Panalangin sa Umaga

Panginoong Diyos
Pinupuri at Pinasasalamatan ka namin sa araw na ito!

Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin sa Inyo, sa aming sarili at sa aming kapwa, nawa¶y patawarin ninyo po kami!

Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang ibinigay ninyo sa amin, lalong lalo na sa mga biyayang ipagkakaloob ninyo pa lamang sa amin, maraming salamat po!

Itinataas po namin ang lahat ng gawain namin sa araw na ito, patnubayan ninyo po kami na maayos na maisagawa ang lahat ng ito!

Ang lahat ng ito Panginoon ay itinataas namin sa Inyo sa tulong ng Inyong Anak na si Hesus, kasama ng Espiritu Santo at sa gabay ng Mahal na Birheng Maria.

Amen.

BALITAAN
1. September 9, 2008 ² Kyle Banaag reported on the increase in the Salary of the President from 60,000 pesos a month to 120,000 a month. 2. Gabrielle Llanes reported on the Fishkill at Manila Bay.