BALAGTASAN

.SINING f hindi lamang sining ng pagbigkas ang nabibigyang- pansin ng mga manonood sa mga nagtatalo kundi maging ang kanilang masining na kumpas ng mga kamay at ekspresyon ng mukha. f Isang pagtatalo na ginagamitan ng pamamaraang patula. f Maging ang paraang kanilang ginagawa habang nagpapalitan ng matuwid ay kakikitaan ng sining.

at may Crissotan. ang Balagtas dahil nabuo ito sa panahong ipagdiriwang ang anibersaryo ng kanyang kapanganakan. ang mga Capampangan na hango sa apelyido ni Juan Crisostomo Soto. ang kilalang makata ng Iloko/Ilocano. higit na nauna ang salitang Balagtasan sa dalawang salitang nabanggit.PINAGMULAN NG SALITANG BALAGTASAN f Nagsimula ang salitang balagtasan sa orihinal na apelyido ni Francisco Baltazar. Kung may Bukanegan ang mga Ilocano na hango sa apelyido ni Pedro Bukaneg. ang makata ng Capampangan. .

uusapan nila noon ang gagawin nilang programa bilang pagpupugay sa anibersaryo ng kaarawan ni Balagtas sa Abril 2. 1924 sa tanggapan ni Rosa Sevilla sa Instituto de Mujeres. Nabuo ang balagtasan dahil sa isang pagpupulong ng ilang piling manunulat noong Marso 28. . Balagtasan Isang maikli ngunit makabuluhan at makasaysayan ang pinagmulan ng balagtasan. 1924 apat na araw pagkatapos ipagdiwang ang Araw ni Balagtas ay ginanap ang kauna-unahang balagtasan. Pinag. Pagkatapos mabuo ng iskrip ay ipinabigkas ito sa ilang piling mambibigkas ng tula. Lubusang hinangaan ng mga tagapakinig sina Jose Corazon de Jesus na lalong kilala sa tawag na Huseng Batute at Florentino Collantes na mas kilala sa bansag na Kuntil-Butil. Ito ay nasa paraang patula.ANG MAIKLING KASAYSAYAN NG BALAGTASAN Noong Abril 6. Isang pagtatalong may iskrip na inihanda ang bawat sasabihin ng tagapamagitan at ng dalawang magtatalo.

1924 sa tanggapan ni Rosa Sevilla sa Instituto de Mujeres.µ napagpasyahan ng komite na nagtatag ng balagtasan na magdaos ng isa pang pagtatalong patula nang walang iskrip. bumigkas nang may hagod at aliw-iw. Nabuo ang balagtasan dahil sa isang pagpupulong ng ilang piling manunulat noong Marso 28. Dahil sa kahusayang humabi ng mga salita. at pagpili ng mga salitang may sukat at tugma ay napagpasyahang si Jose Corazon de Jesus ang itinanghal na kauna-unahang µHari ng Balagtasan. Pinag-uusapan nila noon ang gagawin nilang programa bilang pagpupugay sa anibersaryo ng kaarawan ni Balagtas sa Abril 2. 1925 sa Maynila. f Dahil isa lamang sa kanila ang dapat hiranging µHari ng Balagtasan.µ . Ginanap ito noong Oktubre 18.f Balagtasan Isang maikli ngunit makabuluhan at makasaysayan ang pinagmulan ng balagtasan.

LAYUNIN fay makapagbahagi ng kaisipan fmakapagbigay-aliw sa mga tagapakinig / manonood. . fMalimit na gumagamit ng ilang katawa-tawang salita o pahayag ang mga mambibigkas ng balagtasan. fMagkagayunman ay hindi nawawala ang kasiningan at kahusayan nila sa pagbigkas kasabay ng talas ng kanilang diwa at maagap na pagtugon sa paraang patula.

PAKSA fAng mga paksang nauukol sa buhay gaya ng pamilya. lipunan at politika ang madalas maging paksa ng balagtasan. . pagibig.

. f(3) dunong o yaman f(4) pangaral o parusa f(5) bitay o habambuhay na pagkabilanggo f(6) guro o sundalo. atb.ANG DALAWANG BAGAY NA MALIMIT NA PAGTALUNAN SA BALAGTASAN f(1) tahanan o paaralan f(2) ina o ama.

ANG BUMUBUO NG BALAGTASAN fisang Lakandiwa fdalawang mambibigkas .

at f(5) ang magpipinid ng balagtasan.LAKANDIWA f(1) ang unang magasasalita at babati sa mga tagapakinig at tagapanood f(2) ang pormal na magbubukas ng balagtasan f(3) ang magpapakilala sa dalawang magtatalo f(4) ang magbibigay ng desisyon kung sino sa dalawang nagtatalo ang nagwagi. .

MAMBIBIGKAS fkailangang magharap ng mga ebidensya at fmagpaliwanag nang buong husay upang makumbinsi nila ang Lakandiwa na sa kanila pumanig .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful