ATT DELA MED SIG

Mathias Klang

Statute of Anne (1701)

300+ ÅR

LAG OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT (1877)

äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift.

3

Upphovsrätten bygger på en utilitaristisk balans…

Det upphovsrättsliga systemet
UPPHOVSRÄTTEN Ekonomisk rätt Ideell rätt

Exemplarframställning

Tillgängliggörande

Rätt till namnangivelse

Skydd för kränkande ändring

Skydd för kränkande användning

Spridningsrätt

Visningsrätt

Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Framföranderätt

Överföring till allmänheten

Vad

skyddas?
• • • • • • Teater • Musik • Film Databaser • Konstverk • Byggnader Brukskonst Kartor Fotografiska verk Litteratur

SKYDDSTID

70 år post mortem (dödsår + 71) Fotografier –
foto bilder: 50 år foto verk: 70 år

döda TRÄD som NORM

Anything that is in the world when you’re born is  normal and ordinary and is just a natural part of  the way the world works. Anything that’s  invented between when you’re fifteen and thirty­ five is new and exciting and revolutionary and  you can probably get a career in it. Anything  invented after you’re thirty­five is against the  natural order of things.

2 DOMINERANDE SANNINGAR
cash, No Creation 2. Everything Is property
1. No

Tre OTROLIGT dåliga idéer… som FUNKADE

STALLMAN BEVISADE EMPIRISKT ATT EKONOMISK ERSÄTTNING INTE VAR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR Undantag? SKAPANDE…

WALES BEVISADE ATT STALLMANS IDÉER KUNDE SKALAS UPP OCH SLÄPPA IN FLERA ICKE-SPECIALIST Men fortfarande klänger vi oss fast vid kulturens GRUPPER skapelsemyt

LESSIG VILLE HJÄLPA SKAPARE ATT DELA MED SIG AV SITT MATERIAL UTAN ATT FÖRLORA KONTROLLEN
Inget nytt men helt annorlunda!

ANVÄNDARNA KRÄVER!!!

V

A K S I

R A P

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Wikipedia

Linkedin

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Wikipedia

My Space Linkedin

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Second Life Wikipedia Skype

My Space Linkedin

Digg

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Second Life Wikipedia Skype Facebook

My Space Linkedin

Digg YouTube

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Second Life Wikipedia Skype

Ning

Facebook

My Space Linkedin

Digg YouTube

Twitter

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Second Life Wikipedia Skype

Ning Spotify

Facebook

COPYRIGHT BYPASS

FRÅN OTILLÅTET TILL TILLÅTET…

ATT LICENSIERA

Vad

skapas?

<div xmlns:"cc=http://creativecommons.org/ns#"><a rel="cc:attributionURL" href="http://www.historiska.se/data/? bild=323128"><img src="http://catview.historiska.se/catview/media/323128" alt="Bilden http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/323128" border="0"></a><br /><span><a rel="cc:attributionURL" href="http://www.historiska.se/data/?bild=323128">Lotta Fernstål SHMM</a> <a rel="license" title="Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige" target ="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.5/se/"><img title="Creative Commons ErkännandeIckekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/se/80x15.png" border="0" /></a></span></div>

SPRIDNING
1 mil. licenser 20 mil.
90 mill!

2002 2001 2003

2004 2005

2006 2007

2008

CC grundad!

4.7 mil. CC licens verk!

50 mill!

130 mill!

52 JURISDIKTIONER

C:A 140 000 000

ETT HUNDRATAL BILDER SOM LÄKAREN OCH AMATÖRFOTOGRAFEN CARL CURMAN TOG I SLUTET AV 1800-TALET VAR DE FÖRSTA BILDERNA UR RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMLINGAR SOM GICK UT ONLINE PÅ BILDDELARSAJTEN FLICKR COMMONS DEN 17 MARS 2009. REDAN EFTER EN VECKA HADE BILDERNA SETTS MER ÄN 80 000 GÅNGER…
http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/nyheter/nyheter_20 10/mars/17_mars_ett_ar_med_flickr_commons.html

Bild Jenny Nyberg

HISTORISKA MUSEET
63 500  föremålsfotografier (samt 1 200 skannade föremålsteckningar och 264 500 skannade katalogkort eller katalogsidor)

CREATIVE COMMONS MÅL?

INTE DETTA…

GÄRNA DETTA

TACK!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful