You are on page 1of 7

RUDARSTVO I ENERGETIKA

U HRVATSKOJ

Fran Nedich i Sven Tumir


RUDARSTVO
 Oskudne rude
 1% BDP
 Nepostojanje rudnika ugljena
 Neisplativost vađenja ruda
 Metalne rude, boksit, morska sol,
lapor, građevni kamen
NAFTA
 Najvažniji izvor energije
 Stalno opadanje (210. pola milijuna tona)
 15% potreba
 80% uvoz iz JZ Azije
 Rafinerije: Rijeka i Sisak
 Omišalj  JANAF
ZEMNI PLIN

 Najvažniji u potrošnji

 Ekološki prihvatljiviji

 Sjeverni Jadran (100 mlrd 𝑚3 )

 85% zadovoljeno
ELEKTRIČNA ENERGIJA

 Nemogućnost vlastitog zadovoljavanja

 45% Hidroelektrane (iskorištenost 50%)

 Nuklearna elektrana Krško

 52% Termoelektrane

 Obnovljivi izvori

 Uvoženje iz Italije i BiH