You are on page 1of 6

BIBB3033 SINTAKSIS JAKU

IBAN
Jaku Adverba Asal
Bantai asil:
Ceceliana
Beatrice
Christina
Orshilla
Catherine
Loretta
Rosieca
Felicia
Angelen

. Tempalai • Jaku adverba asal nyadi ari leka jaku ke endang nyadi penerang ngagai bansa jaku baka: • jaku pengawa enggau frasa pengawa • jaku adjektif enggau frasa adjektif tauka jaku penempat.

Chunto kata adverba : Kemari Pagila Lusa Tulat Ila Suah Selalu Lagi Tadi Sereta Jarang Dulu .

3. . 2. Jaku adverba nyadi penerang jaku pengawa enggau frasa pengawa • Chunto ayat: 1. Apai pulai pagila ari Kuching. Jakub bejalai sereta enggau menyadi iya ke sekula. Sida sebilik suah berandauka pengawa Igat ti deka beterang.

3. . Jaku adverba nyadi penerang jaku adjektif enggau frasa adjektif tauka frasa sendi nama • Chunto ayat: 1. 2. Berengkah ari seharinya. Endun dulu ke pasar. Apai Dudu gerai belama. Anak mit nya suah amat sakit.

. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. Sanding Penemu • Nik Safiah Karim. Hashim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood. Farid M. Tatabahasa dewan.