1

Ing. Carmen Gaşpar

este necesară şi măsurarea celorlaltor două. pentru măsurarea uneia dintre ele. intensităţii şi rezistenţei se face cu:  ajutorul aparatelor indicatoare. punţile Wheatstone şi punţile Thomson.  metode de zero. . Aparatele indicatoare pentru măsurarea tensiunii sunt voltmetrele. Cele mai folosite mijloace de măsurare a acestor mărimi prin metoda de zero sunt: comparatoarele.2 Măsurarea tensiunii. Datorită legăturilor ce există între aceste mărimi prin legea lui Ohm. pentru intensităţi ampermetrele şi pentru rezistenţe ohmmetrele.

o sursă de curent şi un galvanometru. La măsurarea rezistenţelor foarte mici (10-5 . Atâta timp cât prin diagonală nu trece curent electric. Acest lucru este posibil doar în cazul în care există o singură sursă de curent electric şi se respectă condiţia de echilibru. între rezistenţe se stabileşte relaţia: r1/r3=r2/r4 Din această relaţie se obţine valoarea unei rezistenţe. prin adăugarea a încă două braţe.Este o punte care se obţine din puntea Wheatstone. cu valori într-un raport dat cu braţele primei punţi.106 W) 3 eroarea poate ajunge până la 0.02%. Este formată din patru rezistenţe.. în funcţie de celelalte trei. b=d şi rezultă: Rx=(a/b)*R Eroarea datorată ajustării rezistenţelor punţii Thomson poate fi de 0. .1%. Relaţia de echilibru: Rx=(a/b)*R+(r*d/c+d+r)*(a/b-c/d) Din construcţie a=c.

După domeniul de măsurare. folosesc la măsurarea rezistenţelor mari. se instrumentului. ce conţin [r*r*x+r*a*(r+r*x)] Ohmmetrele serie se circuite cu semiconductori. iar cele .Sunt mijloace de măsurare pentru 4 rezistenţe electrice. În figură sunt prezentate două  miliohmmetre. clasifică în:  ohmmetre magnetoelectrice. relaţia de funcţionare:  megaohmmetre. I=U/(r+rx)  teraohmmetre. se clasifică în:  microohmmetre. tipuri de ohmmetre:  ohmmetre.  ohmmetre electronice. cu conţin un aparat magnetoelectric relaţia de funcţionare: I=U(r+r*x/ şi o sursă de alimentare. unde: r-rezistenţa După principiul de măsurare. -ohmmetru cu circuit serie. cu  kiloohmmetre. rx-rezistenţa care se măsoară. ce -ohmmetre cu circuit paralel.

se leagă o bornă a înfăşurării în serie şi cealaltă în paralel (borne generatoare). fiind construite din două circuite: -bobinele fixe A. puterea activă se măsoară cu wattmetrul. Wattmetrel electrodinamice se construiesc pentru mai multe limite de măsurare a intensităţii şi tensiunii. În curent continuu. Wattmetrul electrodinamic se poate utiliza atât în curent continuu. legate în serie cu consumatorul. folosit pentru măsurarea puterii în reţele monofazate. iar cea reactivă cu varmetrul.Wattmetrele electrodinamice Sunt folosite la măsurarea puterii active.1. Pentru evitarea deviaţiei acului în ambele părţi. În curent alternativ. legată în paralel. puterea se măsoară cu wattmetrul. -bobina mobilă B de tensiune. Ambele puteri se pot măsura cu un singur dispozitiv de măsurat. cu rol de voltmetru. 5 . cu rol de ampermetru. cât şi în curent alternativ.

Bobinele 2 sunt executate din sârmă subţite.6 Bobinele 1 ale aparatului sunt realizate din sârmă groasă. cu un număr mic de spire şi sunt legate în circuit serie. în paralel cu circuitul de alimentare. fiind legate print-o inductanţă. Wattmetru cu inducţie cu câmp rotitor .

3disc. Contorul are doi electromagneţi legaţi. . ce transformă mişcarea de rotaţie în valoare de energie electrică consumată.Contorul de energie electrică este aparatul care măsoară şi 7 înregistrează energia electrică. mecanism integrator. bobină. celălalt în derivaţie. asemănătoare cu cele ale wattmetrelor. Contorul are un mecanism integrator. Cuplul rezistent al contorului este proporţional cu viteza de rotaţie. Funcţionarea aparatului se bazează pe existenţa unor elemente motoare. 4-frână magnetică. Pe discul de Al se produc curenţi turbionari. care împreună cu fluxurile Contorul electric de inducţie magnetice produse de curenţii din 1-electromagnet de tensiune. creează cuplul motor proporţional 2-electromagnet de curent. unul în serie. 5cu puterea activă. ce dau un cuplu proporţional cu puterea. un disc de Al mobil şi un magnet permanent cu rol de frânare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful