You are on page 1of 18

MENEROKA BAHAN

SCE 3103
(10 jam)

SALINA ABDULLAH SANGGURO


PENSYARAH KIMIA
JABATAN SAINS & MATEMATIK
INTERAKSI
O Kuliah (3 jam)
O Bahan asli dan bahan buatan manusia
O Bahan api
O Bijih dan mineral
O Amali (5 jam)
O Ujikaji penyulingan berperingkat petroleum
O Penyediaan baca ammonia
O Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi
O Tutorial (2 jam)
O Banding beza : bahan asli & bahan buatan manusia
O Pencemaran akibat pembakaran bahan api & indeks
pencemaran udara
KERJA KURSUS
(Projek)
TOPIK 1
BAHAN ASLI
Bahan asli dan bahan buatan manusia
Isi kandungan
Bahan asli & bahan
buatan manusia

Sifat-sifat Sifat-sifat Banding &


Kegunaan
bahan asli bahan beza
buatan
manusia
Bahan asli
O Apa jua sebatian atau bahan yang terhasil
melalui proses semulajadi
O Sumber utama diperoleh daripada
tumbuhan, haiwan atau daripada bumi
O Bahan mineral dan logam yang diekstrak
juga termasuk bahan asli
Bahan asli
O Biasanya ia amat bernilai (valuable)
O Ia tulen dan asli
O Ia mudah terurai dan terbiodegradasi
O Diperoleh daripada tumbuhan, haiwan dan
bumi
Contoh
O Tanah
O Getah
O Petroleum/bahan api (fuel)
O Bahan tak organik - batu
O Sebatian campuran (composites) – tanah
liat, seramik (porcelain)
O Kayu - rotan, buluh
O Logam - kuprum, gangsa, besi, emas, perak
O Fiber semulajadi - kapas, sutera, cotton
Bahan asli
Terlalu banyak kegunaannya. Ia dipilih
berdasarkan ciri tertentu bagi menghasilkan
objek tertentu.
Kayu Logam
O Digunakan untuk O Membina struktur
membuat perabot, bangunan
bingkai pintu O Sifat – berkilau,
O Sifat - keras, keras, kuat
kebolehleturan &
tegap
O Penebat haba yang
lemah – menyimpan
tenaga
Petroleum Fiber
O Detergen, plastik O Cotton, sutera, kapas
O Kuat, tahan lama,
bertekstur lembut,
halus
Bahan buatan manusia
O Terhasil melalui pemprosesan bahan
mentah yang ditukarkan menjadi pelbagai
jenis bahan baru menerusi proses kimia.
O Amat perlu untuk memilih secara khusus
bahan atau sebatian tertentu bagi
menghasilkan fungsi tertentu
O Batu dan pasir walaupun daripada sumber
yang sama ianya tetap berbeza kerana
kegunaannya bergantung kepada aktiviti
manusia.
O Potongan batu (pembinaan blok bangunan)
dan atap genting (roofing slate) merupakan
objek terproses (buatan manusia) kerana
kedua-duanya daripada bahan semulajadi
Sifat bahan buatan manusia
O Tahan lasak (durable)
O Ringan (light weight)
O Kuat (high strength)
O Fleksibel (design for flexsible)
O Tidak mudah terurai (doesn’t decompose
and degrade easily)
O Terhasil - campuran beberapa bahan asli
O Terbentuk – proses fizik/kimia
Kegunaan bahan buatan
manusia dan sifatnya
Tutorial (1 jam)
Berdasarkan pembelajaran tadi, bina graphic organizer
bagi membanding dan membezakan diantara ciri bahan
asli dan bahan buatan manusia
ISL
O Melayari internet untuk mengumpul
maklumat tentang pemilihan untuk
membina bahan berdasarkan sifat bahan
Sekian ..