KOMPONEN PENGAJARAN

KEMAHIRAN INDUKSI KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENYOALAN KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS PENGELOLAAN BILIK DARJAH PENUTUPAN DAN MEMBUAT KESIMPULAN

KEMAHIRAN SET INDUKSI
y Set induksi adalah bahagian permulaan proses

pengajaran y Bertujuan membina aliran fikiran dan minat murid terhadap isi pengajaran. y Set induksi haruslah ringkas dan padat, biasanya tidak melebihi 5 minit.

Prinsip & Objektif Set Induksi y Set induksi mestilah: Sesuai dengan pengalaman sedia ada murid. Berkaitan dengan isi pengajaran Menarik minat dan perhatian murid Masa yang singkat y Objektif Set induksi Menarik perhatian murid terhadap P & P Memotivasikan murid untuk belajar Mengait isi pengajaran dengan pengalaman lepas murid . kebolehan dan umur murid.

Komponen Kemahiran Set Induksi Menarik Perhatian Menggunakan nada suara Menggunakan BBM Gerakan.mencabar Menstruktur Perkaitan Mengaitkan pengetahuan lepas murid Mengaitkan isi pelajaran Mengaitkan peristiwa semasa Mengaitkan minat & pengalaman murid Tugasan jelas Soalan berkaitan dengan P & P Menyatakan aktiviti dengan jelas . isyarat dan kontek mata Aktiviti luar biasa Motivasi Membangkitkan rasa ingin tahu Pelbagai teknik dan aktiviti Soalan .

. Perlu menggunakan contoh.KEMAHIRAN MENERANG y Untuk menyampaikan maklumat. Menggunakan variasi rangsangan bagi mengekalkan minat murid. ilustrasi atau BBM yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman murid. Menggalakkan murid untuk bertanya perkara yang tidak difahami. Masa penerangan jangan terlalu panjang bagi mengelakkan murid menjadi bosan dan hilang tumpuan. konsep atau isi kandungan P & P y Perlu dirancang dengan memilih bentuk kaedah dan teknik yang sesuai y y y y y dengan murid. Berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman murid.

Objektif Kemahiran Menerang y Menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat y Memudahkan murid memahami konsep dan isi pengajaran dengan jelas. y Penggunaan papan tulis membolehkan murid menyalin dalam buku nota. .

ringkas dan tepat Kemahiran Ilustrasi Penggunaan contoh/Sumber pengajaran Mencukupi Sesuai Jelas Penyusunan Idea Pengurusan kemahiran menerang Idea dikembangkan secara teratur Variasi rangsangan berjaya digunakan Penerangan lisan jelas dan tepat Penutup Rumusan /Kesimpulan ‡Isi penting ditulis ‡Isi disusun secara teratur ‡Penutup ringkas dan padat .Komponen Kemahiran Menerang Arah Permulaan Penerangan Guru Menarik dan mengekalkan perhatian murid Membangkitkan keedaran murid untuk belajar Jelas.

ubah aras untuk membantu murid Elak jawapan beramai-ramai Teknik Penyoalan    . jangan mengejek jika salah Jika murid tidak dapat menjawab. tepat dan jelas Pelbagai bentuk penyoalan Mendorong murid berfikir / elakkan soalan tertutup Memberi ruang kepada murid untuk mencari jawapan Soalan ditujukan kepada semua pelajar Jangan ulang jawapan murid ± pelajar tidak beri tumpuan kepada jawapan kawan Memuji jawapan murid.Kemahiran Penyoalan y Prinsip Kemahiran penyoalan Pembentukan soalan   Aras seuai dengan murid Jenis soalan berkaitan Mudah difahami / ringkas.

minat dan tumpuan murid y Menilai keberkesanan dan objektif pengajaran y Memperkukuhkan konsep dan isi pengajaran y Melibatkan murid secara aktif y Mengembangkan daya pemikiran murid y Menjalin hubungan guru-murid y Komunikasi dua hala y Mengenalpasti masalah murid y Sebagai ulangkaji pelajaran .Objektif Penyoalan y Uji pengetahuan dan kefahaman y Rangsang dan cungkil fikiran murid y Membimbing murid menggunakan kaedah inquiri y Menarik perhatian.

menukar corak interaksi guru-murid dan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran . mempelbagaikan aktiviti pengalihan deria murid. y Variasi rangsangan meliputi perubahan tingkah laku guru.Kemahiran Variasi Rangsangan y Iaitu teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru untuk menarik perhatian dan minat pelajar terhadap aktiviti pengajaran.

Prinsip Penggunaan Variasi Rangsangan y Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru harus y y y y dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran. Setiap langkah harus mengandungi aktiviti pengajarn yang berbeza Mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas daripada murid-murid . Perubahan aktiviti pengajaran haruslah lancar dan dikaitkan dengan langkah-langkah penyampaian. Penggunaan BBM untuk mempelbagaikan pengalihan deria harus dirancang dan disampaikan dengan teknik yang berkesan.

3. 4.Objektif Penggunaan Variasi Rangsangan 1. 6. Memusatkan perhatian murid Mengekalkan minat murid terhadap pengajaran guru Melibatkan murid secara aktif dalam pelbagai aktiviti pengajaran Menggunakan pelbagai saluran deria Merangsang naluri ingin tahu Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik . 2. 5.

kepala tangan --.membaca berbincang «.kanan Depan ---belakang Perubahan fokus deria murid mendengar --. berpidato Perubahan pergerakan anggota guru tangan --.hentian Perubahan nada suara mendatar ---.melukis duduk ---.senyap Perubahan kedudukan fizikal murid menulis --.lantang lantang ---.menjawab bercerita --.berdiri demonstrasi ------lakonan .Komponen Variasi Rangsangan Perubahan pergerakan tingkah laku guru kiri --..menonton melihat ----merasa Perubahan bentuk lisan murid menyoal --.

kemas dan dapat dilihat oleh seluruh kelas Penggunaan kapur warna Memberi peluang kepada murid menulis jawapan. Penggunaan yang sesuai dengan aktiviti pengajaran . melukis carta atau gambar di papan kapur.Kemahiran Penggunaan Papan Kapur y Prinsip Penggunaan Susunan yang sesuai dan menarik Lukisan gambar rajah yang menarik Jelas.

konsep atau idea yang abstrak y Menarik perhatian murid y Demonstrasi langkah atau panduan penyelesaian masalah. y Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru dan pembelajaran murid y Memberi peluang murid mencatat nota.Objektif Penggunaan Papan Kapur y Menjelaskan fakta. .

tepat dan memudahkan murid memahami Berjaya melibatkan murid Penggunaan dalam masa yang sesuai .Komponen Penggunaan Papan Kapur Kejelasan Saiz tulisan yang sesuai Tulisan kemas dan tepat Gambar rajah jelas dan ringkas Penonjolan/ Penekanan Penggunaan kapur warna Lukisan/ iliutrasi menarik Susunan (Layout) Penggunaan ruang sesuai dan seimbang Dapat dilihat oleh keseluruhan kelas Nota disusun secara sistematik Teknik Persembahan Konsep jelas .

Kemahiran Pengukuhan y Merupakan teknik mengajar yang digunakan apabila murid memberi jawapan yang betul atau menunjukkan peningkatan prestasi dalam sesuatu aktiviti pembelajaran y Prinsip Pengukuhan   Diberi sebaik sahaja murid menunjukkkan tingkah laku positif Pengukuhan negatif seperti mengkritik atau menyindir harus dielakkan Harus diubah dari semasa ke semasa Sesuai dengan umur dan status sosial murid Ikhlas dan jujur .

Anggukan ‡ Dampingan  Mendampingan murid Duduk berhampiran Sentuh bahu.Komponen Kemahiran Pengukuhan ‡ Lisan positif memuji murid spt baik/bagus/betul/ya Meminta murid lain mengulang jawapan yang baik ‡ Gerak isyarat positif Senyuman. belakang Bukan. kurang lengkap ‡ Sentuhan ‡ Lisan negatif ‡ Gerak isyarat negatif Geleng kepala. goyang tangan . Tepuk tangan. cuba lagi. salah.

Prinsip Kemahiran Penutup o o o o o Sesuai dengan objektif.>< 5 minit Aktiviti penilaian untuk mengukur pencapaian objektif pelajaran .Kemahiran Penutup Terdapat dua jenis o o Penutup kognitif ± bertujuan untuk mengukuhkan segala isi pelajaran Penutup sosial ± dilakukan melalui aktiviti rumusan. pengukuhan dan susulan Cara melaksanakan penutup kognitif o o o o Membuat rumusan atau kesimpulan isi pengajaran Memberi kerja bertulis dalam buku latihan atau lambaran kerja Memberi aktiviti pengayaan Menyoal isi-isi penting untuk merangsang murid mengingat isi pelajaran. isi pelajaran dan kemahiran murid Perancangan yang teliti upaya penutupan kognitif lebih berkesan Penutupan sosial pada akhir p & p Ringkas dan padat .

.Komponen Kemahiran Penutup Membuat rumusan Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan Menjalankan aktiviti pengukuhan Perkaitan Kognitif Perkaitan Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid Memberi pengukuhan positif Mewaitkan dengan pelajaran yang akan datangujudkan perasaan ingin tahu Motivasikan murid Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful