a unuia faţă de celălalt.Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon „eu pierd/ tu câştigi”.: 1 învins si 2 câştigători  Şef slab (învinsul):  cedează pretenţiilor subalternilor (câştigătorii)  Din dorinţa de a evita o confruntare  Problema este soluţionată de subalterni  între care poate persista o situaţie tensionată  datorită concurenţei dintre ei.  Reacţia şefului: resentiment . var.

şeful:  nu îşi exercită autoritatea abuziv pentru soluţionarea problemei  nu cedează complet înaintea subalternilor  Soluţia este găsită prin colaborare .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc”  Compromis.

si  bazată în mod necesar pe:  componenta profesională (cunoştinţe şi experienţă)  componenta sociala (comunicere)  capacitatea de a asculta activ  capacitatea de a controla în mod diplomatic o situaţie .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc” Şeful: autoritate neagresivă.  asigurată de poziţia sa ierarhică.

Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc”  Gordon propune 5 paşi pt. implementarea metodei „toţi putem câştiga” în soluţionarea de probleme  toţi paşii implică:  discutarea şi căderea de acord cu subalternii  tratarea sublaternilor ca parteneri .

Definirea finală a problemei se obţine în urma discutării cu subalternii. . .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc” a) Identificarea şi descrierea problemei. b) Elaborarea de variante de soluţii. .se solicită propunerile subalternilor . Formularea problemei nu trebuie să fie critică la adresa subalternului.şeful formulează diplomatic propriile variante de soluţii .

Se stabileste un plan de măsuri pentru executare: .Şeful încurajează exprimarea cu sinceritate a opiniilor subalternilor .cui raporteaza (cine verifica) .Soluţia executată eficient: dacă părţile sunt de acord . punerea în practică a soluţiei .Evaluarea ţine cont de fezabilitatea soluţiilor propuse d) Luarea unei decizii.termenul .responsabil(i) .masura .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc” c) Evaluarea în comun a variantelor de soluţii .

orice decizie se modifică numai de comun acord Prin participare:  subalternii accepta soluţiile alese  sunt motivaţi în implementarea lor  Rrelaţia faţă de şef rămâne una de respect reciproc .se ia din nou în discuţie .Teorii si modele de comunicare Modele de comunicare: Thomas Gordon Metoda „avantajului sau câştigului reciproc” e) Evaluarea reusitei soluţiei Daca problema persistă: .