You are on page 1of 62

Consiliul Raional

Glodeni
01.03.2018
 10 ședințe ale Consiliului:
4 – ordinare 6 – extraordinare

 115 decizii adoptate
I Ion Leucă,
Președintele Raionului:

”Suntem în serviciul cetățenilor.
Deci, orice acțiune pe care o
întreprindem – conștient și
responsabil, trebuie să
urmărească, întîi de toate,
interesul oamenilor din
comunitatea noastră”.
 96 dispoziții emise
 184 petiții examinate
 70 persoane în audiență
 cca 364 mii lei - ajutoare
materiale acordate populației din
fondul de rezervă al Consiliului
9 ședințe cu reprezentanții OT Bălți, Cancelaria de Stat

7 întîlniri de lucru cu reprezentanții Guvernului
13 seminare cu tematici:
 construcția drumurilor
 dezvoltarea infrastructurii
 sănătatea
 protecția socială a populației
 educația
 lăcașe sfinte
 etc.
Victor Țarigradschi,
Vicepreședine în
probleme economice
și investiții:

” Din punct de vedere economic,
anul 2017 a fost unul plin de
provocări şi situaţii în care au
fost necesare intervenţii
prompte pentru a rezolva
probleme complexe. Totuşi
spiritul de echipă,
profesionalismul specialiştilor
şi cel mai important,
corectitudinea deciziilor luate
ne-au ajutat să finalizăm acest
an cu succes şi cu
încredere în viitor”.
 Analiza dezvoltării social-economice;
 Analiza preţurilor la produsele alimentare;
 Elaborarea planului de implementare a
Strategiei de Dezvoltare pentru 2017;
 Elaborarea paşaportului raionului Glodeni;
 Prezentarea Ministerului Economiei a
Indicatorilor privind condiţiile de trai a
populaţiei;
 Examinarea Strategiei de Dezvoltare
Naţională “Moldova 2030”.
 Organizarea şi participarea la expo-tîrguri
regionale și naționale;
 Participarea cu meşterii populari la Festivalul-
concurs de Turism Rural “Satul Meu„
(Premiul ”Cea mai reuşită prezentare a
expoziţiei de artizanat”);
 Participarea cu agenţii economici la „Forumul
de Afaceri” al CCI;
 Cursuri de instruire a antreprenorilor din
sectorul ÎMM.
BUGET-2017
Venituri:
115,542 mln lei – executat 99,5%
Cheltuieli:
118,605 mln lei – executat 97,8%

 Salarizarea bugetarilor fără întîrzieri
 Transferuri cu destinație specială – 100%
 Datorii istorice – nu sînt
Seminare pentru contabili:
 Aprobarea și repartizarea bugetelor locale;
 Documentarea și contabilizarea finanțărilor în domeniul
reparațiilor și cu destinație specială;
 Analiza datoriilor cu termen de achitare expirat;
 Aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor
de programe;
 Modificarea formularului ”raportul privind performanța de
programe/subprograme”
 Proiectul bugetului-2018, estimări pentru 2019-2020;
 Aspecte problematice ale contabilității, întocmirea rapoartelor
financiare, etc.
 Ajutor metogologic și practic contabililor din primării.
 Planificarea și efectuarea achiziţiilor conform
deciziilor Consiliului raional (Mijloacele
financiare din Fondul Rutier au fost
valorificate în mărime de cca 98,3%);
 Întocmirea contractelor de mică valoare
conform necesităţilor Autorităţii Contractante;
 Asistență Autorităţilor Contractante, în
vederea derulării procedurilor de achiziţii
publice, în conformitate cu legislaţia;
 Planificarea achizițiilor pentru 2018.
Elaborate, verificate și expertizate două
proiecte de importanță regională:
1. Blocului locativ cu 30 de apartamente din or.
Glodeni din cadrul proiectului de construcție a
locuințelor pentru păturile social vulnerabile, Faza II.

2. Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10
localități din lunca rîului Prut, r-nul Glodeni. Etapa I –
com. Cuhnești și com. Balatina, Tranșa I.
N
r. Denumirea obiectului Tipul lucrării
Valorificat
1. CR Glodeni Reparația acoperișului Executat
2. Liceul Teoretic Balatina FISM, Executat
2.1 - Renovarea sistemului electric Executat
2.2
- Schimbarea tîmplăriei Executat
3. Gimnaziul Viișoara Reparația capitală cantina Executat
4. Grădinița Cuhnești Lucrări de reparații capitale Executat
5. Liceul Teoretic Cuhnești FISM, Executat
6. Gimnaziul Limbenii Vechi Reparația capitală cantina Executat
7. Gimnaziul Cobani Reparația 2 săli de clasă și viceu Executat
7.1 Gimnaziul Cobani Reparații sistema de încălzire, Executat
8. CR Glodeni Schimbarea tîmplăriei CR Glodeni Executat
9. Gimnaziul Sturzovca Nr.2 rus Reparația sălii sportive Executat
10. Gimnaziul Danu Reparația cazangeriei Executat
11. Școala primară-grădinița
Reparații curente Executat
Clococenii Vechi
12.
Gimnaziul „Dmitrie Cantemir,, Schimbare tîmplărie Executat
13. Gimnaziul Ustia Schimbare ferestre sala sportivă Executat
14. Gimnaziul Petrunea Reparații curente Executat
15. Gimnaziul Ciuciulea Stadion finisări Executat
Gimnaziul Ciuciulea Construcția cazangeriei Executat
16. Liceul Teoretic ,,Lev Tolstoi,, Reparații curente Executat
17. Reparația capitală a tribunelor stadion
Stadionul raional Glodeni DÎTS Executat
or.Glodeni
18. Gimnaziul Fundurii Vechi Reparații sala festivă Executat
19. Placarea cu pavaj a platoului din fața
Gimnaziul Hîjdieni Executat
Gimnaziului Hîjdieni
20. Gimnaziul Struzovca nr.1 Reparația capitală a cantinei Executat
Gimnaziul Struzovca nr.1 Renovarea sistemului electric Executat
21. Gimnaziul Dușmani Schimbarea geamurilor Executat
Gimnaziul Dușmani reparația cabinetului metodic Executat
22. Gimnaziul Cajba Reparația capitală acoperiș Executat
23. Direcția Asistență Socială Servicii de proiectare Executat
24. Școala de Arte Hîjdieni Reparația sistemului electric Executat
25. Școala de Arte Cuhnești Lucrari de termoizolare fasadă Executat
26. Reparația acoperișului școala de arte
Școala de Arte Glodeni Anulat
Glodeni Etapa I
27. Eficientizarea energetică a Blocului
Spitalul Raional Glodeni În lucru
Chirurgie SR Glodeni
28. Construcția sistem. de alimentare cu
Apeduct Cuhnești-Balatina In proces de incepere
apă
29. Bloc social cu 30
Construcția blocului 30 ap. În proces de construcție
apartamente or. Glodeni
30. Grădinița Cajba Lucrări de reparații capitale Executat
31 Casa de Creație DÎTS
Lucrări de schimbare a tîmplăriei Executat
Glodeni
32. Reparația capitală a drumului
L-233 Cuhnești-Bisericani Executat
L-233 Cuhnești-Bisericani
33. Reparația capitală a drumului
L-230 Hîjdieni-Cajba Executat parțial pe etape
L-230 Hîjdieni-Cajba
34. Reparația capitală a drumului
L – 226 Fundurii Noi –
L – 226 Fundurii Noi – Limbenii Vechi - Executat parțial pe etape
Limbenii Vechi - Ustia
Ustia
Veaceslav Boubătrîn,
Vicepreședinte în
probleme agricole:

”Anul agricol 2017 a fost
unul generos pentru raion.
Condițiile climaterice
adecvate și responsabilitatea
oamenilor față de cea mai
mare bogăție pe care o
avem – pămîntul nostru,
inspiră încredere că și în
acest an ne vom bucura
de roade frumoase”.
 Grîu de toamnă: 6605 ha - 24579 tone;
 Orz de toamnă: 660 ha - 2390 tone;
 Grîu de primăvară: 306 ha - 931 tone;
 Orz de primăvară: 913 ha - 3117 tone;
 Rapită de toamnă: 1144 ha - 2888 tone;
 Mazăre: 130 ha - 351 tone;
 Porumb boabe: 8721 ha - 40803 tone;
 Floarea soarelui: 9991 ha - 24370 tone;
 Soia: 2657 ha - 3570 tone;
 Sfeclă de zahăr: 1214 ha - 46996 tone.
Sfecla de zahăr - 46996 t. Rapiță - 2888 t.

Grîu de toamnă – 24579 t. Porumb - 40803 t.
Orz de toamnă - 2390 t.
Grîu de primăvară – 931 t.
Orz de primăvară – 3117 t.
38.7

40

35
29.4
30

25

3.723.64 2.52 3.04 3.44 2.7 2.44 4.82
20

15 1.32 2017
10
3.61 3.36 2.05 2.5 3.58 3.1 3.8
1.86 1.05
5 2016
0
 Revitalizarea Fabricii de zahăr;
 Valorificarea ramurii creșterii tutunului;
 Relansarea producerii legumelor;
 Crearea cooperativelor de întreprinzători;
lansarea liniilor de procesare, sortare;
ambalare, păstrare;
 Reglementarea prețurilor de vînzare-
cumpărare a produselor agricole;
 Respectarea asolamentului.
”Fiecare Naţiune posedă
domenii sociale strategice
în lipsa cărora se dezintegrează.
Un Stat puternic prin instituţiile
sale asigură perenitatea Naţiunii”,
Adrian Ibiş în Cugetări.
Reflecţii etice şi socio-filosofice.

Oxana ALBU,
Vicepreședinte în probleme sociale:
”Dorim să ne consolidăm eforturile
să contribuim împreună la reducerea
sărăciei în raion, să creăm perspective
Și culturale, și mai ales cu oameni
de o bunătate excepțională,
oameni curajoși
care nu încetează să lupte
pentru o viață împlinită”.
 259 angajați
 39 medici, inclusiv 33 - medici de familie. Asigurarea
cu medici de familie – 86 % sau 5,2 la 10000 populaţie
(media pe raioane - 4,9);
 127 - lucratori medicali cu studii medii, dintre care 89
– asistente medicale de familie;
 39 - personal medical inferior, infirmiere;
 54 - alt personal;
 Asistenţa medicală primară este acordată de către 9
Centre de Sănătate situate în 26 sedii: 8 - clădiri-tip și
18 - clădiri acomodate.
 Vizite la medicii de familie <200 mii, incl. 33,3% -
profilactice;
 Numărul de vizite la 1 locuitor ~3,5 și depășește
indicatorul republican;
 Numărul vizitelor la domiciliu – 11586;
 Copii examinați - 10700;
 Femei gravide examinate - 606;
 Imunizări profilactice la copii - 98%;
 Efectuate peste 600 mii analize de laborator;
 Organizarea donarilor de singe.
Natalitatea: 655 (conform locului de trai) Mortalitatea: 753
Sporul natural al populaţiei: -1,6 la 1000 de locuitori
Speranţa la viaţă: bărbaţi 65,3 ani, femei 70,6 ani

Maladii cronice înregistrate:
•Tumori maligne -1015, inclusiv copii -12
•Boli endocrine - 2940, inclusiv copii - 200
•Diabet zaharat - 1357 adulti , copii - 6
•Bolile aparatului circulator -11653, inclusiv copii - 150
•Boli cerebrovasculare la adulți - 551
•Bolile aparatului respitator – 1374 , inclusiv copii -185
•Bolile aparatului digestiv - 5119, inclusiv copii -248
•Maladii ale aparatului genito-urinar-1330, inclusiv copii-113
Total angajați la 01.01.2018 – 262
Vîrsta medie pe instituție - 51 ani; medici – 55 ani
Salariul mediu pe instituție 4251 lei (+464 lei)
Salariul mediu medici 6648 lei (+205 lei)

15% 15%
Medici

Studii medicale
medii
Infirmiere
28%
42% Personal
gospodăresc
Anul
2016 2017
Indicele
Pacienți tratați 6580 6848

+/- comparativ cu anul precedent - 231 + 268

Decedați 64 65
Letalitatea (%) 0,97% 0,95%

Durata medie de utilizare a patului 300,0 zile 287,39 zile

Durata medie de spitalizare 7,30 zile 6,71 zile
Rotaţia patului 41,29 42,67
 17856 pacienți tratați, incluisiv 12136 – copii
 490 pacienți primiți pe urgență, inclusiv 441 copii
 167 persoane protezate
 8246 pacienți beneficiari de activități profilactice,
inclusiv 7596 copii
 12536 total beneficiari de pensii și alocații sociale
 19 persoane repartizate în Centre Comunitare
Multifuncționale
 198 persoane au beneficiat de bilete de reabilitare medicală
 1 mln 755 mii 300 lei ajutoare materiale unice și la zilele
sociale;
 14 mln 490 mii 360 lei ajutor social;
 6 mln 909 mii 525 lei – ajutor pentru perioada rece a anului.
157 copii stau la evidența Comisiei
raionale a copilului aflat în dificultate

 57 de copii au beneficiat de forma de protecție tutelă-
curatelă;
 57 de familii cu copii în situații de risc au fost luate la
evidență;
 35 copii au fost plasați în centre de plasament;
 36 copii au fost vizitați la domiciliu;
 deschise 2 centre de asistență parental-profesionistă,
cazați – 6 copii orfani.
MEDIA ANUALĂ:
 8,39 – ciclu primar
 7,82 – ciclul gimnazial
 8,26 – ciclul liceal
BAC:
 82,4% - promovarea la BAC (+3,4% față de 2016 și cu
1,2% mai mult față de media pe țară)
Olimpiade școlare:
 72 seminare instructiv-metodice
 18 instruiri metodice, ateliere, mese rotunde
 3 seminare cu tinerii specialiști

Evaluarea cadrelor didactice:
1078 tineri total în evidența SC
Glodeni
17 cereri de încorporare în SC în
Primăvara-Toamna 2017, dintre care:
9 – satisfăcute, pe motive religioase sau
morale
cca 70 mii lei - încasări din salariul
executanților SC în 2017
Încorporarea în serviciul militar în termen în
primăvara-vara anului 2017:

Armata Națională Trupe de Carabinieri

sarcina încorp. sarcina încorp.
Glodeni 21 21 16 16

Încorporarea în serviciul militar în termen în toamna
2017- ianuarie 2018

Armata Națională Trupe de Carabinieri

sarcina încorp. sarcina încorp.

Glodeni 16 16 16 17
 Discuții cu recruţii, părinţii, rezerviştii, agenţii
economici, veteranii, privind promovarea imaginii
Armatei Naţionale în societate;
 Informarea referitor la campania de încadrare în
serviciul militar;
 Lecţii pe temele: „Serviciul militar – datorie sfîntă a
cetăţenilor Republicii Moldova”, „Drepturile şi
obligaţiunile recrutului”;
 Ziua Recrutului;
 Spartachida „Pe meleagurile natale”.
Efectivul limită: 31 persoane; Unitatea de pompieri: 25 persoane
efectiv, 5 automobile de intervenţie.

 4 ședințe ordinare ale Comisiei pentru SE și 1 ședință extraordinară
 Antrenamente: cu CSE (separat), cu efectivul punctului de dirijare, cu
comisia pentru SE, efectivul PD și serviciile PC
 Controale și aplicații cu serviciile PC: Serviciul Red-nord; Serviciul de
Înștiințare și Telecomunicații
 Controlul stării protecției civile la obectivele industriale periculoase:
Fabrica de zahar SRL "Magdt-Vest”, Staţia de distribuire a gazelor
SA”MoldovaTransgaz”
 Controlul procesului de instruire la PC în Direcția Învățămînt
 Controale și aplicații la PC cu 4 primării: Hîjdieni, Petrunea, Fndurii
Vechi, Sturzovca
 Controlul construcţiilor hidrotehnice ale bazinelor potenţial periculoase (8
bazine)
 Controlul stării sectoarelor cu alunecări de teren (15 sectoare)
 Aplicații la obiectivele industrial periculoase
 48 informații în mass-media.
Activitatea în domeniul prevenirii incendiilor

 Luate la evidenţă 487 obiective ale economiei naţionale, 12350
case locative individuale
 Efectuate controale la 109 obiective
 Depistate 1077 încălcări ale regulilor securităţii contra incendiilor
 Controale planificate 168 cu înlăturarea a 2406 încălcări
 La 12 obiecte au fost instalate sisteme de semnalizare
antiincendiară automată.
 Întocmite 36 procese verbale pentru încălcarea regulilor
antiincendiare, cu sancţionarea a 36 persoane, suma amenzilor
încasate 10500 lei
 Sigilate 52 sobe şi 85 deconectate reţele electrice
 Servicii contra plată în sumă de 20671 lei
Pe parcursul anului 2017 pe teritoriul raionului Glodeni au avut loc 40 incendii, suma pierderilor
materiale a alcătuit 785152 lei. În urma incendiilor 6 persoane au decedat, materiale de preţ
salvate în sumă de 3580000 lei
Festivaluri sub egida Consiliului Raional:
 Festivalul Internațional de Artă „Cuh-Art-Fest”;
 Festivalul raional al cântecului pascal „Sub lumina
Învierii”;
 Festivalul regional de interpretare vocală pentru copii și
tineret ”Constelație Muzicală”;
 Festivalul de muzică „Mărțișor - 2017”;
 Festivalul raional de folclor „Cântă de răsună lunca”;
 Festivalul raional al etniilor;
 Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă „V-am ura, v-am
tot ura”.
Festivaluri Naționale:
 Festivalul National al clătitelor „ Maslenița ” - Ansamblul
vocal „ Svitanoc ” casa de cultură, s. Sturzovca;
 Festivalul Concurs Național al cântecului popular „Tamara
Ciobanu ”: locul I - Cebotari Maria, com. Viișoara;
 Festivalul Național al obiceiului de nuntă - Formația
folclorică „ Pruteanca ”, com. Balatina;
 Festivalul regional de folclor – Formația folclorică
„Trandafir ”, s. Petrunea;
 Proiectul Național Televizat „ Cine vine la noi … ” –
Formația folclorică „ Iasomie ”, s. Cajba;
 Proiectul Național televizat „ Târgul de Crăciun ” –
Formația folclorică „ Trandafir ”, s. Petrunea.
Evenimente Internaționale:

 Formația „ Învârtita Dorului”, s. Fundurii Vechi: România;
 Ansamblul „ Cimpoieșul ”, or. Glodeni: România, Grecia;
 Formația „Rapsozii Hâjdienilor”, s. Hâjdieni: România, Polonia;
 Ansamblul „Hora Moldovei”, or. Glodeni: România, Letonia,
Polonia;
 Ansamblul „ Stârceanskie Dzweneciki”, or. Glodeni: Polonia;
 Nistor Veronica, Casa de cultură, com. Camenca: România;
 Sandu Nensy, Ursache Cristian: România.
realizări:
 52 ediții
 peste 1000 de ștri, reportaje, interviuri, comunicate
 1750 de abonați
 7 angajați
obiective:
 tipar color
 vizite mai fecvente în teritoriu
 un dialog mai activ cu agenți economici
 lansarea ediției aniversare – 15 ani
 Participare la Campionatul RM la Fotbal
ediția 2016-2017, divizia ”B” Nord;
 Locul I printre 15 echipe  promovarea în
divizia ”A”
 Participare la Cupa RM ediția 2016-2017
 24 meciuri în divizia ”A” printre 14 echipe
 locul 3 (medalia bronz și Cupa FMF)
 LoculI la Turneul de Fotbal în memoria lui M.
Ionescu