You are on page 1of 48

PENTAKSIRAN AKTIVITI

JASMANI, SUKAN DAN


KOKURIKULUM (PAJSK)
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAN 2012
Asas Pertimbangan Pembentukan PAJSK

• Boleh diuji
• Mengalakkan penyertaan murid
• Julat penskoran yang lebih luwes
• Selaras dengan elemen yang dicadangkan
Bahagin Sukan dan Bahagian Kokurikulum
• Mudah untuk direkod
• Mudah difahami
• Mudah ditaksir
• Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra
kurikulum sama
• Memberi faedah dan imbuhan kepada
penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu
persekolahan (Ekstra Kurikulum)
Format PAJSK
TERBAHAGI KEPADA LIMA
KOMPONEN :

• SEGAK (Aktiviti Jasmani)


• BMI (Rekod Kesihatan)
• Sukan
• Kokurikulum
• Ekstra Kurikulum
KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM
PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan
& Kokurikulum (PAJSK)

SEGAK SUKAN KOKURIKULUM

BMI Ekstra Kurikulum


•Standard Penyertaan, Penyertaan,
Kecergasan penglibatan penglibatan
Fizikal dan dan
• Body Mass Kebangsaan
Index (BMI) pencapaian pencapaian Penyertaan
(SEGAK) Sukan dan Kelab, dan
• Merekodkan Mengukur
tentang Permainan Persatuan, Unit penglibatan
tahap di peringkat Beruniform di secara
ketinggian kecergasan
dan berat sekolah, peringkat sukarela di
badan bagi daerah, negeri, sekolah, sekolah /di
menentukan negara dan daerah, negeri, luar sekolah/
tahap jisim antarabangsa negara dan Luar Negara/
badan. antarabangsa Dalam Negara
SEGAK
• SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan
Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk
kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan)
• Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama
seperti yang telah dilaksanakan di sekolah
berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil
4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
• Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali
setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi
murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :
• Ujian Naik Turun Bangku Selama
3 Minit
• Ujian Tekan Tubi
• Ujian Ringkuk Tubi Separa
• Ujian Jangkauan Melunjur
 Skor SEGAK berdasarkan kepada National
Physical Fitness Standard For Malaysian
School Childrens

 Skor BMI berdasarkan kepada National


Centre For Chronic Disease Prevention And
Health Promotion 2000

 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan


dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh
Lembaga Peperiksaan
PERATURAN MENGISI BORANG REKOD
SEGAK & BMI
tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK
dan BMI hendaklah

• Setelah diisi dengan lengkap hendaklah


ditandatangani oleh murid dan

dalam aplikasi PAJSK yang


disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan
penskoran, perekodan dan pelaporan

• Hanya guru kelas yang akan mencetak pelaporan pelajar


daripada aplikasi untuk diserahkan kepada guru mata
pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tindakan susulan dan
juga penjaga (jika perlu)
SUKAN DAN
KOKURIKULUM
• Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan
dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga
Tahun 6 di sekolah rendah dan
Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan
6 di sekolah menengah
• Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3
digalakkan dan tidak diwajibkan
menyertai program ini berdasarkan
kemampuan sekolah mereka
• Dasar 1M1S merupakan nilai tambah
terhadap perlaksanaan PAJSK
Kaedah Pemberian Nilai Skor
Sukan dan Kokurikulum
Hanya markah yang tertinggi sahaja dari setiap
aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk
tujuan pentaksiran. Walau bagaimana pun semua
aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi:

• Menggalakkan insentif kepada semua murid


mendapat imbuhan yang setimpal dengan
penglibatan dalam aktiviti berkenaan.

• Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti


bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi
dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah
dan pertubuhan yang berkaitan.
ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM
AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM

i. PENGLIBATAN (INVOLVEMENT)
• Jawatan
• Peringkat
• Komitmen
• Khidmat sumbangan

ii. PENYERTAAN (PARTICIPATION)


• Kehadiran

iii. PRESTASI (PERFORMANCE)


• Tahap pencapaian
APA YANG AKAN DITAKSIR ?
• Kehadiran dalam latihan, pada hari acara atau
aktiviti
• Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa
di peringkat sekolah, daerah atau negeri
• Penglibatan dalam peringkat antarabangsa,
kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah
• Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah,
negeri atau negara
• Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum,
semasa dan selepas acara atau aktiviti
• Pencapaian dalam sukan, permainan, dan
pertandingan
• Sumbangan murid daripada aspek teknikal,
pengurusan, dan sokongan
NILAI SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN
ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM

ASPEK (110 MARKAH)

Penyertaan Pretasi
PENGLIBATAN (50 MARKAH)
(40 markah) (20 markah)

Khidmat
Jawatan Peringkat Komitmen Kehadiran Pencapaian
Sumbangan

10 20 10 10 40 20
CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK
SUKAN DAN KOKURIKULUM

Penglibatan Penyertaan Prestasi


(50) (40) (20)

Jawatan Peringkat Komitmen Sumbangan Kehadiran Pencapaian


(10) (20) (10) (10) (40) (20)

J/kuasa Tahap Nilai Khidmat Bil. Tahap


Pewakilan Murni Sumbangan Hadir Kejayaan

Contoh Cara Mengira Skor


1. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40
(Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87
2. Tukar ke % 87/110 x 100 = 79%
3. 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95%
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN JAWATAN
Jawatan Markah
Pengerusi
Presiden
10
Ketua Pasukan
Ketua Rumah
Naib Pengerusi
Timbalan Presiden
Penolong Ketua Pasukan
8
Penolong Ketua Rumah
Setiausaha
Bendahari
Penolong Setiausaha
6
Penolong Bendahari
AJK
Ahli Aktif 4
Ahli 2
Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas
peruntukan markahnya adalah sama.
TAFSIRAN PENGLIBATAN DALAM
ELEMEN PERINGKAT
PENGLIBATAN TAFSIRAN
PENGLIBATAN Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau
1 pesertaperkhemahan/kejohanan/pertandingan/
karnival/kursus/program

PENGLIBATAN Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti


2 seperti persembahan selingan yang memerlukan
latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai
jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam
tempoh yang lama disepanjang aktiviti/
perkhemahan/kejohanan/pertandingan/
karnival/kursus/program

PENGLIBATAN Penglibatan murid yang bersifat meramaikan


3 majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan
sorak perkhemahan/kejohanan/pertandingan/
karnival/kursus/program atau peserta majlis
ceramah
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN PERINGKAT

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


Penglibatan Penglibatan Penglibatan
Peringkat
1 2 3
Sekolah 8 6 3

Daerah/Zon 11 8 4

Negeri 14 10 6

Kebangsaan 17 12 8

Antarabangsa 20 15 10
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN PERINGKAT
SUKAN DAN PERMAINAN / KELAB DAN
PERSATUAN
Penglibatan Penglibatan Penglibatan
Peringkat
1 2 3
Sekolah 8 6 3
Daerah/Zon 11 7 4
Negeri 14 8 5
Kebangsaan 17 9 6
Antarabangsa 20 10 7
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN KOMITMEN
Komitmen Markah
Menunjukkan Kepimpinan 3
Menguruskan Aktiviti 3
Membantu Guru / Rakan 2
Menyediakan Peralatan 2
Mengemas Peralatan 2
Membersih Kawasan 2
Menepati Waktu 2
Menunjukkan Minat 2
Menunjukkan Kesungguhan 2
Mengikut Arahan 2
Mencuba 2
Memberi Kerjasama 2
Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan 2
Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi
10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga
di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN
SUMBANGAN PERKARA MARKAH
TEKNIKAL Melibatkan perkara kursus – referi/
pengadil, jurulatih pasukan, konduktor
10
pancaragam, jurulatih kadet, dll yang
berkaitan dengan aspek teknikal.
PENGURUSAN Segala jenis bantuan dari segi mengurus
dan mentadbir kelab sukan, urusetia,
mengendalikan aktiviti sukan dan 6
kokurikulum sekolah, mengurus pasukan
dan menyediakan laporan
SOKONGAN Membantu dari segi menjayakan aktiviti
kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah
seperti mengambil bahagian dalam
3
perbarisan atau persembahan, kumpulan
sorak/penyokong, menghias khemah rumah
sukan dan yang berkaitan.
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENYERTAAN
DALAM ELEMEN KEHADIRAN
Julat Peratus Kehadiran bagi
Markah
Sukan dan Kokurikulum
Penuh 100 40
90 – 99 36
80 – 89 32
70 – 79 28
60 – 69 24
50 – 59 22
40 – 49 18
30 – 39 16
20 – 29 12
10 – 19 8
1–9 4
KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI
SUKAN DAN KOKURIKULUM
CONTOH:

Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan


20 kali perjumpaan setahun
Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan
beruniform :
Jika jumlah kehadiran pelajar = 14 (a)
Jumlah perjumpaan setahun = 20 (b)
Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c)

SKOR KEHADIRAN x 100 = 77.8%


KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI
SUKAN DAN KOKURIKULUM
• Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab,
jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 20 kali;

Skor Kehadiran x 100 = 70%

• Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab


adalah 28% berdasarkan pada jadual di atas. Rujuk
Lampiran B.

• Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh


diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya
mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah
dan boleh dipercayai
NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK
PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN

Aspek prestasi bagi elemen tahap


pencapaian menyumbangkan
kepada 20% markah untuk aktiviti
sukan dan kokurikulum

Berikut adalah jadual kaedah


pemberian nilai skor Sukan dan
Korikulum.
NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK
PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN

PERINGKAT MARKAH
PERTANDINGAN
JOHAN NAIB KETIGA KEEMPAT KELIMA PENYERTAAN
JOHAN

Sekolah 08 07 06 05 04 TIADA

Daerah/Zon 11 10 9 TIADA TIADA TIADA

Negeri 14 13 12 TIADA TIADA 4

Kebangsaan 17 16 15 TIADA TIADA 8

Antarabangsa 20 19 18 TIADA TIADA 16


EKSTRA
KURIKULUM
DEFINISI EKSTRA KURIKULUM

Ekstra kurikulum merupakan


satu kegiatan sukarela yang
bermanfaat pada atau di luar
waktu persekolahan, ke arah
pembentukan peribadi yang
terpuji.
(Lembaga Peperiksaan, 2010)
• Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu
langkah bagi menghargai sumbangan murid
kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam
membentuk jati diri dan sahsiah yang
menjurus kepada pembentukkan jasmani,
emosi, rohani dan sosial

• Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira


untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah
yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan
dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas,
Pustakawan, Koperasi sekolah, program
NILAM, AADK dsb.
• Hanya markah tertinggi sahaja diambil
kira walaupun murid tersebut terlibat
dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum

• Ekstra kurikulum mendorong murid


terlibat dalam aktiviti secara sukarela
bagi mendapat tahap pencapaian yang
tertinggi dalam aktiviti yang dirancang
pihak sekolah, masyarakat dan
pertubuhan yang berkaitan.
 Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar
kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk
sijil penyertaan, anugerah atau penyataan
daripada pihak penganjur dan ditandatangani
serta cap institusi/ badan berkanun/
penganjur
o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh
membawa maksud menjadi ahli kariah
surau, ahli rumah ibadat kaum masing-
masing atau penglibatan dalam
sebarang aktiviti kebajikan di rumah
ibadat

o Persembahan tradisional sesuatu kaum


misalnya kompang, tarian naga, tarian
bagra atau nyanyian untuk acara-acara
bersifat amal kebajikan dan lain-lain
FORMAT EKSTRA KURIKULUM

Format pelaporan Ekstra


Kurikulum terbahagi kepada
empat aspek.
• Perkhidmatan
• Anugerah daripada
badan-badan lain
• Khidmat masyarakat
• Program NILAM
Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra
Kurikulum adalah berdasarkan empat
aspek berikut :
• Perkhidmatan (10)
• Anugerah daripada badan-badan
lain (10)
• Khidmat masyarakat (10)
• Program NILAM (10)
CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK
EKSTRA KURIKULUM
Khidmat
Perkhidmatan Anugerah Masyarakat NILAM
(10) (10) (10) (10)

Jawatan Rujuk Komitmen Rujuk


Dokumen Dokumen
Anugerah NILAM

Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari


markah yang tertinggi dari mana-mana elemen.
NILAI SKOR ASPEK PERKHIDMATAN BAGI
ELEMEN JAWATAN
Bil Jawatan Markah Bonus
1. Ketua Murid Sekolah 10
2. Timbalan/Penolong Ketua Murid 8
3. Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk 7
membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama /
Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan
Perkhidmatan Sekolah
4. Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat 6
Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi
Sekolah
5. AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau 5
Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua
Biro
- Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana
SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi
6. Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan 3
- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm /
Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil
SLAD / PROSTAR
7. Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 2
NILAI SKOR ELEMEN ANUGERAH KHAS
Markah
Bil Anugerah/Penghargaan
Bonus
Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan
Emas 10
1
Perak 7
Gangsa 5
2 Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan 10
3 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 10
Anugerah Khas Sukan
4.1. Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 10
4
4.2 Olahragawan/Olahragawati Negeri 7
4.3. Olahragawan/Olahragawati Daerah 5
Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara
5.1 Peringkat Kebangsaan 10
5 5.2 Peringkat Negeri 7
5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5
5.4 Peringkat Sekolah 2
Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara
atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran
6 2 (5)
KPM/JPN)
Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi
Program NILAM
MARKAH
PROGRAM NILAM
NILAM EMAS PERAK GANGSA

Sekolah 7 6 5 4

Zon/Daerah/
8 7 6 5
Bahagian

Negeri 9 8 7 6

Kebangsaan 10 9 8 7
Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Elemen
Khidmat Masyarakat
Sumbangan
Perkara Pilih
AKTIVITI KEMASYARAKATAN Klik sini
AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN Klik sini
AKTIVITI PASUKAN SUKARELA Klik sini
AKTIVITI PERSATUAN Klik sini
AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT Klik sini
AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA Klik sini
AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI Klik sini

Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah


hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau
penyataan daripada pihak penganjur.
SKALA SKOR MENGIKUT BILANGAN
PENYERTAAN
Bilangan Penyertaan Ekstra Skor Yang Ditetapkan
Kurikulum
9 hingga 10 10
6 hingga 8 07
1 hingga 5 05

Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis


aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara,
misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis
sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak
memperoleh skor 05.
APLIKASI PAJSK
CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN
DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK

Murid bawa borang kehadiran aktiviti

Guru Penasihat tandatangan pengesahan


kehadiran

Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir


program aktiviti - menyerahkan kepada Guru Kelas

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK


PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI
SUKAN DAN KOKURIKULUM

menggunakan format borang yang sama

tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan /


kokurikulum hendaklah
di akhir program aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Sukan
dan Kokurikulum (Lampiran B)

• Setelah diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani


oleh murid dan

• Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah di oleh


dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan
CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD
AKTIVITI SUKAN
Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang
(LAMPIRAN C)

Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang


(LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas

Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi


PAJSK

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu


CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG
REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM
Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan
menyerahkan kepada Guru Kelas
(LAMPIRAN C)

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu


PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN
AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM
• Ketua Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan
kepada dan
merekodkan ke dalam

• Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja

• Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah


ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat
dan Penganjur / pihak yang berkenaan

• Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah


diserahkan kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi
PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
tujuan penskoran.
CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN
AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM
Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang
(LAMPIRAN D)

Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang


(LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas

Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in


dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu


SEKIAN &
TERIMA KASIH