You are on page 1of 9

KOLEKSI

SOALAN
TAHUN 1
Arahan : Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat
yang lengkap mengikut ter tib seper ti di dalam al – Quran.
TAHUN 2
Arahan : Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat
yang lengkap mengikut ter tib seper ti di dalam al – Quran.
Arahan : Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat
yang lengkap mengikut ter tib seper ti di dalam al – Quran.
TAHUN 3
Arahan : Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat
yang lengkap mengikut ter tib seper ti di dalam al – Quran.
Arahan : Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat
yang lengkap mengikut ter tib seper ti di dalam al – Quran.