You are on page 1of 20
Apakah perbezaan antara dua jenis penyakit berikut ? Sopak Panau
Apakah perbezaan antara dua jenis penyakit berikut ? Sopak Panau

Apakah perbezaan antara dua jenis penyakit

berikut ?

Apakah perbezaan antara dua jenis penyakit berikut ? Sopak Panau
Sopak
Sopak
Apakah perbezaan antara dua jenis penyakit berikut ? Sopak Panau
Panau
Panau
 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit Membezakan dan berkomunikasi penyakit berjangkit dan tidak berjangkit OBJEKTIF
Mencerakinkan
penyebab dan
penularan penyakit
berjangkit
Membezakan dan
berkomunikasi
penyakit berjangkit
dan tidak berjangkit
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Menerangkan
Menjana idea
bagaimana
mekanisme
penyakit
menghalang
penularan penyakit
berjangkit
berjangkit
disebarkan
Contoh – contoh Penyakit Taun berjangkit
Contoh – contoh
Penyakit
Taun
berjangkit
Contoh – contoh Penyakit Taun berjangkit Kencing tikus H1N1
Contoh – contoh Penyakit Taun berjangkit Kencing tikus H1N1

Kencing tikus

Contoh – contoh Penyakit Taun berjangkit Kencing tikus H1N1
H1N1
H1N1
Contoh – contoh Penyakit tidak berjangkit Kanser
Contoh – contoh
Penyakit tidak
berjangkit
Kanser
Contoh – contoh Penyakit tidak berjangkit Kanser Kardiovaskular Diabetes
Contoh – contoh Penyakit tidak berjangkit Kanser Kardiovaskular Diabetes

Kardiovaskular

Contoh – contoh Penyakit tidak berjangkit Kanser Kardiovaskular Diabetes
Diabetes
Diabetes
 Bahagikan kepada 8 kumpulan yang terdiri daripada 3-4 orang.  Setiap kumpulan diberi satu artikel
 • Bahagikan kepada 8 kumpulan yang terdiri daripada 3-4 orang.

 • Setiap kumpulan diberi satu artikel tentang penyakit-penyakit seperti taun,

H1N1, Panau, Demam Denggi, Kanser, Hipertensi (darah tinggi), Diabetes dan

Kardiovaskular (penyakit jantung).

 • Penyakit berjangkit :

Anda perlu mencari maklumat berkaitan :

 • a) Cara penyakit berjangkit disebarkan

 • b) Penyebab dan penularan penyakit berjangkit

 • c) Simptom-simptom dijangkiti penyakit berjangkit

 • d) Cara menghalang penularan penyakit berjangkit

  • Penyakit tidak berjangkit :

Anda perlu mencari maklumat berkaitan :

 • a) Definisi penyakit

 • b) Punca penyakit

 • c) Simptom-simptom penyakit

 • d) Cara mencegah penyakit

 Maklumat perlu ditulis atas kertas mahjong yang disediakan.  Selepas 15 minit, murid membentangkan secara
 • Maklumat perlu ditulis atas kertas mahjong yang disediakan.

 • Selepas 15 minit, murid membentangkan secara kaedah one stay, three stray

Tekan di sini
Tekan di sini
Guna Modul Hebat Sains CD 5, Modul 25 (Ujian Pos)

Guna Modul Hebat Sains CD 5, Modul 25 (Ujian Pos)

TAYANGAN VIDEO PENYAKIT KARDIOVASKULAR

Tekan di sini
Tekan di sini

TAYANGAN VIDEO KANSER USUS

Tekan di sini
Tekan di sini
 Membuat kajian kes penyakit penduduk Malaysia berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan untuk membincangkan perkara berikut :
 Membuat kajian kes penyakit penduduk Malaysia berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan untuk membincangkan perkara berikut :
 • Membuat kajian kes penyakit penduduk Malaysia berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan untuk membincangkan perkara berikut :

  • a) Penyakit yang paling banyak dihidapi di Malaysia

b)

Jenis-jenis

penyakit

yang

boleh

berjangkit,

penyebab dan cara menanganinya.

SAINS KSSM TINGKATAN 2

4.2 PERTAHANAN BADAN

 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan 
Menghuraikan dan
berkomunikasi
mengenai fungsi
sistem pertahanan
badan
Mendefinisikan
antigen, antibodi dan
keimunan badan
Mewajarkan
kepentingan
imunisasi dan tahap
kesihatan individu
terhadap keluarga ,
sosial, ekonomi dan
keluarga
Membezakan
keimunan pasif dan
keimunan aktif
 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan 
 • Mewajarkan kepentingan

imunisasi

OBJEKTIF

PEMBELAJARAN

 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan 
 • Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap

Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini
Tekan di sini

AKTIVITI DAN TUGASAN (1)

 • Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan yang terdiri daripada 3-4 orang.

 • Setiap kumpulan perlu mencari maklumat dan menyediakan

persembahan powerpoint yang mengandungi :

 • a) Hubungkait antara antigen dan antibodi

 • b) Kesan pengulangan imunisasi terhadap ketahanan badan (perkenalkan graf respon imunisasi primer dan sekunder)

 • c) menyenaraikan amalan yang menggalakkan dan melemahkan

imuniti dari segi :

(i) pemakanan (buah-buahan tempatan, masakan dan sayuran) (ii) aktiviti fizikal

(iii) gaya hidup

 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Isu yang diberi perlu dilaksanakan dalam bentuk forum 
 • Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

 • Isu yang diberi perlu dilaksanakan dalam bentuk forum

 • Kumpulan forum terdiri daripada panel pengerusi, pakar kesihatan, pegawai insurans dan pegawai sumber manusia

 • Panel perlu memfokuskan tentang :

  • a) Pengulangan penyakit yang terkawal seperti kusta, batuk kokol dan tibi

  • b) Kos rawatan kesihatan meningkat

  • c) Kualiti kerja yang terjejas

  • d) Pembelian insurans

  • e) Kualiti kehidupan

  • f) Tenaga kerja

   • Forum perlu dibincangkan dalam masa 15 minit.