You are on page 1of 18

PPISMP Ambilan Jun 2015

GPP 1063
PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONAL
NAMA PELAJAR : CHUAH JIA HUI
OOI SHU LING
TAN JINN TING
AMY WONG SIONG ZHU
SAW XU HENG
KUMPULAN/ UNIT : BIMBINGAN DAN KAUNSELING ( PPISMP
SEM 2)
NAMA PENSYARAH : PN HJH. MASHITA BINTI SAAD
Falsafah Pendidikan Mazhab

EKSISTENSIALISME
IDEA
- Prinsip falsafah
PELOPOR
Sophists
-Karya Soren Kierkegaard
Perasaan manusia (Abab ke 19)
yang terpisah dan -Martin Buber
terperangkap dalam kembangkan (Abad ke
penderitaan hidup 20)
LATAR
BELAKANG Tafsiran tentang
perasaan dan
kehidupan
manusia

SEBAB WUJUD
- Penderitaan
hidup manusia BILA WUJUD
- Selepas perang
dunia ke2
Manusia adalah individu TEMPAT BERPUSAT
unik dan bertanggung Copewnhagen,
jawab sepenuhya atas Denmark (menolak
sesuatu pemilihan yang fahaman tradisional)
dibuatnya

LATAR
BELAKANG

“Kewujudan Mendahului
Kehidupan adalah Zat” (Existence Precedes
tanggungjawab Essence)
individu - Sifat dan perasaan diri
manusia (subjektif &
berbeza)
Konsep
Eksistensialisme
Dikembangkan oleh ahli falsafah Jerman,
Martin Heidegger. (1889-1976)

Suatu penolakan terhadap suatu pemikiran


abstrak, tidak logik atau tidak ilmiah.
 Menolak bentuk kemutlakan rasional

 Eksistensialisme adalah falsafah yang memandang


segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi.

 Sebagai falsafah, ini menekankan individualisme dan


pemenuhan diri secara peribadi.

 Mementingkan kebebasan diri dan kepuasan diri


semasa pembelajaran.
Pelopor- Pelopor Eksistensialisme

Jean-Paul Charles Aymard Sartre


•Ahli falsafah Perancis
•terkenal dengan diktumnya "human is
condemned to be free" atau manusia dikutuk
untuk bebas
Søren Aabye Kierkegaard
•Ahli falsafah Denmark
•Ahli falsafal eksistentialisme yang pertama walaupun
belum wujud perkataan tersebut
•Dikenali bapa eksistensialisme

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky


•Ahli falsafah Russia
•Penulis “Catatan-catatan dari Bawah Tanah”
yang digambarkan Walter Kaufmann sebagai
karya terbaik untuk eksistensialisme yang
pernah ditulis
Matlamat Pendidikan
• Kebenaran dapat ditemui daripada
pengalaman bebas
• Tidak menumpukan kepada aspek kesarjanaan
seperti falsafah tradisional tetapi kpd proses
pemikiran kreatif yang sesuai dgn jiwa yang
wujud bebas
• Melatih individu untuk membuat pilihan dan
bertanggungjawab terhadap pilihan sendiri
Mementingkan Aliran
Sistem sekolah / guru Humanistik yang bersifat
tidak boleh menekankan estetik dan berfalsafah
matlamat pendidikan ke
Cth:seni, kesusasteraan dan
atas murid drama

Aspek
Pendidikan

Guru: Pemangkin ilmu


Kaedah mengajar:berpusatkan
Pelajar diberi peluang untuk
murid danaktiviti
memilih subjek yang diingini
Murid: Penerima ilmu yang
pasif/aktif
Kaedah Mengajar Eksistensialisme

Memepercayai
bahawa setiap
pelajar adalah unik

Saling Kebebasan
Memahami Unsur (KBAT)
Dalam
P&P

Menemui
Mengutamakan
diri Sendiri
Humanistik
Sekolah

• melihat pelajar sbg • menyediakan peluang


individu yang untuk pelajar :
berbeza dan unik; menemui kendiri
membimbing mereka diri
mencari halatuju dan memupuk
matlamat mengenali kemahiran berfikir
secara reflektif
diri sebenar
untuk menilai diri
keupayaan disiplin
diri
Contoh Penerapan Kaedah Eksistensialisme
dalam Pembelajaran

Cikgu A mengajar Beliau


bercadang untuk bertanyakan jika Pelajar Setuju
mengajar tentang mereka mahu
herbivour belajar

Pelajar juga diberi Cikgu memberi


peluang kepada
peluang untuk
murid untuk
menentukan tajuk mencari maklumat
yang disukai yang diingini

Murid diberikan kebebasan untuk memilih tajuk dan bahan P&P


Soalan
Apakah maksud eksistensialisme
secara ringkas?

Pada pendapat anda, apakah


implikasi falsafah ini terhadap
sistem pendidikan Malaysia kini?
Rujukan
• Syed Ismail & Ahmad Sukki(2014). Pengantar
Pengajaran Profesionalism. Penerbitan
Mutimedia Sdn. Bhd.
• Habsah Ismail(2004). Mazhab Falsafah
Pendidikan Barat. Retrieved from
https://www.zuhri.com.sg%2Findex.php%3Fo
ption%3D
Sekian, Terima Kasih