You are on page 1of 22

PPISMP Ambilan Jun 2015

GPP 1063
PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONAL
NAMA PELAJAR : CHUAH JIA HUI
ANGKA GILIRAN : 2015232310036
KUMPULAN/ UNIT : BIMBINGAN DAN KAUNSELING ( PPISMP
SEM 2)
NAMA PENSYARAH : PN HJH. MASHITA BINTI SAAD
Science of Life Studies 24/7
Malaysia (SOLS 24/7)
Badan Bukan Kerajaan dalam Bidang Pendidikan
Latar Belakang SOLS 24/7 Malaysia
Pada tahun 2000:
SOLS yang pertama diasaskan oleh Dr. Madenjit Singh di
Cambodia.

Atas aspirasi ayah, Raj Riduan Singh menubuhkan:


-Tahun 2005: SOLS 24/7 di Timoe Leste
- Tahun 2007: SOLS 24/7 di Melaka, Malaysia

Pada Tahun 2012


Pusat Perkembangan Belia dan Ibu Pejabat SOLS 24/7
Malaysia dipindahkan ke Kuala Lumpur
Kini: - Terdapat 38 buah pusat komuniti di seluruh Malaysia
- Menjalankan 1002 projek komuniti berskala besar
- Rangkaian di Cambodia, Timor Leste, Laos, India, Thailand
Peranan SOLS dalam Pendidikan Malaysia
• penggunaan perisian komputer (ICT)digunakan dalam
program pendidikan
• Memberikan peluang pendidikan secara kesamarataan
• Mengaplikasikan pendidikan holistik
Senarai Aktiviti SOLS 24/7 Malaysia

Pendidikan Teknologi dan Maklumat

Pusat Perkembangan
Belia

Program Latihan Koprat

Change maker
Program Perkembangan Siswa
Aktiviti Terpilih:
Program Pusat Komuniti
Untuk memberi pendidikan percuma kepada yang semua orang yang kurang
Tujuan berkemampuan.

- Membekalkan pendidikan Inggeris


Aktiviti - Sesi pembelajaran penggunaan perisian computer
-pembinaan sifat kepimpinan dan karakter

-Mempunyai 38 buah pusat


Infrastruktur
- Ada yang dilengkapi dengan makmal komputer dan perpustakaan mini
Membekalkan pendidikan Sesi pembelajaran penggunaan Pembinaan sifat
Inggeris perisian komputer kepimpinan dan karakter
11 buah di kawasan Utara Semenanjung Malaysia:
Sungai Siput, Kulim, Ayer Hitam, Kampar, Alor Setar, Padang Selai, Batu Gajah, Teluk
Intan, Batu Enam, Kuala Sepetang dan Lubok Buntar
8 buah di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia:
Tioman, Redang, Paya Mengkuang, Pos Iskandar, Kuala Betis, Pekan Pasir, Setiu dan
Pos Sederut.
8 buah di kawasan Selatan Semenanjung Malaysia:
Gajah Berang , Sungai Suloh, Rembau, Mersing, Simpang Renggam, Durian Tunggal,
Selanda dan Sungai Sampo.
6 buah di kawasan Tengah Semenanjung Malaysia:
Rawang, 1 Petaling, Cheras, Gombak, Putrajaya dan Banting
5 buah di Sabah:
Minusuh, Tiong, Kampung Sayap, Kampung Liu dan Serudong
Infrastruktur

Perpustakaan Kelas

Makmal Keseluruhan
Komputer pusat
Analisis Mengikut Lokasi
Kawasan Bilangan dan peratus pelajar Pusat Komuniti Bilangan Pusat Komuniti
mengikut Kaum mengikut umur pelajar yang
diterima (tahun)
Melayu Cina India Lain Jumlah 7-14 7- 25 7- > 60
Utara 526 470 165 93 1254 1 2 8
(41.9%) (37.5%) (13.2%) (7.4%) (100%)
Pantai 386 1 (0.2%) 4 (0.6%) 263 654 2 2 3
Timur (59.0%) (40.2%) (100%)
Selatan 366 338 82 111 897 1 1 6
(40.8%) (37.7%) (9.1%) (12.4) (100%)
Tengah 212 61 37 63 373 0 0 4
(56.8%) (16.4%) (9.9%) (16.9%) (100%)
Sabah 0 0 0 503 503 3 0 3
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (100%) (100%)
Kelebihan Program
• Kemudahan Infrastruktur Asas yang lengkap
• Metodologi Pengajaran yang sesuai
• Berpusatkan murid
• Proses P&P menekankan aktiviti kumpulan, perbincangan stimulasi
• Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang hayat
Kelemahan dan Penambahbaikkan Program

Kelemahan:
Pengliputan Perkhidmatan
Penambahbaikkan:
Program yang tidak Mendirikan sekurang-
menyeluruh
kurangnya 10 buah
-tidak ada pusat di sarawak pusat di Sarawak
Kelemahan dan Penambahbaikkan Program

Memantap,
memperteguhkan
Bekerjasama aspek
dengan kerajaan profesionalisme,
dalam kemahiran dan
menyediakan kepakaran
Kekurangan
program jangka
tenaga kerja panjang dan
professional pendek
Kesimpulan Pendidikan diberikan secara sama rata untuk memrapatkan
jurang sosioekonomi

Cara perlaksanaan bertepatan dengan PPPM dan FPK

Diharapkan SOLS 24/7 Malaysia meneruskan perjuangan


mereka untuk membina generasi berilmu.
Sekian, Terima Kasih………….