You are on page 1of 41

Scientix, the community for

science education in Europe

Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research
and innovation programme – project Scientix 3 (Grant agreement N.
730009), coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the
presentation is the sole responsibility of the presenter and it does not
represent the opinion of the European Commission (EC) nor European
Schoolnet (EUN) and neither the EC nor EUN are responsible for any use
that might be made of information contained.
http://scientix.eu

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

2
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
В ПРОЕКТА SCIENTIX

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

3
За 2017 г. SCIENTIX е един от 100-те
най-добри световни проекта

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

4
Европейската Училищна Мрежа (EUN) e
неправителствена организация

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

5
Scientix : www.scientix.eu
Scientix проекта стартира 2009 г.

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

6
Scientix предлага:

Ресурсно Превод по
хранилище поискване

Онлине Новини и
общуване събития

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

7
SCIENTIX ОБЩНОСТ

STEM
STEM УЧИТЕЛ СПЕЦИАЛИСТИ

SCIENTIX
ОБЩНОСТ
SCIENTIX
НАЦИОНАЛНИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КОНТАКТНИ
ТОЧКИ И
ПОСЛАНИЦИ

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

8
SCIENTIX РЕСУРСИ

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

9
Онлайне обучение…
http://moodle.scientix.eu/course http://moodle.scientix.eu/course/vi
/category.php?id=18 ew.php?id=722

http://moodle.scientix.eu/course/vie
w.php?id=711

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

10
Искане на превод на ресурс

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

11
Преводи по поръчка

 
 
 
<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

12
SCIENTIX - линкове

PORTAL SCIENTIX www.scientix.eu

NEWSLETTERS www.scientix.eu/web/guest/newsletter

TWITTER @scientix_eu

FACEBOOK groups/ScienceTeachersEurope

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

13
Инфографика

Промоционални
материали:
http://www.scientix.
eu/about

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

14
Future Classroom Lab
Шест
различни
зони в
класната стая
на бъдещето -
Future
Classroom
Lab
http://fcl.eun.o
rg/learning-
zones

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

15
Future Classroom Lab
 FCL workshop: Interactive technologies for the future
classroom – 9.04.2018 г.
https://bit.ly/2HDVmU1

 Scientix webinar: It’s a game changer! How to motivate and
engage students with game-based learning – 13.04.2018 г.
https://bit.ly/2GX5JFc

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

16
STEM Alliance
http://www.stemalliance.eu/campaigns

Проектът STEM Alliance ( 2015 )
Кампании на STEM Alliance:
е продължение на inGenious
проекта (2011-2014) и
обединява образованието в STEM Discovery
STEM Ahead
областта на STEM (наука, Week
технологии, инженерство и
математика) и индустрията, Инициативи:
министерствата на
образованието. STEM Professionals Go Тeacher Discovery
Back To School Placement

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

17
STEM4YOU Competition, STEM Discovery Week
от 22 до 29 април 2016

Победител –
Калина Ненова
от НПГ по КТС
гр. Правец,
България

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

18
STEM Discovery Week 2018

https://uktc-bg.com/stem-discovery-week/
<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

19
STEM Discovery Week 2018

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

20
STEM Discovery Week 2018

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

21
Next-Lab Project (http://www.go-lab-project.eu/next-
lab-projectе) стартира 2017 г. и е продължение на
Go lab проекта (http://www.go-lab-project.eu)
Go lab проекта старира 2014 г.
В часовете по астрономия сме изпозвали следните симулатори:
 Rotating Sky Explorer
 Motions of the Sun симулатор
 Seasons and Ecliptic симулатор
 Planetary Orbit симулатор
 Ptolemaic System симулатор
 Lunar Phase симулатор
 Kepler's First Law
 Kepler's Second Law
 Gravity and Orbits
 Sun4all
 LGO

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

22
Етапи на изследователския цикъл

В Next-Lab
проекта
платформите за
отворено
авторизиране
(Graasp) и
споделяне (Golabz)
са подобрени с нови
функции и с
добавянето на нови
инструменти за
учениците.

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

23
Inspiring Science Education
http://www.inspiringscience.eu/home

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

24
Еstablish
http://www.establish-fp7.eu

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

25
KAHOOT!: https://create.kahoot.it/

EUN and Scientix:
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ddd2
e6e3-e25b-4699-8d17-cc24138249f1

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

26
KAHOOT!: https://create.kahoot.it/l/#user/e1a662ad-ebfa-4e71-94ca-
ebc2afe8f776/kahoots/created

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

27
EUN courses: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
2016-2017

 Navigation through the Ages
Constelation: https://v.gd/luONVJ
 Teaching with Space and Astronomy in your Classroom
Comparing the sizes of Solar System's astronomical objects: https://v.gd/eexK2v
 Our Wonderful Universe
VISUAL MOVEMENT AND PHASES OF THE MOON: http://bit.ly/2zCPlCJ
 Our Fragile Planet
Climate change and its consequences: http://bit.ly/2hrk3qG
 Mentep (MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy)
http://mentep.eun.org/about
http://mentep-sat-runner.eun.org/
 Inquiry-Based Teaching in Life Sciences
https://bit.ly/2qwLVxf

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

28
https://bitly.com/

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

29
EDU-ARCTIC project
www.edu-arctic.eu/

Online уроци

Поларипедия

Система за мониторинг

Arctic Competitions

Работилници за учители
и обучителни сесии
<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

30
https://polarpedia.eu/en/

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

31
Екипите могат да спечелят
експедиция до една от
арктическите станции в рамките
на проекта EDU-ARCTIC. През
лятото на 2017 г. дестинациите на
Arctic
арктическите експедиции баха
Competitions
Фарьорските острови и Исландия.
През лятото на 2018 г.
дестинациите за експедициите ще
бъдат за Северна Норвегия и
Свалбард.

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

32
http://nonformal.ro/en/content/robotor-2017

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

33
Изложение - конкурс „Младежко техническо творчество”

Победител в раздел „Училища”
първа награда – 2000 лева е
екипа на ПГ по КТС гр. Правец.
Ръководител екипа на ПГ по КТС гр.
Правец инж. Венцислав Начев и
участници:
Биляна Борисова, Мелина Велчева,
Стефани Минчева, Десислава
Балканджиева, Ивелин Стоянов,
Радослав Тотев, Радослав Илиев, Велизар
Кунов, Иван Спасов, Георги Чакъров.
В раздел „Академични институции” наградата от 1000 лева е за „Интегриране на мозъчен
интерфейс с хуманоиден робот НАО”, разработен съвместно между проф. Анна Лекова от
Институт по роботика към БАН и Ивелин Стоянов от ПГ по КТС и другата разработка е
"Хуманоиден робот НАО, демонстриращ уроци по физика" , разработен съвместно между
доц. д-р Александър Кръстев и учениците Биляна Борисова и Иван Спасов също от ПГ по
КТС.
<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

34
Science Projects Workshop at the Future Classroom Lab 14
http://www.scientix.eu/spw14-at-fcl-after

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

35
COMPASS PROJECT
http://compasspro.eu/
проект по ERASMUS KA2 от септември 2016 г. до август 2018
Номер: 2016-1-ES01-KA201-025485

Работна
среща в
Байройт,
Германия
23-24.09.2017 г.

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

36
COMPASS PROJECT
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=660622

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

37
Екипът на
EUN
има амбицията
да промени
образованието
в Европа!

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

38
„Трябва да вдъхновим
младите хора да учат
природни науки, инженерство,
технологии и математика,
защото едно добре образовано
общество е гаранция за
стабилно икономическо
Марк Дюрандо, Генерален директор на Европейската
развитие.училищна
«
мрежа (European Schoolnet - EUN partnership), Белгия

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

39
Цеца Цолова Христова,
ПГ по КТС гр. Правец
Scientix посланик за България

e-mail: tzetza@gmail.com
https://www.facebook.com/tsetsa.tsolova
Twitter: @ceca_hr
http://ceca-scientix.blogspot.bg/

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

40
Благодаря Ви за
вниманието!

<<СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В ПРОЕКТА SCIENTIX”>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<13-15 АПРИЛ 2018 г.>>|<<ГР. ПЛЕВЕН>>
<<46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА::
«ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА» >>

41