You are on page 1of 41

Завод за унапређивање

образовања и васпитања
Аутор рада: Александра Хуберт, ОСМА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА, БЕОГРАД

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА

Тема: ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ – УОПШТЕЊЕ


ПОЈМА УГЛА, МЕРЕЊЕ УГЛА, РАДИЈАН (SIN, COS)
Узраст: 2. РАЗРЕД

Потребна технологија: ВИДЕО БИМ, РАЧУНАР


SOFTWARE: POWER POINT, FLASH PLAYER,
PODRŠKA ZA JAVA APPLETS

Кликните овде
за унос приказа
часа у Word
документу!
TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
TRIGONOMETRIJA

U sledecih 90 min.
pokusacemo da saznamo sta
je to TRIGONOMETRIJA
ODNOSNO...
Ugao, merenje ugla, trigonometrisjki
krug, ITD…
TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE KOJE
CEMO UCITI NA OVOM CASU:

• SINUS(sin)
• KOSINUS(cos)
POTREBNO ZNANJE

• Geometrija (slicnost trouglova)


• Algebra (rukovanje algebarskim
izrazima, resavanje jednacina)
KAKO UCITI TRIGONOMETRIJU?

• Kao i ostale delove (oblasti)


matematike.
• RESAVANJEM
ZADATAKA,OBNAVLJANJEM,
RESAVANJEM
ZADATAKA,OBNAVLJANJEM......
• MOTIV: KAKO RESITI ZADATAK
(PROBLEM) JE MOJ CILJ!!!
PRIMENA TRIGONOMETRIJE U RAZNIM
OBLASTIMA
ASTRONOMIJA I
GEOGRAFIJA
• PRE 2 HILJADE
GODINA!!!! ljudi su koristili
trigonometrijske tablice
(ucicemo kasnije) za
izracunavanje polozaja
planeta
• zvezde su pretstavljene na
zamisljenoj sfernoj
kristalnoj kugli
• Eratosten, Ptolemej,
Kolumbo....
• TEHNICKE NAUKE I FIZIKA
• Sferna trigonometrija => ravanska
trigonometrija
• Geodezi su koristili trigonometriju
vekovima
• Vojni inzinjeri, itd...
• Fizicari (najranije optika i statika),
fizika je veoma povezana sa
trigonometrijom
• Fizicka hemija...
MATEMATIKA I SRODNE OBLASTI

• Koristi se skoro u
svim oblastima
matematike
PITANJE:

• NAVEDITE JEDNU OBLAST


MATEMATIKE?
ODGOVOR:

• ALGEBRA,
• STATISTIKA,
• GEOMETRIJA,
• ITD...
STA JE TRIGONOMETRIJA?

• TRIGONOMETRIJA KAO
‘RACUNSKA GEOMETRIJA‘
• TRIGONOMETRIJA (METRIJA =
MERENJE, TRIGONOmetrija) =>
MERENJE UGLOVA
• Ravanska geometrija
PITANJE: KOLIKI JE ZBIR UGLOVA U
TROUGLU?

• ODGOVOR:
• 180˚
MERENJE UGLOVA I TABELA VREDNOSTI
TRIG. F-JA

• U geometriji mozemo samo porediti uglove,


dodavati, oduzimati, deliti
• U trigonometriji ih mozemo i MERITI!!!
• Vrednosti trigonometrijskih funkcija sin, cos, tan,
ctg datog ugla (broja) trougla se dobijaju pomocu
odredjenih stranica trougla (videcemo kasnije i
kako!)
• Za odredjene vrednosti uglova potrebne su vam:
• 1. TABLICE vrednosti sinusa, cosinusa, tangensa,
kotangensa
• 2. Digitron
• 3. Znanje
REZIME POTREBNOG GRADIVA

• PITAGORINA
TEOREMA
• Kako glasi?
• a²+b² = c²
OBJASNJENJE PITAGORINE TEOREME

• dokaz Pitagorine teoreme se


nalazi u knjizi „Euklidovi
Elementi“ Tvrdjenje I47,
Tvrdjenje I48 – obrnuti smer
SLICNOST TROUGLOVA

• Odgovarajuci uglovi slicni

• AB/DE = BC/EF = CA/FD


MERENJE UGLOVA I TABELA
VREDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH F-JA

POJAM UGLA
• Najvazniji pojam u geometriji (dodavanje,
oduzimanje, itd.)
• Merenje uglova – najvazniji pojam u
trigonometriji
RADIJANI, STEPENI I MERENJE LUKA
KRUGA
• da se podsetimo....
• pitanja:
1. Koliko jedan stepen ima radijana?
2. Na koliko stepeni je podeljen KRUG?
3. Koliko radijana ima centralni ugao
kruga?
ODGOVORI:

1. π/180
2. 360˚
3. 2 π radijana
MERENJE LUKA KRUGA

• formula α=l/r УПУТСТВО –


ОТВОРИТЕ ЛИНК, ПРИТИСНИТЕ
ДУГМЕ (PLAY) ПРЕЂИТЕ МИШЕМ
ПРЕКО СЕРВИС ИГРАЧА!!!
VEZBE, SAVETI I ODGOVORI

• Zadaci:
• pretvoriti 270˚u radijane
• Pretvoriti 3π/2 radijana u stepene
• Ako je poluprecnik kruga 10cm,
a ugao izmedju dve tacke na krugu
30˚, kolika je razdaljina
izmedju te dve tacke na krugu?
SAVET:
ZAOKRUZIVANJE REZULTATA

• Zaokruzivanje na 4 cifre (na 5 ako je


vodeca nula)
• Medjurezultat ne zaokruzivati
ODGOVORI

• 270*π/180 = 3π/2
• 3π/2*180/π = 270˚
• α = 30* π/180 r = 10cm l = α*r =>
l = 0.523*10 = 5.2360cm
STA JE TETIVA?

• Rec TETIVA predstavlja PRAVU LINIJU koja


povezuje dve tacke na krugu (uopstenije, na
bilo kojoj krivoj liniji). Prva trigonometrijska
tablica bila je tabela tetiva. U modernim
vremenima, SINUS se koristi umesto tetiva,
odnosno f-ja SINUS je tesno povezana sa
tetivom.
• Npr. ugao AB na dijagramu je TETIVA.
Naravno duzina tetive zavisi od radijusa
(poluprecnika) kruga.
TRIGONOMETRIJA POCINJE SA TETIVAMA

• Hipparchus (190 – 120 g. p. n. e) napravio je prvu tabelu trig.


f-ja koja se koristila u astronomiji. Kasnije Ptolomy (100 – 178
g. n. e.) konstruise potpuniju trigonometrijsku tabelu. Obojica
su koristili trigonometrijski krug sa fiksiranom velikom
vrednoscu poluprecnika ne bi li izbegli razlomke. Sasvim
suprotno, danasnja tabela se bazira na krugu poluprecnika 1,
i koristi razlomke koje nije tesko izracunati.
• Ipak, trigonometrija se bazirala i jos uvek se bazira na
TETIVAMA, ali se danas koristi rec SINUS za opisivanje te
funkcije. Prvi zapisi SINUS f-je nalaze se u Indiji, a kasnije i u
Grckim spisima.
RELACIJE IZMEDJU SINUSA I TETIVA

• Razmatracemo samo SINUS ugla izmedju


0° i 90°. Kasnije i sinus proizvoljnog ugla.
• TRIG. KRUG POLUPRECNIKA 1
• SINUS = ½ TETIVE
REC “SIN”

• Rec sinus, potice od indijske reci jya-


ardha, skraceno jiva. Arapi su je
preveli kao jiba, skraceno (jb). Latini
su kasnije preveli skracenicu jb u
sinus misleci da je to skaracenica
Arapske reci jaib. Od ‘sinusa’ Englezi
su napravili skracenicu sin koju danas
koristimo.
SINUS I PRAVOUGLI TROUGAO

• Mozemo koristiti slicnost trouglova da bi povezali sinus


sa pravouglim trouglom
• ABC pravougli trougao
• ugao C=90˚
• napravimo trougao sa
hipotenuzom proizvljne velicine
• kako su trouglovi slicni
• AB’/AB=AC’’/AC=B’C’’/BC
• BC = B’C’’/AB’ =>
• sinA = B’C’’/AB’ =>
• SINUS UGLA = SUPROTNA
STRANICA/HIPOTENUZA
Pitanje:

• sinB=?
• Odgovor:
• sinB = AC/AB
VEZBE, SAVETI I ODGOVORI

1. sin30˚=?
2. sin60˚=?
3. U pravouglom trouglu ugao B=55˚,
b=6, naci c i a
Odgovori:

1.½
3
2.
2
3. sinb = b/c = > c = b/sinb
=> c=6/sin55
KOSINUS

DEFINICIJA KOSINUSA
• coSINUS = COplement SINUSA
(suprotno od sinusa)
• Skracenica od cosinus-a je cos
• sinA = cosB (trugao)
• cos t = sin (90° – t) ili
• cos t = sin (π/2 – t). u radijanima
KOSINUS I PRAVOUGLI TROUGAO

• slika
• KOSINUS UGLA = NALEGLA
STRANICA/HIPOTENUZA
• cosA = sinB = b/c
PITAGORINA JEDNAKOST ZA SIN I COS

• sin² A + cos² A = 1

• Pitagorina teorema za pravougli trougao


• a² + b² = c²
• deljenjem izraza sa c² dobijamo:
• a²/c² + b²/c² = 1
• Ali a²/c² = (sin A) ², i b²/c² = (cos A) ². Usvojeno pravilo je
da je sin² A zamena za (sin A) ², tako dobijamo
• sin² A + cos² A = 1
• gde je A proizvoljan ugao. Za bilo koji ugao t vazi:
• sin² t + cos² t = 1
SINUS I KOSINUS ZA SPECIJALNE
UGLOVE

• slika
• Mozemo lako izracunati sinus i kosinus uglova od 0, 30,
45, 60, 90 stepeni na trigonometrijskom krugu
(poluprecnik r=1)
 45° ugao:
• Trougao 45°-45°-90°.
• c² = a² + b²
• a = b => c² = 2a² => c = a√2. Zato je sin i cos od 45°
jednak 1/√2 sto mozemo napisati i kao √2/2.
 30° i 60° ugao:
• 30°-60°-90° trougao
• odnos stranica je 1 : √3 : 2. (OBJASNITI!)
• to znaci da je sin 30° = cos 60° = 1/2, i
sin 60° = cos 30° = √3 / 2.
TABELA VREDNOSTI TRIG. F-JA
VEZBE, SAVETI I ODGOVORI

• Zadaci za domaci:
• 1. b = 2.25, cos A = 0.15. Naci a i c.
• 2. b = 12 cos B = 1/3. Naci c i a.
• 3. b = 6.4, c = 7.8 Naci A i a.
• 4. A = 23° 15', c = 12.15. Naci a i b.
PITANJA???

• HVALA NA PAZNJI!!!
Sadrzaj:
• CILJ PREDAVANJA IZ TRIGONOMETRIJE
• a. TRIGONOMETRIJA ZA VAS
• b. PRETHODNO ZNANJE
• c. KAKO UCITI TRIGONOMETRIJU
• PRIMENA TRIGONOMETRIJE U RAZNIM OBLASTIMA
• a. ASTRONOMIJA I GEOGRAFIJA
• b. TEHNICKE NAUKE I FIZIKA
• c. MATEMATIKA I SRODNE OBLASTI
• STA JE TRIGONOMETRIJA
• a. TRIGONOMETRIJA KAO RACUNSKA GEOMETRIJA
• b. MERENJE UGLOVA I TABELA VREDNOSTI TRIG. F-
JA
• REZIME POTREBNOG GRADIVA
• a. PITAGORINA TEOREMA
• b. OBJASNJENJE PITAGORINE TEOREME
• c. SLICNOSTI TROUGLOVA
• MERENJE UGLOVA I TABELA
• a. POJAM UGLA
• b. RADIJANI, STEPENI I MERENJE LUKA KRUGA
• c. VEZBE, SAVETI I ODGOVORI
• d. ZAOKRUZIVANJE REZULTATA
• STA JE TETIVA
• a. STA JE TETIVA
• b. TRIGONOMETRIJA POCINJE SA ‘TETIVAMA’
• SINUS
• a. RELACIJE IZMEDJU SINUSA I TETIVA
• b. REC “SIN”
• c. SINUS I PRAVOUGLI TROUGLOVI
• d. VEZBE, SAVETI I ODGOVORI
• KOSINUS
• a. DEFINICIJA KOSINUSA
• b. KOSINUS I PRAVOUGLI TROUGLOVI
• c. PITAGORINE JEDNAKOSTI ZA SIN I COS
• d. SINUS I KOSINUS ZA SPECIJALNE ISTE UGLOVE
• e. VEZBE, SAVETI I ODGOVORI
• PITANJA