PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU PURBA DAN KUNO

DISEDIAKAN OLEH 
MOHD FARIS BIN ISMAIL MOHAMAD UBAIDILLAH BIN MOHD KHAIRI MOHAMAD HAFIZ BIN ADUKA

SEJARAH BAHASA MELAYU PURBA(BMP) 
Sebelum kedatangan pedagang India di kepulauan Melayu bahasa yang digunakan ialah Bahasa Melayu Purba . Tidak memiliki tulisan tetapi hanya wujud dalam bentuk lisan. Pengaruh Hindu menyebabkan bahasa ini mempunyai aksara untuk disampaikan dalam tulisan. Penyebaran agama Hindu di Nusantara sejak abad satu Masihi menggalakkan penggunaan bahasa Sanskrit dalam BMP.

SEJARAH BAHASA MELAYU KUNO(BMK) 
Berkembang di Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-13 ketika zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Ditutur di Semenanjung Tanah Melayu,Kepulauan Riau dan Sumatera . Sebelumnya dikenali sebagai Bahasa Melayu Purba(BMP) Apabila BMP menggunakan aksara istilah yang digunakan untuk bahasa tersebut ialah Bahasa Melayu kuno . BMK berakhir pada abad ke-13 apabila kerajaan Majapahit didirikan pada akhir 1923. 

Namun begitu, pengaruh politik Majapahit tidak mampu memalapkan kedudukan Bahasa Melayu. kerana di Jambi masih mengekalkan kebudayaan dan Bahasa Melayu dan beberapa negeri lain.

Fleksibel ,mudah menerima pengaruh luar

Sistem yang ,mudah berbanding Bahasa Jawa Kuno

Faktor Pengekalan

Tidak terikat pada perbezaan susun lapis masyarakat

BAHAN BUKTI PENGGUNAAN BMK
Batu Bersurat Kedukan Bukit Palembang (605 tahun saka)
‡ ‡ ‡ ‡ Kaki Bukit Siguntang 29 November 1920 Menyebut nama kerajaan Sriwijaya Bahasa Melayu dan Bahasa Sanskrit

Batu Bersurat Talang Tuwo (606 Tahun Saka)

‡ Residen Jambi L.C Westtenenk ‡ 17 November 1920 di Talang Tuwo ‡ Raja Jayanasa telah membuat sebuah taman . ‡ Menyampaikan doa agar rakyat memperoleh hasil pertanian yang lumayan. ‡ Ditemui oleh J.K van der Meulen di Pulau Bangka pada 1892 ‡ Menyeru Dewa-dewa dan makhlukmakhluk tinggi supaya melindungi kerajaan Srivijaya.

Batu Bersurat Kota Kapur (608 Tahun Saka)

CIRI BAHASA MELAYU KUNO 
Menggunakan skrip India (Palava,Nagiri,Kawi) Kata-katanya banyak dipengaruhi oleh Bahasa   

Sanskrit Sistem ejaan dan tulisan Kosa kata Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit Susunan ayat bersifat Melayu Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan) Bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan dngan atau dangan) 

Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh:

berlepas-marlapas) 
Awalan di- ialah ni- dalam Bahasa Melayu Kuno (Contoh:

diperbuat - niparwuat) 
Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph,

dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) 
Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-

samuha, saya: sahaya)

Sistem tulisan dan ejaan BMK

Skri

alava

Tulisan Kawi.

Tulisan Na iri

Tulisan Rencon

Skri

rant ar

Berbentuk kursif

Berasal dari Utara India

Di unakan di Sumatera selatan dan Mina kabau Di jum ai di sebatan tian batu di Kota Ka ur

Di unakan ole olon an Bra man Dravidian

Di unakan ada Batu Bersurat Joren dan adan awas

Di unakan ada Batu Bersurat Gandasuli

KOSA KATA DALAM BMK 
Banyak dipengaruhi oleh bahasa sanskrit. Banyak memperkaya kosa kata Bahasa

Melayu dan mengubah Bahasa Melayu kepada bahasa sarjana. BMK mudah dipengaruhi bahasa sanskrit kerana :
a. Pengaruh agama Hindu-Buddha b. Bahasa Bangsawan c. Kekurangan kosa kata Melayu

Sekian terima kasih....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful