You are on page 1of 8

KINGDOM ANIMALIA

Sub Kingdom Vertebrata


KINGDOM ANIMALIA

Sub Kingdom Sub Kingdom


VERTEBRATA AVERTEBRATA
Pengertian
Vertebrata : subkingdom animalia yang memiliki
susunan ruas-ruas tulang belakang
(Vetebrae)
Terdiri dari 5 Class :
1. Class Pisces hewan Ikan
2. Class Ampibia hewan hidup didua alam
3. Class Reptilia hewan melata
4. Class Aves hewan unggas
5. Class Mamalia hewan menyusui
Ciri-ciri Class Pisces
Alat gerak : Sisterm Peredaran Darah : Sistem Pencernaan Makanan :
Alat gerak berupa sirip, yaitu sirip Sistem peredarann darah tertutup ganda, Makanan masuk ke mulut  lambung 
punggung, sirip dada, sirip perut, dari insang  jantung  seluruh tubuh usus halus  usus besar  anus
sirip ekor. Berepa ikan memiliki  jantung. Jantung terdiri dari 2 ruangan, Proses penyerapan (absorbsi) terjadi di
tentakel di bagian anterior/ depan serambi dan bilik. usus halus

Sistem Pernafasan : :Sistem Ekskresi : :


:
Sistem pernafasan menggunakan Hewan pisces mempunyai sepasang Sistem Saraf:
insang. ginjal kiri dan kanan yang bertugas Hewan pisces mempunyai sistem saraf
membuang zat sisa. pusat tepi.

:
Sistem Reproduksi :
: :
Reproduksi pada hewan pisces
adalah bertelur. Pejantan: testis dan
betina ovarium yang berwarna
hitam coklat.

:
Ciri-ciri Class ampibia
Alat gerak : Sistem Pencernaan Makanan :
Sepasang kaki depan dan belakang. Makanan masuk ke mulut  lambung 
Sisterm Peredaran Darah :
Tetapi ada juga yang tidak memiliki usus halus  usus besar  anus
Sistem peredaran darah tertutup ganda.
kaki (apoda) misalnya salamander Proses penyerapan (absorbsi) terjadi di
cacing usus halus

:Sistem Pernafasan : :
Sistem Saraf:
Sistem Ekskresi :
Sewakru masih kecil menggunakan insang
Ampibia mempunayi ginjal yang bertugas
dan ketika sudah besar menggunakan paru Hewan ampibia mempunyai sistem saraf
mengeluarkan zat sisa
paru . pusat tepi.

:
:Sistem Reproduksi : :
Reproduksi pada hewan ampibia
adalah bertelur. Pejantan: testis dan
betina ovarium yang berwarna
hitam coklat.

:
Ciri-ciri Class reptilia
Alat gerak :
Reptil mempunyai alat gerak Sisterm Peredaran Darah :
Peredaran darah t gandal, jantung beruang Sistem Pencernaan Makanan :
berupa jari dengan cakar yang kuat.
dua, yaitu serambi dan bilik masing masing Mulutesofuguslambungusus
Tetapi untuk ular menggunakan otot dua ruangan , namun sekat antar serambi halusrektumkloaka.
badanya untuk bergerak. masih bercampur darahnya.

:
Sistem Pernafasan : :
:
Respirasi reptilia menggunakan
Sistem Ekskresi : Sistem Saraf:saraf tepi
organ paru paru, faring,dan kloaka Ginjal, kulit, kloaka, dan hati
(pada penyu air)

: :
Sistem Reproduksi :
:
hewan jantan dan betina dapat di
bedakan ( gonokoristik). Fertilisasi
antara ovum dan sperma secara
internal , dan bersifat ovipar

:
Ciri-ciri Class aves
Alat gerak :
Aves mempunyai alat gerak berupa Sisterm Peredaran Darah :
Sistem Pencernaan Makanan :
Peredaran darah t gandal, jantung beruang
jari dengan cakar yang kuat dan dua, yaitu serambi dan bilik masing masing
Mulutesofuguslambungusus
sepasang sayap . halusrektumkloaka.
dua ruangan .

:
: Sistem Saraf:
: Terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf
Sistem Pernafasan : tepi. Saraf pusat terdiri dari Otak dan sum
Sistem Ekskresi :
Respirasi aves menggunakan organ sum lanjutan, sedangkan sum-sum tulang
Ginjal, kulit, kloaka, dan hati
paru paru, faring,dan kloaka belakang terletak dalam ruas-ruas tulang
belakang.
:
:
Sistem Reproduksi :
hewan jantan dan betina dapat di :
bedakan ( gonokoristik). Fertilisasi
antara ovum dan sperma secara
internal , dan bersifat ovipar

:
Ciri-ciri Class mamalia
Sisterm Peredaran Darah :
Alat gerak : Sistem Pencernaan Makanan :
Terbagi menjadi 4 ruang: 2 atrium, dan
Sepasang anggota gerak atas (tangan), mulutkerongkonganlambungusus
2ventrikel dan hanya memliki lengkung
dan sepasang anggota gerak bawah (kaki). halususus besardan anus
aorta kanan

: :
Sistem Pernafasan : :
Sistem Ekskresi : Sistem Saraf:
Dengan menggunakan paru2 Ginjal,kulit,hati,anus, testis Terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf
(pulmonum), terdiri dari : mulut/ tepi. Saraf pusat terdiri dari Otak dan sum
hidung – trakea – bronchus – sum lanjutan, sedangkan sum-sum tulang
bronchiolus – paru2 belakang terletak dalam ruas-ruas tulang
belakang

:
Sistem Reproduksi : :
Fertilisasi pada hewan animalia
secara internal, dan ovovivipar