Produse Turistice

PRODUSUL TURISTIC DE TIP CIRCUIT
Circuitul este un produs turistic complet integrat, care cuprinde:

Animatie

Transport ³aller-retour´

Masa

Cazare

CIRCUITUL TURISTIC. CONCEPT Circuitul turistic fiind un produs turistic complet integrat, conform definitiei turismului, el trebuie sa dureze minim 48 de ore. In caz contrar ne-am afla in fata unei simple excursii. Circuitul se poate constitui: - Fie sub forma unui produs independent; - Fie ca element de animatie in cadrul unui sejur. Factorii determinanti ai elaborarii si realizarii unui circuit turistic sunt: - Elementul uman; - Constrangerile naturale: locul geografic, perioada de efectuare, distanta de parcurs; - Constrangerile tehnice: mijloacele de transport, caile de acces, posibilitatile de cazare, elementele de atractie turistica.

Elaborarea unui circuit presupune parcurgerea urmatoarelor etape: Etapele elaborarii circuitului Analiza grupului care va efectua circuitul Alegerea si analiza locului geografic al voiajului Stabilirea itinerariului si alegerea mijlocului de transport Intocmirea cadrului tehnic al itinerariului Stabilirea pretului si lansarea ofertei .

Structura unui produs turistic de tip circuit EXEMPLU .

DANEMARCA Informa ii generale despre circuit Clien i (turi ti) viza i pentru itinerariul turistic ‡ persoane cu venituri medii i peste mediu ‡ persoane care au c l torit în toat Europa autocar BOVA 4* dot ri: 42 locuri. sistem audio-video.RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA. scaune rabatabile Mijlocul de transport . aer condi ionat. frigider.

08. DANEMARCA Locul geografic vizat prin itinerariul turistic Durata itinerariului turistic Perioada de realizare a itinerariului turistic rile Nordice: DANEMARCA SUEDIA NORVEGIA 17 nop i / 18 zile 14. SUEDIA.RILE NORDICE NORVEGIA.08 ± 31.2007 .

RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA. DANEMARCA Traseul circuitului Ia i ± Bor .Szolnok ± Budapesta ± Praga ± Dresda ± Berlin ± Rostock ± Copenhaga ± Stockholm ± Lillehammer ± Balestrand ± Bergen ± Oslo ± Malmo ± Berlin ± Cracovia ± Oradea ± Ia i .

POLONIA . NORVEGIA. SUEDIA. SUEDIA. CEHIA. DANEMARCA. SLOVACIA. GERMANIA. UNGARIA.RILE NORDICE NORVEGIA. DANEMARCA rile parcurse ROMÂNIA.

2007): Ia i ± BudapestaPlecare din Ia i (ora 4. Palatul Martinic. Alte obiective: B-dul Vaklav.Bratislava .08. Cazare în Budapesta ± Hotel Touring ± 2*. Turnul cu orologiu. Se c l tore te pe ruta Budapesta .Oradea ± Bor -Budapesta.2007): Budapesta ± PragaMic dejun.Bistri a . Palatul Arhiepiscopal.00). Cazare în Praga ± Hotel Fortuna Rhea ± 3*. scuarul cu statuia Vaklav.08.Praga. Biserica Loretta. SUEDIA. Ziua 2 (15. Tur de ora în Praga: Pia a Veche. Palatul Sternberg. Teatrul Na ional. «««««««« . Palatul Cernin.RILE NORDICE NORVEGIA. Podul Carol. DANEMARCA ‡ Se va detalia programul circuitului pe zile Ziua 1: (14. Muzeul Na ional. Se c l tore te ziua pe traseul: Ia i .

Hotel Fortuna Rhea ± 3*. ‡ Ziua 17 (30. Diminea a program liber la dispozi ia turi tilor.RILE NORDICE NORVEGIA.08. ‡ Ziua 16 (29. Sosire seara în Ia i.08.2007): Berlin ± PragaMic dejun. Plecare spre Budapesta. Se c l tore te pe ruta Oradea .2007): Praga ± OradeaMic dejun.2007): Oradea ± Ia iMic dejun. SUEDIA.08. Op ional ± croaziera cu vapora ul pe Dun re. La ora 12:00 plecare spre Praga. Cazare în Oradea.Cluj Napoca . Cazare în Praga . DANEMARCA ‡ Ziua 15 (28.Ia i.Bistri a Câmpulung Moldovenesc . . Plecare spre Oradea.

la alegerea vacan ei în Scandinavia s-a inut cont de op iunile membrilor grupului (clien ilor) cu care s-a realizat vizitarea tuturor rilor Europei exclusiv Scandinavia. tot în premier de o agen ie de turism. SUEDIA. DANEMARCA 1. fiind organizat. Este un program în premier pe pia a Moldovei i a Ia ului. Programul este un r spuns la solicitarea clien ilor. Analiza grupului care va efectua circuitul Alegerea temei circuitului turistic .RILE NORDICE NORVEGIA. .

DANEMARCA Flexibilitatea circuitului ± circuitul organizat vara aceasta în rile scandinave este un program complex care include foarte multe obiective: ‡ obiective naturale ‡ obiective istorice ‡ obiective culturale ‡ parcuri de distrac ie i complexe de odihn ‡ grupul este înso it permanent de organizatorul de grup i de ghid . SUEDIA.RILE NORDICE NORVEGIA.

RILE NORDICE NORVEGIA. Nic ieri în lume nu exist atâta interes pentru conservarea artei populare. DANEMARCA Justificarea traseului ‡ obiectivul principal este cunoa terea specificului na ional. ce va fi parcurs în 18 zile ‡ se plec pe 14 august. Cuno tin ele prezentate de ghid sunt de nivel mediu. Culegerea i înregistrarea culturii populare este sus inut de guvern ‡ se viziteaz obiective reprezentative pentru fiecare ar . din toate domeniile. SUEDIA. al fiec rei ri vizitate ‡ obiectivele turistice propuse spre vizitare în Scandinavia sunt de interes universal. pentru c aceste ri i-au p strat o cultur popular ce cuprinde elemente din epoca vikingilor. Cei interesa i solicit informa ii suplimentare i converseaz cu ghidul ‡ este un traseu lung de 8559 km. pe 31 august. în fa a Hotelui UNIREA . din Ia i. din fa a Hotelului UNIREA i se vor întoarce tot în Ia i.

i supun interesele personale intereselor grupului Tipuri de turi ti ‡ to i membrii grupului accept . chiar la mare distan ‡ au un grad de toleran pentru dificult ile care pot apare pe traseu ‡ reu esc s . DANEMARCA circuitele turistice.RILE NORDICE NORVEGIA. i mai ales cele cu obiective noi. SUEDIA.

SUEDIA. DANEMARCA ‡ dup gradul de cultur i interesul ar tat informa iilor referitoare la obiectivele turistice sunt:  persoane cu grad înalt de preg tire intelectual .RILE NORDICE NORVEGIA. noteaz . întreab . este interesat de informa iile furnizate de ghid. .  un procent nesemnificativ sunt interesa i numai de impresii generale ‡ dup locul de provenien avem 12 persoane din Bucure ti.  neavând posibilitate de instruire turistic î i completeaz acum cuno tin ele referitoare la obiectivele din program.  persoane cu preg tire sub nivelul mediu. dar cu interes pe tot parcursul itinerariului. 1 persoan din Roman i 27 persoane din Ia i în total 40 de turi ti. adun pliante.

14 . DANEMARCA Tipurile de turi ti din cadrul grupului Pe categorii de vârst ‡ ‡ ‡ ‡ adolescen i ± 3 tineri ± 6 adul i ± 17 persoane vârstnice .RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA.

RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA. DANEMARCA Tipurile de turi ti din cadrul grupului Dup venituri ‡ sponsoriza i de p rin i ± 5 ‡ venituri medii ± 20 ‡ venituri peste medie 15 .

DANEMARCA Tipurile de turi ti din cadrul grupului Dup profesie ‡ elevi. studen i ± 3 ‡ profesori (pensionari) ± 7 ‡ ingineri ± 6 ‡ medici ± 8 ‡ economi ti .12 ‡ alte profesii .RILE NORDICE NORVEGIA.4 . SUEDIA.

Alegerea i analiza geografic a c l toriei Elemente atractive . În capitalele rilor scandinave s-a p strat cu sfin enie i s-a conservat centrul istoric.RILE NORDICE NORVEGIA.etc. Este de ajuns s amin im de fiorduri. ± aici sunt concentrate toate obiectivele istorice. i care poart amprenta arhitecturii moderne în care materialul de baz este aluminiul. O alt zon o formeaz partea nou a ora elor modern construite în ultimele 2 sec. cascade. Aceste zone poart denumirea de ora ul vechi . SUEDIA. vikingi. culturale i naturale.rile Scandinaviei au o cultur foarte bogat i variat . .Gamle Stan . ghe ari. DANEMARCA 2. cu o multitudine de obiective istorice. sticla.

Se trece prin localit ile Eidsdal Briksdalsbre. traversarea fiordurilor se face cu ferry-boat-ul (6 travers ri cu ferry-boat-ul). oselele i autostr zile. strada IOHANS CARL din OSLO . sunt corespunz toare pentru a realiza viteza legal admis de 100 ± 180 km/h. SUEDIA. . sta ion ri în locurile de parcare în marile metropole. exclusiv România.RILE NORDICE NORVEGIA. De aici mai sunt de mers 4 km pe jos pân la ghe ar.str zi pietonale i cu areta. parcurgerea traseului perpedes cum sunt strada OSTERGARDE din COPENHAGA. poduri suprapuse (Stockholm). De exemplu pentru a vizita Ghe arul Og Brisdal o parte din drum se realizeaz în arete cu 2 ro i trase de un cal.circula ia se realizeaz pe autostr zi cu mai multe benzi de circula ie. DANEMARCA ‡ Elemente func ionale .

aer condi ionat. înc l tor. Datorit faptului c traseul ales este foarte lung.RILE NORDICE NORVEGIA. iar acestea au în dotarea camerelor toate facilit ile necesare pentru igien i între inere (s pun. past de din i. prosop. tema impus . . ampon. exist restric ii în ceea ce prive te num rul i volumul bagajelor. bani suficien i.itinerarul se stabile te în func ie de urm toarele restric ii: structura grupului. Turi tii trebuie s se rezume doar la strictul necesar unei c l torii: îmbr c minte sport. etc. Stabilirea itinerarului i alegerea mijlocului de transport Restric ii . elemente de atrac ie i de înso ire. aparat de fotografiat sau camere video. timp disponibil. etc.). Datorit faptului c grupul este format majoritar din persoane cu venituri mari cazarea se va face la hoteluri de 3***. SUEDIA. înc l minte comod . DANEMARCA 3.

08 ± 31. Grupul care va efectua acest circuit a vizitat deja Italia. Grupul a fost cel care a propus vizitarea rilor scandinave. Turcia. monumente istorice. Spania.08.este justificat prin atractivitatea peisajelor. importan cultural . p strarea elementelor de cultur popular . SUEDIA. Se viziteaz obiectivele reprezentative din ora ele prin care se trece. Fran a. sunt obi nui i cu circuitele externe. în perioada 14. parcuri de distrac ie i complexe de odihn . Malta. Anglia. .RILE NORDICE NORVEGIA.2007 Atrac ia turistic . Grecia. DANEMARCA Durata c l toriei ± 17 nop i/18 zile.

SUEDIA.Praga ‡ Gr dina Tivoli de la Palatul Rosenborg ± Copenhaga ‡ Lacul Vattern ± situat între ora ele Helsinborg i Stockholm ‡ Insula Djurgarden cu Milles Garden ± Stockholm ‡ Lacul Mjosa ± cel mai mare lac din Norvegia ± situat între Stockholm i Lillehammer . DANEMARCA Atrac ii naturale i antropice de pe traseul ales (selec ii) Atrac ii naturale ‡ Gr dinile regale de la Palatul Hrad .RILE NORDICE NORVEGIA.

SUEDIA.RILE NORDICE NORVEGIA.Cracovia . DANEMARCA Atrac ii naturale i antropice de pe traseul ales (selec ii) Atrac ii antropice ‡ Prim ria ± Berlin ‡ Parlamentul ± Berlin ‡ Opera ± Berlin ‡ Universitatea Humboldt ± Berlin ‡ Poarta Brandemburg ± Berlin ‡ Muzeul Pergamon ± Berlin ‡ Castelul Sans Souci ± Berlin ‡ Sanctuarul Madona Neagr .

. DANEMARCA Alegerea spa iilor de cazare se face conform tipului clien ilor ce formeaz grupul  sunt persoane cu venituri medii i peste medie.RILE NORDICE NORVEGIA.  cu studii superioare.  sunt interesa i de confort la cazare. Din acest motiv înnopt rile se vor efectua la hoteluri de 3*** în zonele centrale ale ora elor. SUEDIA.

Cracovia. Brudavik ± Brimnes. Distan a de parcurs este de 8559 km. este foarte bun i permite circula ia cu viteze foarte mari. Copenhaga. o excep ie Ghe arul Og Brisdal unde se merge cu areta tras de cai i apoi 4 km pe jos pe un drum foarte îngust. De-a lungul traseului exist 6 travers ri cu ferry-boat-ul (Rostok ± Gedser. Helsingor ± Helsingborg. . etc. Starea drumurilor. Linge ± Eidsdal. exceptând România. pe tot parcursul traseului se fac opriri în cele mai importante ora e cum ar fi Budapesta. pe jos unde exist str zi pietonale. Accesul la obiectivele turistice este asigurat prin transport cu autocarul. Stockholm. Lavik ± Oppedal. Berlin. DANEMARCA Mijloace de transport de baz este autocarul i este motivat de urm rirea obiectivelor pe tot traseul ales.RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA. Trelleborg ± Rostok).

SUEDIA. Data Stabilirea con inutului tehnic (fisa tehnica ) al (a) itinerariului Etapa Ruta C i de acces Distana Total km Timpii circuitului C l torie Opriri.RILE NORDICE NORVEGIA. vizite Orar Program 1. Nr. 14 august Ia i N28 0 Plecare în circuit . Crt. DANEMARCA 4.

N16 N1 288 7h17m 30m 12:47 288 3. Stabilirea con inutului tehnic al itinerariului 2. N15. 14 august Cluj Napoca Oradea N2.RILE NORDICE NORVEGIA. 149 437 3h49m 16:30 Grani a cu Ungaria . SUEDIA. DANEMARCA 4.

12 700 .559 km x 1 euro/km) Carburant (42 litri/100 km) (42 * 8559) /100 = 3594.78 Costuri totale comune Transport autocar (8. SUEDIA.78 euro Carte verde (asigurare) LEI 1 euro = 4 lei 34 236 14 379. DANEMARCA 5. Stabilirea pre ului i lansarea ofertei EURO 8 559 3594.78 litri * 1 euro/litru = 3594.RILE NORDICE NORVEGIA.

RILE NORDICE NORVEGIA. DANEMARCA Costuri totale comune Diurna oferi (2 oferi x 15 zile x 35 euro/zi) Diurn Ghid (15 zile x 35 euro/zi) Cazare ofer i ghid Taxe osele. parc ri. 6 travers ri cu ferry-boat-ul Total cheltuieli comune: 525 1500 1059 4134 2100 6000 4236 16536 euro 1050 lei 4200 . SUEDIA.

cazare 1 cazare cu mic dejun în Budapesta 1 cazare cu mic dejun în Praga 1 cazare cu mic dejun în Rostock 2 caz ri cu mic dejun în Copenhaga 2 caz ri cu mic dejun în Stockholm euro 36 38 41 92 88 lei . DANEMARCA Cheltuieli individuale . SUEDIA.RILE NORDICE NORVEGIA.

SUEDIA. DANEMARCA Cheltuieli individuale 1 cazare cu mic dejun în Lillehammer 1 cazare cu mic dejun în Stryn 1 cazare cu mic dejun în Bergen 2 caz ri cu mic dejun în Oslo 1 cazare cu mic dejun în Malmo euro 53 49 51 106 49 lei .RILE NORDICE NORVEGIA.

SUEDIA.RILE NORDICE NORVEGIA.3 839 6432.33)*15%] Total cost program/persoana Total cost program/persoana euro 102 46 30 1081 12693 317. DANEMARCA Cheltuieli individuale 2 caz ri cu mic dejun în Berlin 1 cazare cu mic dejun în Cracovia 1 cazare cu mic dejun în B ile Felix Total cheltuieli cazare pe persoana Total cheltuieli comune Total cheltuieli comune pe persoana (40 pers/grup) Comision 15% /persoana [(1081+317.33 209.03 lei 4324 50772 1269.12 1610 .7 1608.

RILE NORDICE NORVEGIA. SUEDIA. DANEMARCA Va dorim calatorie placuta! .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.