You are on page 1of 34

ISC 100

AQIDAH ISLAMIYAH

5.K0NSEP AL-ghaibiyat
menurut al-quran

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES (ACIS)

5.K0NSEP AL-ghaibiyat
menurut al-quran

5.1 Alam Malakut
5.K0NSEP AL-
ghaibiyat
menurut al-
quran

5.2 Alam Barzakh

rm_ISC 100_KPA

Course Outcomes (CO)
Menghuraikan konsep al-
Ghaibiyyat menurut al-Quran

Pelajar dapat:
Learning Outcomes (LO)
Menerangkan alam malakut dan
alam barzakh

rm_ISC 100_KPA

Alam malakut ii. Alam barzakh iii. Beriman Kepada Perkara Ghaib Maksud beriman kepada perkara ghaib:  Iktikad dengan iktikad yang jazam (pasti dan tetap) bahawa Allah SWT mencipta perkara yang tidak boleh dicapai oleh pancaindera atau kekuatan fizikal manusia. Alam akhirat rm_ISC 100_KPA . Dan ia hanya mampu diperolehi melalui perkhabaran Allah SWT & rasulNya (sumber naqli)  Wajib umat Islam beriman dengan perkara ghaib seperti: i.

1 Alam Malakut  Alam Malakut adalah alam ghaib. antara para penghuninya ialah para malaikat & jin  Alam malakut – malaikat terhijab dari pandangan bangsa jin dan manusia. sebagaimana alam jin terhijab kepada pandangan manusia  Tidak boleh dilihat dengan dengan panca indera atau kekuatan fizikal manusia rm_ISC 100_KPA . 5.

1 Alam Malakut  Malaikat – Bahasa Arab – jama’ dari lafaz tunggal/mufrad malak  Jumhur ulama kalam: Malaikat adalah jisim halus yang diberi oleh Allah kemampuan merubah dalam pelbagai bentuk & tempat tinggal mereka adalah di langit rm_ISC 100_KPA . 5.

mematuhiNya & mereka tidak pernah durhaka kepadaNya. tidak kahwin & tidak mempunyai zuriat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. 5. mempunyai kekuatan luar biasa. menunaikan tugas masing-masing dengan sangat cemerlang atas ketentuan Allah SWT. Mereka sangat hampir dengan Allah. rm_ISC 100_KPA . tidak makan tidak minum.1 Alam Malakut  Malaikat juga ditakrifkan sebagai makhluk ghaib yang mempunyai jisim nurani yang sangat halus dan mereka tidak dapat dilihat dalam keadaan biasa tetapi diberi Allah kemampuan bertukar pelbagai bentuk jasmani yang boleh dilihat oleh manusia. membawa risalah Allah kepada semesta alam.

5.1 Alam Malakut  Maksud Beriman Kepada Malaikat Iktikad dengan iktikad yang jazam (pasti dan tetap) bahawa Allah SWT mencipta malaikat daripada cahaya. yang sentiasa taat patuh kepadaNya. tidak pernah menderhaka dan membantah serta melaksanakan segala tugas yang diamanahkan dengan sempurna rm_ISC 100_KPA .

5. al-Nisa’ : 136)  Beriktikad bahawa malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang wujud – ghaib – alam lain  Seorang Mukmin mesti menerima dengan penuh keyakinan berdasarkan nas al-Quran & al-Hadith – tidak menurut kemampuan akal yang terbatas & melampau rm_ISC 100_KPA .1 Alam Malakut  Wajib ke atas setiap mukallaf beriman kepada malaikat (al-Baqarah : 285.

5. jin daripada api. Adam AS dari apa yang telah disifatkan kepada kamu” (Riwayat Muslim)  Sifat & tabiat kejadian malaikat:  Mempunyai sayap  Mempunyai kekuatan & kedudukan yang tinggi  Tidak sama darjat & martabat antara malaikat rm_ISC 100_KPA .1 Alam Malakut  Kejadian Malaikat:  Daripada nur/cahaya “Dijadikan malaikat daripada cahaya.

Wajib diketahui 10 sahaja rm_ISC 100_KPA .1 Alam Malakut  Rupa yang cantik  Tidak lelaki tidak perempuan  Tidak makan & minum  Tidak jemu & tidak penat melakukan ibadat  Boleh menjelma dengan izin Allah  Mempunyai kemampuan dalam kelajuan perjalanan di luar kemampuan manusia mengukurnya  Mempunyai ilmu yang melimpah dari kurniaan Allah  Bilangan yang ramai tidak diketahui jumlahnya. 5.

Izrail. Israfil. Di antara tugasnya menyampaikan wahyu (al- Baqarah : 97-98. Jibril. Mikail. Di antara tugasnya meniup sangka kala 4. 5. Di antara tugasnya mengetahui malaikat yang mengambil nyawa (al-Sajdah : 11.1 Alam Malakut  Nama-nama malaikat yang wajib diketahui secara tafsil (satu persatu) seperti yang disebut dalam al- Quran & al-Sunnah: 1. al-Qadr : 4) 2. al-Syu’ara’ : 193-194. Di antara tugasnya mengurus hal ehwal rezeki 3. al-An’am : 61) rm_ISC 100_KPA .

Malik. 5. Mengetuai malaikat neraka (al-Zukhruf : 77) 6 & 7. Mengetuai malaikat syurga 5.1 Alam Malakut 4. Munkar & Nakir. Ridwan. Di antara tugasnya menyoal mayat dalam kubur rm_ISC 100_KPA . Di antara tugasnya menulis/mencatat amala manusia (Qaf : 17-18) 9 & 10. Raqib & Atid.

(al-Baqarah . 30) Malaikat disuruh sujud kepada Adam AS… rm_ISC 100_KPA . 5.1 Alam Malakut Malaikat & Manusia  Kisah Adam & malaikat – penciptaan Adam sebagai khalifah “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata: Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah itu orang yang membuat kerosakan padanya & menumpahkan darah pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau & mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kemu mengetahuinya”.

dengarlah apa yang mereka hormatkan kepadamu. berilah salam kepada mereka itu. manakala Dia telah menciptanya lalu Dia berfirman kepadanya: Pergilah.1 Alam Malakut  Mengajar Adam AS memberi salam kepada malaikat “Daripada Abu Hurairah RA katanya: Rasulullah SAW bersabda: Allah telah menjadikan Adam menurut rupanya. Muttafaq ‘Alaih) rm_ISC 100_KPA . lalu Adam pun pergi & berkata: “Assalamualaikum”. tingginya 60 hasta. itulah cara kamu memberi hormat & cara anak cucumu. 5. Mereka menjawab: “Assalamualaikum Warahmatullah. Mereka ialah beberapa malaikat yang sedang duduk. Rasulullah SAW bersabda: mereka menambah dengan “Warahmatullah”.

1 Alam Malakut  Malaikat memandikan nabi Adam AS ketika wafatnya  Hubungan malaikat dengan manusia ketika dalam rahim – diperintahkan menulis 4 perkara. amalannya. 5. celaka atau bahagianya  Malaikat menjaga manusia  Memberi ilham kepada manusia – Ketika ingin merebah diri di tempat tidur…  Menjaga amalan manusia  Menggalakan manusia mengerjakan amalan yang baik rm_ISC 100_KPA . ajalnya. rezekinya.

5.1 Alam Malakut Hubungan Malaikat dengan Orang-orang Mukmin  Mereka mempunyai perasaan kasihkan orang-orang mukmin  Mereka berselawat kepada orang mukmin – bermaksud istighfar & berdoa  Supaya mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya  Untuk sesiapa yang mengajar perkara yang baik  Orang yang datang ke masjid untuk solat selagi tidak menyakiti & selagi tidak berhadas  Selama orang mukmin berada di tempat solatnya selagi tidak berhadas atau selama dia tidak bangun daripada tempat itu rm_ISC 100_KPA .

5.1 Alam Malakut Hubungan Malaikat dengan Orang Mukmin  Mereka berdoa kepada orang mukmin – bermaksud istighfar & berdoa  Kepada orang yang berada di saf pertama  Kepada orang menghubungkan saf/menutup saf yang terbuka  Orang yang bersahur  Orang yang menziarahi orang sakit rm_ISC 100_KPA .

5.1 Alam Malakut Hubungan Malaikat dengan Orang Mukmin  Malaikat mengaminkan doa orang beriman  Meminta ampun bagi orang beriman  Menyaksikan & merendah diri kepada majlis ilmu & majlis zikir  Malaikat mencatat kedatangan ahli Jumaat  Malaikat berperang bersama orang mukmin memberi semangat & meneguhkan hati mereka ketika menghadapi musuh rm_ISC 100_KPA .

5.1 Alam Malakut Perlakuan yang menyebabkan malaikat rahmat tidak menghampiri manusia atau (Perkara yang Menjauhkan Orang-Orang Mukmin daripada Malaikat) Antaranya seperti:  Kufur  Syirik  Dosa & maksiat  Anjing & patung rm_ISC 100_KPA .

1 Alam Malakut Tugas Malaikat Terhadap Malaikat Orang Kafir & Fasiq  Membawa & melaksanakan azab  Melaknat orang-orang kafir & orang yang melakukan dosa  Memukul muka orang kafir dengan hujung sayap  Melaknat orang yang mengacukan senjata kepada saudaranya  Melaknat perempuan yang tidak menyahut ajakan suami  Melaknat orang yang menyeksa binatang  Melaknat orang yang menjual sesuatu yang cacat dengan menyembunyikan kecacatan  Melaknat orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan kepada ilmu rm_ISC 100_KPA . 5.

al-Haqqah : 17) ١٧ ٞ َ‫ش َر ِب َك ََ ۡوََ ُه ۡۡ يَ ۡو َمئِٖ َ َ َمِِي‬ َ ‫ع ۡر‬ َ ‫ َو ۡٱل َملَ ُك‬ َ ‫علَ ٰٓى أَ ۡر َجآٰئِ َه ۚا َويَ ۡح ِم ُل‬  “Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu”(al-Haqqah : 7)  Menjaga bukit & gunung  Mengatur urusan (dunia) (al-Nazi’at : 5.1 Alam Malakut Hubungan Malaikat dengan Makhluk Lain  Menanggung arasy (al-Mukmin : 7. rm_ISC 100_KPA . 5. al-Mursalat 1-5) ِ ‫ ََ ۡٱل ُم َد ِب َر‬ ‫ت أ َ ۡم ٗرا‬  “Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. (sumpah demi sumpah. sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)”(al-Naziat : 5).

Mendorong manusia sentiasa taat kepada Allah beramal salih – malaikat sentiasa mengawasi & mencatat segala amalannya rm_ISC 100_KPA .1 Alam Malakut Kesan Beriman kepada Malaikat dalam Kehidupan Manusia Mendorong manusia untuk membersihkan & beribadah dengan ikhlas & khusyu’ kerana mengetahui malaikat sentiasa memohon rahmat kepada orang-orang Mu’min Istiqamah & teguh pendirian . 5.

Yakin kesempurnaan & kehebatan pemerintahan Allah serta Meyakini kekuasaan Allah & keagunganNya (kejadian yang tidak dapat dilihat) rm_ISC 100_KPA .1 Alam Malakut Kesan Beriman kepada Malaikat dalam Kehidupan Manusia Sabar & tidak mudah berputus asa dalam meneruskan jihad di jalan Allah – merasa tenang dalam menegakkan kalimah Allah Membuktikan iman manusia kepada Allah & RasulNya . 5.

alam dunia.2 Alam Barzakh Mati. alam rahim. alam akhirat  Kematian suatu yang pasti (Ali-Imran : 185)  Tidak dapat ditangguh atau didahulukan (Yunus : 49)  Anas bin Malik RA berkata: “Sesiapa yang mati maka sesungguhnya berlakulah kiamatnya” rm_ISC 100_KPA . kiamat sughra/kecil  Perjalanan hidup manusia. alam barzakh. alam barzakh. alam roh. 5.

5.2 Alam Barzakh  Hidup & mati adalah ujian Allah (al-Mulk : 2)  Mati – menyakitkan – sakrat al-maut (al-Anfal : 50–51)  Apabila mati – hilang peluang beramal  Selepas kematian .bermula “dar al-jaza’” & kehidupan yang sebenar  Alam barzakh merupakan salah satu marhalah daripada peringkat pembalasan Allah di hari akhirat rm_ISC 100_KPA .

5. berkatalah dia: Wahai Tuhanku.2 Alam Barzakh  Mati. kembalikanlah daku (hidup semula di dunia). kiamat sughra/kecil  ۚ ُ‫صـ ِل ً۬حا َِي َما ت َ َر ۡكت‬ َ ‫ لَعَ ِل ٰٓى أَ ۡع َم ُل‬٩٩( ‫ون‬ ِ ‫َحت َّ ٰٓى ِإ َٖا َجا ٰٓ َء أ َ َح َد ُه ُۡ ۡٱل َم ۡوتُ ََا َل َر‬ ِ ُ‫ب ۡٱر ِجع‬ ١٠٠( َ‫ٌ ُه َو ََا ٰٓ ِٕٮلُ َهاۖ َو ِمن َو َرآٰ ِٕٮ ِهۡ بَ ۡرَزَ ٌٌ ِإلَى يَ ۡو ِۡ يُ ۡبعََُون‬ٞ ‫َّل ِإَِّ َها َك ِل َم‬ ٰۚٓ َّ ‫َك‬  “Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka. Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. (99) Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. alam barzakh. sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat)”. (al-Mukminun : 100) rm_ISC 100_KPA .

kehidupan pertama di dunia & kehidupan kedua di akhirat  Perjalanan manusia selepas kematian.2 Alam Barzakh  Dari segi bahasa bermaksud. Lalu dikatakan (kepadanya): Inilah tempatmu sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat” (Riwayat Bukhari & Muslim) rm_ISC 100_KPA . alam barzakh (kubur). tembok pemisah antara dua benda . hari kemusnahan & kebangkitan. Sekiranya dia ahli syurga maka ia akan menjadi ahli syurga dan sekiranya ia ahli neraka maka ia akan menjadi ahli neraka. perhimpunan & pengiraan…  Hadis Abdullah bin Umar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya jika salah seorang kamu mati maka (di alam barzakh itu) dipamerkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi & petang. 5.dinding yang melingkungi sesuatu  Alam Barzakh ialah kehidupan yang terdapat di antara dua kehidupan  Tembok pemisah antara dua kehidupan.

Fitnah kubur. Persoalan munkar & nakir 2.2 Alam Barzakh  Perkara yang akan berlaku di alam barzakh 1. sama ada nikmat kubur atau seksaannya (al-Jathiah : 21)  Rasulullah SAW memohon perlindungan daripada azab kubur rm_ISC 100_KPA . 5.

2 Alam Barzakh  Amalan yang menyebabkan seseorang diazab di alam barzakh antaranya:  Orang yang tidak teliti membersih kencing  Orang yang malas solat  Orang yang berzina  Orang yang makan riba  Orang yang tidak beramal dengan al-Quran setelah diberi kebolehan  Orang yang ditangisi dengan meraung oleh ahli keluarga rm_ISC 100_KPA . 5.

).). Aqidah Ahl al Sunnah wa al Jama’ah. (2004). Kuala Terengganu : Siri Penerbitan Yayasan Islam Terengganu. Malam Pertama di Alam Kubur. (1990). Akidah Orang Beriman. Kuala Lumpur : Al-Furqan Enterprise. Ismail bin Mohd. t. Beriman Kepada Malaikat dan Beriman Kepada Kitab. Hakikat Iman. rm_ISC 100_KPA .t. (2003). Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas.  Haji Abdul Hadi Haji Awang. Hassan. RUJUKAN  Abdullah Yasin (Dr. Terj.  Abdul Aziz Ismail. Bhd.  Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn. Maktabah Sha’idul Fawa’id.  A’idh al-Qarni (Dr. (1986).

RUJUKAN  Haji Abdul Hadi Haji Awang. 1. (1988). Singapura: Pustaka Nasional.). Akidah Islam : Menurut al- Quran al-Karim. Qahirah: Maktabah al-Sunnah. (1991). Al-Iman Arkanuh Haqiqatuh Nawaqidhuh. 1991. Cet. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. Beriman Kepada Hari Akhirat. Terjemahan Diding Hasanuddin. Konsep Beriman Dalam Islam.  Muhammad Abu Zahrah. (1989). Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. (1997). Bhd. Dr.  Muhammad Na’im Yasin. Bhd.  Haron Din (Prof. Manusia & Islam.  Muhammad Qusairy An-Nashr. rm_ISC 100_KPA .

Kuala Lumpur : Darul Ma’rifah. (1980). Ltd.  Sabiq. RUJUKAN  Mustafa Haji Daud (Dr. Cet. Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Singapura: Pustaka Nasional Pte.).  M. Sigapura : Alharamain Pte. Pertama. Ltd. Sayid. Akidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman. (1996). Terjemahan M. Ali Chasan Umar. (1996). Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Abdai Rathomy. Akidah Mukmin.  Said Ibrahim. (2002). Alam Kubur (Alam Barzakh) Digali Dari al-Quran dan Hadis. rm_ISC 100_KPA .

Wallahua’lam Terima Kasih .