You are on page 1of 8

Bölüm 29

Açık Ekonomi
Makroiktisadı

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,


8th Edition, McGraw-Hill, 2005
PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward
Bu bölümde
• Açık ekonomi makro iktisadi
politikaları ele alınacaktır:
– Dalgalı kur rejiminde para politikası
– Sabit kur rejiminde maliye politikası
– Yunanistan krizi

2
Açık ekonomi makroiktisadı
• Ülkelerin çoğu uluslararası sermaye ve mal akımlarına
açıktır. Bu durumda açık ekonomi makroiktisadından
bahsedilir.
– Dış dünyada olup bitenler önem kazanır, örneğin, ihracat
yapılan ülkelerin ekonomik durumu, içerideki ve dışarıdaki faiz
oranındaki farklar…
• Sermaye ve mal akımlarına açık ülkelerdeki
makroiktisat politikaları dış dünyada olup bitene dikkat
etmek zorundadır.
– Özellikle de reel döviz kuru kanalıyla gelenlere
– Ancak, para ve maliye politikasından oluşan makroiktisadi
politikalar farklı döviz kuru rejimleri altında farklı etkilere
sahiptir.
• Sabit kur rejimleri, para politikasını etkin bir biçimde kullanamazken,
maliye politikası ile iktisadi dalgalanmaları sönümlendirebiir.
• Durum esnek kur rejimi altında tam tersidir.

3
Dalgalı Döviz Kuru Rejimi ve Para
Politikası
Durgunlukla mücadele eden MB para arzını arttırarak faiz oranını düşürür.
Faiz P
oranı MS2 MS1

r1
P1
r2
AD2
MD AD1
M Y1 Y2 Y

Faiz oranının düşmesi, toplam talebi ve geliri arttırır.


4
Dalgalı DK ve para
politikası
• Dalgalı döviz kuru rejimi altında para
politikası önemli ölçüde etkilidir.
• Artan para arzı →Düşen faizler
– Artan C ve I
– Ayrıca artan NX (döviz kuru değer
kaybettikçe)

• Artan talep ve üretim.


5
Sabit Döviz Kuru Rejimi ve
Maliye Politikası
Durgunlukla P
mücadele etmek
isteyen hükümet,
kamu AD2 AD3
AD1
harcamalarını (G)
artırarak, çarpan P1
etkisiyle toplam
G artışı
talebi ve ulusal
geliri artırır.
Y1 Y2 Y3 Y

6
Sabit Kur Rejimi altında
Maliye Politikası
• Hükümet harcamalarındaki (G) bir artış,
– Ulusal çıktıyı arttırır
– Bunun yanında faiz oranı da artar,
– Faiz artışı sermaye girişini tetikler
– Döviz kurunu sabit tutmak isteyen MB
piyasaya yerli para vererek müdahale eder
– Faizler eski düzeyine inerken kısa vadeli bir
iktisadi canlanma (boom) yaşanır ve ulusal
çıktı genişler.

7
Yunanistan krizi
• Yunanistan bir sabit kur rejimi olan euro bölgesinde yer aldığından
durgunluktan çıkmak için bağımsız bir para politikası
uygulayamamaktadır.
– Euro bölgesinde faizler Avrupa Merkez Bankası tarafından
belirlenmektedir.
• Bu şartlar altında, Yunanistan’ın elinde ancak maliye politikası
seçeneği bulunmaktadır. Fakat halihazırda kamu bütçe açığı
sürdürülemez bir düzeye erişmiş olduğundan Yunan hükümeti
ekonomiyi durgunluktan kurtaracak mali genişleme politikası da
izleyememektedir.
– Bu durumda Yunanistan’ın başvurabileceği tek çözüm fiyatlar genel
düzeyini düşürerek uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ihracat
genişlemesiyle durgunluktan çıkmaktır.
– Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi için de işçi ücretlerinden
başlayarak, tüm mal ve hizmet fiyatlarının düşmesi gerekmektedir.
• Toplumsal tepkiye yol açan söz konusu kemer sıkma politikaları
siyaseten de kotarılması güç bir süreç anlamına gelmektedir.
• AB ve IMF yetkilileriyle yapılan müzakere sürecinde
Papandreou hükümeti istifa etmek durumunda kalmış,
Yunanistan erken seçime gitmek zorunda kalmıştır.