POLITEKNIK JOHOR BAHRU

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK SESI JULAI 2009

SKE 1A PENDIDIKAN ISLAM

SENARAI AHLIAHLI-AHLI KUMPULAN 1

MUHAMAD ZAID BIN ABD RANI 09SKE09F1033 910615-01910615-01-5755 .

MOHAMMAD FAKHRUL FAHMI BIN ATAN 09SKE09F1019 910824-01910824-01-5671 .

MOHD ZURYN BIN MOHD DAUD 09SKE09F1018 910227-01910227-01-6027 .

KAMIL HAKIMI BIN ZUPRI 09SKE09F1005 910909-01910909-01-5945 .

KONSEP AKIDAH ~ DEFINISI AKIDAH DAN IMAN ~ HURAIAN RUKUN-RUKUN ISLAM RUKUN~ HUBUNGAN ANTARA IMAN. MUSLIM. MUNAFIK & FASIK . ISLAM & IHSAN ~ TARAF MANUSIA SEBAGAI MUKMIN. KAFIR.

DEFINISI AKIDAH Akidah Islam dapat ditakrifkan sebagai kepercayaan @ keimanan kepada hakikathakikathakikat&nilaihakikat&nilai-nilai yang mutlak yang tetap & kekal yang pasti & hakiki lagi kudus & suci seperti yang diwajibkan oleh Islam iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keaadan & suasana. suasana. .

membenarkan dengan hati . perbuatan.melakukan amalan dengan anggota . melalui lidah & dibuktikan dengan amal & perbuatan. Berdasarkan itu ulamak memberi takrif iman sebagai: sebagai: . letaknya di hati.mengakui dengan lidah . disokong dengan pengakuan hati.DEFINISI IMAN Iman bererti mempercayai & menerima. Iman menerima.

HURAIAN RUKUNRUKUN-RUKUN IMAN .

Beriman dengan Allah juga bermaksud: 1. Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah Membenarkan dengan yakin akan keesaan Allah. baik dalam perbuatannya menjadikan alam & makhluk seluruhnya dalam menerima ibadat setiap makhluk.PERCAYA KEPADA ALLAH Percaya kepada Allah adalah perkara asas dalam akidah Islam & syariatnya. . 2. perkaraperkara yang mustahil & perkara-perkara yang harus bagi Allah Taala. Erti beriman dengan Allah Taala itu ialah mengetahui percaya & beritikad dengan perkara-perkara yang wajib.

Allah dari Nur (Cahaya). serta tidak bosan untuk mereka berbuat demikian. yang bertasbih sepanjang malam mulia. suci juga dari menyerupai segala yang baharu. sebagai makhluk yang mulia. baharu. suci dari segala kekurangan & kesempurnaan. demikian.3. PERCAYA KEPADA MALAIKAT Maksudnya ialah bahawa kita percaya dengan sebenar-benarnya sebenarbahawa malaikat itu benar-benar wujud. mereka juga telah diakui oleh Allah Cahaya). meraka diciptakan oleh benarwujud. Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. .

BERIMAN KEPADA KITAB Maksudnya pengakuan yang benar-benar bahawa Allah benarmempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi & kitabRasulnya. tiada yang mengetahui benar. bilangan kitab itu melainkan Allah . KitabRasulnya. Kitab-kitab itu adalah benar-benar kalam benarAllah & ianya adalah Nur (Cahaya) & petunjuk secara Cahaya) termaktub adalah benar.

W.T telah mengutuskan Rasulnya bagi mendidik & membimbing manusia dalam urusan kehidupan manusia. salah satu daripada kebijaksanaan Allah yang maha lembut bahawa dia tidak akan membiarkan hambanya bebas tanpa pembimbing. Ia adalah manusia. pembimbing.BERIMAN KEPADA RASUL Maksudnya ialah bahawa kita membenarkan secara bersungguhbersungguh-sungguh bahawa Allah S. .

kedalamnya. ia bermaksud menentukan. sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Yasin ayat 51. syarak. Manakala dari segi syarak. . mengembalikan tubuh & memasukkan roh kedalamnya.BERIMAN KEPADA HARI KIAMAT Dari segi lughat (bahasa) ia bermaksud menggerakkan bahasa) & menentukan.

W.BERIMAN KEPADA QADA· & QADAR Beriman dengan Qada· itu pengakuan yang bersungguhQada· bersungguhsungguh bahawa semua kebaikan & keburukan yang kita terima adalah Qada· & Qadar daripada Allah S. Qada· .T.

daunibarat Islam. melahirkan amalan yang baik.HUBUNGAN ANTARA IMAN. Batang ialah bahagian yang nampak dilihat dari bahagian pokok tersebut. Begitu juga Islam dapat dilihat melalui tersebut. dimana ia tidak pokok. Islam & ehsan boleh diibaratkan seperti iman. Begitu juga iman yang sihat akan daun-daunnya. Akar di dalam tanah & iman di dalam hati. dari akar & batang yang sihat akan menghasilkan buah yang juga baik. ISLAM & EHSAN Hubungan antara iman. Bahagian akarnya ibarat iman. batang & daun-daunnya. amalanamalan-amalan zahir. lawan. sebatang pokok. baik. Pokok kukuh. kelihatan. akarnya baik tanpa sebarang cacat & tidak ada penyakit. kelihatan. iman. Batang & daun-daun yang subur baik. iman yang kuat & kukuh. Amalan yang bersungguh adalah hasil dari zahir. Sekiranya hati. . Ehsan diibarat buah dari pokok. pokok. Ehsan adalah hasil dari iman & amalan Islam yang bersungguh dimana akan terpancarlah akhlak yang baik yang dikagumi oleh kawan & lawan. suburlah penyakit.

beriman tanpa ada amalan Islam adalah dusta. tanpa iamn adalah munafik.Manusia Mukmin . bahagian: bahagian: . Islam & ehsan mempunyai iman. Kesimpulannya.Kesimpulannya. iman & Islam. Begitu juga ehsan tidak wujud tanpa munafik. PEMBAHAGIAN MANUSIA Dari segi aqidah. hubungan yang rapat yang tidak dapat dipisahkan.Manusia Munafiq . antara iman.Manusia Kafir . manusia pada asasnya terbahagi kepada 3 aqidah. Amalan Islam dusta. Pengakuan dipisahkan.

Bertakwa . SifatSifat-sifat Manusia Mukmin .Cintakan Allah . sekali.Sembahyang dengan khusyuk .Manusia Mukmin Manusia mukmin ialah mereka yang beriman kepada rukunrukunrukun Iman yang 6.W.Menerima & patuh kepada hukum Allah S.Berjihad di jalan Allah .T .Dakwah kepada kebaikan . Beriman dengan senarbenarnya dengan perbuatan & amalan sekali.

antaranya: bahagian. Dari segi istilah ialah kufur bereti tidak beriman kepada Allah @ kenabian @ syariat @ ketiga-tiganya sekali. antaranya: . Oleh itu penutup.Kufur nikmat (tidak berterima kasih kepada Allah) . orang menutup iman dari hatinya disebut kafir. membahagikan kufur kepada beberapa bahagian.Manusia Kafir Dari segi bahasa ialah kufur bererti tutupan @ penutup. Para ulama telah ketigasekali.Kufur dengan makna juhud (menentang) Allah menentang) .Kufur bara·ah (melepaskan diri) diri) . kafir.Kufur tauhid kepada Allah .

membenci & menentang apa saja yang berkaitan dengan Islam .Sifat orang kafir : ~ Tidak yakin akan adanya hari kebangkitan & alam akhirat ~ Memperolokkan Al-Quran & orang yang beriman Al~ Menghalang manusia lain dari mengikut jalan Allah ~ Menjadi hamba kepada kebendaan ~ Merasa iri hati terhadap orang Islam yang menyeru kepada kebenaran ~ Memperolokkan agama Allah.

kemunafikan & orang yang memiliki sifat itu disebut munafik. nifak. Munafik pada pengertian istilah ialah orang yang tidak. .Manusia Munafik Salah satu penyakit rohani yang amat merbahaya ialah nifak. lidahnya. menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya tetapi menyatakan iman dengan lidahnya. munafik. Asal makna nifak ialah menampakkan yang baik sedangkan hatinya tidak.

amalannifak. neraka. neraka. ‡ Munafik Amali : Iaitu amalan-amalan dalam ibadatnya bersifat & bersifat nifak. seperti seseorang itu beramal kerana selain dari Allah. . Golongan ini akan kekal di dalam neraka. sekiranya mati tanpa bertaubat kepada Allah & memperbetulkan semula atikadnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga sesudah dimasukkan ke dalam neraka. Maka golongan ini melakukan dosa yang memerlukan bertaubat kepada Allah.Manusia munafik terbahagi kepada dua : ‡ Munafik Iktiqadi : Iaitu iktikadnya terhadap pokok persoalan iman dengan bersikap & bersifat nifak. atikadnya. nifak.

riyak. Menyuruh yang mungkar & menentang perkara makruf .SifatSifat-sifat orang munafik : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penyakit hati Berbuat kerosakan di bumi Menuduh orang beriman sebagai bodoh Mengambil orang kafir sebagai pemimpin orang mukmin Menipu. riyak. malas dalam mengerjakan ibadat Menipu.

SEKIAN TERIMA KASIH Written by Mohd Zuryn Mohd Daud Electrical Engineering Student .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful