You are on page 1of 37

GRECIA

UN MODEL DE CIVILIZAŢIE
ŞI CULTURĂ
ELADA sau GRECIA
era teritoriul din SE Europei,
ocupat de grecii antici
cu 2.000 de ani î.Hr.

Marea
Ionică Marea
Egee
Istoria Europei începe cu Grecia
Grecia a moştenit cultura Mesopotamiei,
experienţa fenicienilor şi înţelepciunea
Egiptului.
Grecii au îmbogăţit ceea ce au
împrumutat de la celelalte popoare şi
au creat cea mai strălucitoare civilizaţie a
lumii antice.
Grecii au fost primii care au acordat fiinţei
umane o importanţă deosebită.
În Grecia a apărut democraţia.
Istoria Greciei poate fi împărțită în mai multe etape, începand cu epoca minoică,
atunci când, în conformitate cu scrierile vechi, civilizatia greacă s-a nascut pe
insula Creta.
1. Era minoică - Creta (2800 - 1500 î.Hr.) –Istoria Greciei și a civilizației elene începe în insula
Creta in secolul al VI-lea i.Hr., în epoca neolitică.
2. Perioada Achaeană (1400-1100 î.Hr.) – când pe peninsula Peloponez au venit și au fost
asimilate triburile nordice ale Aheilor).
3. Perioada Homerică - În această perioadă s-a format limba greacă (elena). Atunci au fost create
memorabilele poeme ale marelui Homer care au redat toate culorile epocii sale.
4. Perioada Arhaică - Această perioadă este caracterizată printr-o dezvoltare intensivă a
economiei, precum a culturii și a artei.
5. Era Clasică – care începe odată cu razboiul cu perșii în anul 500 î.Hr. și a durat mai mult de 20
de ani.
6. Perioada Elenistică - Această perioadă este caracterizată prin răspândirea culturii grecești
printre populațiile cucerite de Alexandru cel Mare.
7. Perioada romană – După cucerirea Greciei, în anul 146 î.Hr. aceasta este aderată
Imperiului Roman.
8. Perioada bizantină - considerată perioada de formare a traditților de creștinism,
caracterizată de construirea multor biserici și mănăstiri din întreaga țară.
9. Revoluția - Războiul pentru Independență a început pe 25 martie 1821. În anul
1828 Adunarea Națională a proclamat independența Greciei, aceasta fiind un
punct de cotitura in istoria ei.
Pământul Greciei
► O ţară muntoasă, cu câmpii
puţine şi înguste, ţărmuri
crestate, înconjurate de insule.
► Bogăţiile cele mai
răspândite: argila, marmura şi
frumuseţea peisajului.
► Apropierea mării i-a
îndreptat pe greci spre alte
ţinuturi, în căutare de noi
bogăţii (grâne, bronz, aur, fildeş,
mirodenii, sclavi).
► Corăbiile lor transportau
vase din lut frumos pictate,
ţesături şi obiecte iscusit
lucrate, vinuri şi ulei de măsline.
Regiunile Greciei

Grecia continentală: Grecia de nord, Grecia
de mijloc, Grecia de sud
Termopile şi Corint

Din Grecia de nord se trece în cea de mijloc prin trecătoarea Termopile
(Porţile Calde), iar din cea de mijloc în cea de sud, prin istmul
Corint
Locuitorii Eladei
► Poporul grec explică începuturile
istoriei sale prin mituri sau legende.
Potrivit uneia dintre ele, Helen, fiul cel
mai mare al primului om de pe pământ,
ar fi strămoşul elenilor.
► Cei mai vechi locuitori au fost
preelenii (de dinaintea elenilor).
► Peste această populaţie de pescari,
vânători şi agricultori, au venit la
sfârşitul mil III î.H., din nordul Peninsulei
Balcanice, triburi de indo-europeni,
păstori şi războinici.
► Din amestecul lor s-a format poporul
elen.
Vechii greci
erau
organizaţi în
oraşe-cetăţi
numite
polisuri.
Cele mai
importante
polisuri
erau Atena
şi
Sparta
Sparta
A fost întemeiată în sec. VIII î.Hr. de
către Dorienii în câmpia Laconiei
- întemeietorul legendar al Spartei a fost
Lycurg, este cel ce pune bazele
legislaţiei
- din punct de vedere politic Sparta =
oraş – stat – aristocratic
- categoriile sociale:
1. aristocraţii numiţi spartanii sau egalii
şi erau în nr. de 9000
2. sclavii erau prizonieri de război =
Sparta este un oraş – stat – militarist
- aceştia se ocupau cu activităţile
economice.
3. hiloţii = formaţi din populaţia cucerită
de dorienii în sec. VIII î.Hr. se ocupau
de agricultură
Sparta era condusă de:
- Sfat al bătrânilor ,
- Adunarea Poporului – formată din cei
9000 de egalii.
Atena
A fost întemeiată de Ahei şi Ionieni în
sec. VII î.Hr., în regiunea Attica, a fost cel
mai important oraş-stat grecesc care
evoluează de la un regim politic
aristocratic la un regim politic democratic
- categoriile sociale:
1. aristocraţii, numiţi eupatrizii
2. sclavii
3. poporul de rând numit demos
- instituţiile la Atena
1. Rege
2. Sfatul bătrânilor
3. Adunarea poporului numită Apella
4. Colegiul celor 5 Efori = aveau rolul de
a controla activitatea celorlalte instituţii
- Atena va evolua spre un regim
democratic ca urmare a reformelor
impuse de 4 mari personalităţi: Dracon,
Solon, Clistene și Pericle.
Ele au fost rivale redutabile la hegemonia Eladei,
Sparta – ca stat oligarhic, militarist, cu bază economică
agricolă, dominată de aristocrația funciară tradițională,
Atena – ca democrație, mare putere maritimă, cu resurse
materiale impresionante, agricole, financiare, condusă de o
aristocrație cu putere financiară.
Grecii
credeau
în mai
mulţi zei. Zeus

Apollo Artemis
7.Hermes(Mercur) - Mesagerul zeilor,
1.Zeus (Jupiter) - regele zeilor și zeul comerțului și egustoriei, hoților
stăpânul Muntelui Olimp și tâlharilor.
2.Hera (Junona)- Regina zeilor și 8. Athena (Minerva) - Zeiță virgină a
zeița protectoare a familiei, înțelepciunii, meșteșugurilor,
căsniciei, apărării și strategiei militare.
3.Poseidon (Neptun)- Stăpânul 9. Ares(Marte) - Zeul războiului,
mărilor, cutremurelor și cailor, violenței și vărsării de sânge.
4. Dionis (Bacchus) - zeul vinului,
10. Afrodita(Venus) - Zeiță a iubirii,
petrecerilor, și extazului,
frumuseții și dorinței.
5. Apollo (Apollo) - zeul zilei, al
luminii și al artelor, protector al 11. Hefaistos(Vulcan) - Maestru fierar
poeziei și al muzicii, și meșteșugar al zeilor. Zeul focului
6. Artemis (Diana) - zeița virgină a și metalelor.
vânătorii, virginității, nașterii, 12. Demetra(Ceres) - Zeiță a
lunii și tuturor animalelor. fertilității, agriculturii,
ocrotitoare a naturii și stăpâna
anotimpurilor
Între secolele VII-VI î.Hr., grecii au migrat spre alte teritorii,
mai bune pentru agricultură şi comerţ. Acolo unde au ajuns, ei
au înfiinţat noi oraşe, numite colonii. De aceea, această
perioadă este numită marea colonizare greacă.
Callatis
Histria

Tomis
Pe ţărmul Mării Negre,
grecii antici au înfiinţat
oraşele:
Histria,
Tomis (Constanţa) şi
Callatis (Mangalia).
În perioada secolelor VII - VI î. Hr., teritoriile traco-getice au intrat în
sfera de interese a grecilor şi, ca o consecinţă a acestui fapt, au luat fiinţă
Histria, Tomis şi Callatis - colonii greceşti amplasate pe coasta
dobrogeană a Mării Negre. Acestea vor constitui focare ale civilizaţiei
greceşti antice în lumea traco-geto-dacică.
1. Ctitorie a Miletului, Histria este cea mai veche colonie de pe coasta de
vest a Mării Negre, întemeiată în anul 657 î. Hr.
2. În ceea ce priveşte oraşul Tomis, de asemenea colonie de origine
milesiană, întemeierea acestuia pare să se fi petrecut ceva mai tîrziu.
Trebuie menţionat faptul că lipsa unor date precise fac dificilă stabilirea
momentului înfiinţării coloniei de la Tomis.
3. Despre data întemeierii Callatisului, singura colonie de origine doriană,
există informaţii care arată că această colonie a fost înfiinţată de grecii
veniţi din Heracleea Pontică, pe vremea cînd în Macedonia era rege
Amyntas (540 - 498 î. Hr.).
Legat de consecinţele raporturilor greci - băştinaşi, putem afirma că
acestea au contribuit la o accelerare a ritmului de dezvoltare a societăţii
locale. Aceste relaţii au avut un caracter reciproc, nivelul de dezvoltare
al celor trei oraşe - Histria, Tomis, Callatis -, fiind condiţionat, în mare
măsură, de raporturile cu populaţia băştinaşă.
Viata culturala si religioasa lăsată
moștenire coloniilor grecești
• Puritatea limbii pe care multe secole continuă să o vorbească grecii de aici – oglindită
în inscripții, aparțin epocii elenistice. Sub raportul vocabularului, al sintaxei, limba
inscripțiilor dobrogene e de o corectitudine remarcabilă. În Histria, Callatis (din Tomis
nu avem suficiente documente) acest lucru demonstrează nivelul instructiei cetatenilor.
• Primele elemente ale oricărei culturi: scrisul și cititul, putină aritmeticaă și
cunoașterea poeților (Homer) se dobandea în sânul familiilor, cu pedagogi, pe
cheltuiala părinților.
• Tinerii ajunși în pragul majoratului își continuau instrucția intelectuală și fizică în
gimnazii. Pe lângă efebi (18-20 ani) se întâlneau și tinerii (21-20 ani) – cu toții își
intăreau trupul prin exerciții de tot felul și își completau cunoștințele prin lecți și
conferințe ținute uneori de localnici, alteori de străini în trecere prin orașul respectiv.
Existența acestor gimanzii e sigură la Histria, Tomis, Callatis.
• Scrisul era frecvent si cititul operelor literare de asemenea. Xenophon afirma
că spre porturile Mării Negre plecau “multe suluri de papirus scrise”.
În domeniul educației fizice grecii au atins o dezvoltare greu de egalat de
alte popoare. Vechea Eladă poate fi considerată ca o epocă de aur a
educației fizice, iar exercițiile fizice ale grecilor formează cel mai interesant
capitol al istoriei educaței fizice, un model rămas până în zilele noastre sursă
de inspirație și progres. Ca parte integrantă a culturii, educația fizică a
cunoscut mai multe stadii de dezvoltare care pot fi reunite în doua mari etape:
perioada preclasică sau preelenică (de la origini pâna în anii 1200 Î.Hr.) și
perioada clasică sau elenică ( din 1200 Î.Hr. pana în secolul al V-lea D.Hr.).
Jocurile Olimpice Antice - pot fi considerate fără exagerare un simbol al
vieții grecești, o culme culturală a Greciei antice.
ARHITECTURA
Este insuficient cunoscută mai ales din pricina
imposibilitații extinderii săpăturilor arheologice, dar
și din cauza altor construcții, tot antice, databile însă în epocile
ulterioare.
În arhitectura militară a Histriei, planul
fortificației adaptat parțial terenului a fost pus în operă
cu ziduri de tehnică elenistică, databile in sec IV-III
î.e.n..

Singura cetate care ne oferă posibilitate de a întrevedea
aspectul unui cartier de-al ei de-a lungul epocilor clasică și elenistică
este Histria. Aici, la Histria, a fost descoperit templul închinat Marelui
Zeu, iar din inscripții se știe despre functionarea templelor lui Apollon
Tămăduitorul, al lui Zeus Polieus, al Muzelor și se presupune că există
și un templu al lui Dionysos.
-ARTELE DECORATIVE-
Față de aceste opere
de import, producția
atelierelor locale pare să se fi
mărginit la o sculptură de
mici dimensiuni: statuete ori
frize înfățișând în relief
câteodată simple motive
ornamentale (procesiuni de
zeități, scene inspirate din
mitologie). Abundența
statuetelor de lut colorate –
așa numitele statuete de
Tanagra, produse însă în
ateliere locale.
-RELIGIA-
- La Histria sunt cunoscuți toți zeii pomeniți pana
acum Apollon Tamaduitorul (protectorul orasului),
Artemis, Latona, Afrodita, Demetra, Helios, Hermes,
Poseidon, Muzele.
- La Tomis sunt închinate inscripții lui Apollon,
Poseidon, Zeus, Hercules, Demeter, Cybele.
- La Callatis – inscripții pentru Apollon, Demeter,
Afrodita, Atena, Zeus, Hercules, Artemis.
În epoca romană, încă din vremea lui
Augustus, este acceptat cultul imperial și de mai
înainte începuseră să se răspândească cultele
răsăritene, cultele cu mistere legate de taina morții și
a vieții viitoare. Tocmai aceste religii de mântuire
aveau să creeze conditiile spirituale pentru
răspândirea și izbânda creștinismului, cu toate câ la
început erau în concurență.
Grecii antici au pus bazele unor importante
ştiinţe: astronomie, matematică, anatomie
şi medicină, istorie.
Hipocrat

Herodot

Pitagora

Thales
MATEMATICA
• Grecii au adoptat elemente de matematica atat de la babilonieni, cat
si de la egipteni. In orice caz, elementul nou in matematica greaca a
fost inventarea unei matematici abstracte, bazata pe o structura
logica de definitii, axiome si demonstratii.
ASTRONOMIA
• Vechii greci au avut importante
contribuții în domeniul astronomiei.
Odiseea lui Homer face referire la
constelații percum: Ursa Mare, Orion
și Pleiade, și descrie cum pot fi folosite
stelele ca ghid pentru navigație.
Poemul “Munci si zile” al lui Hesiod îi
informa pe fermieri ce constelații apar
înainte de răsărit, în diferite anotimpuri
pentru a ști care este timpul potrivit
pentru arat, semănat și recoltat.
Astronomii Hipparchus și Ptolemeu au
determinat pozițiile a o mie de stele și
au folosit harta acestora ca bază de
cunoaștere în masurarea mișcărilor
planetare.
MEDICINA
• Cultura greacă, renumită pentru operele sale
de arta, poezie, dramă și filozofie, a
cunoscut de asemenea, mari desoperiri în
medicină. Medicina greacă veche depindea
încă de magie și vrăji. Homer îl considera pe
Apollo zeul sănatatii. În orice caz, în Iliada, el
face dovada cunoașterii tratării chirurgicale a
rănilor și a altor accidente, recunoscuta deja,
la acel moment, ca o specialitate distinctă de
medicină internă. Medicii greci au introdus
idei moderne precum prognoza sau
consecințele îmbolnăvirii și folosirea
cazuisticii mai vechi pentru a educa
studenții. Cele mai înalte standarde etice
impuse medicilor îi sunt atribuite lui
Hippocrate și constituie juramântul medical,
utilizat, într-o formă modificată, și în zilele
noastre.
ARTA DRAMATICA
• Arta dramatică provenită din Grecia clasică, a
început să fie cunoscută în secolul VI î.Hr. Unul
dintre cei mai cunoscuți scriitori de artă
dramatică greacă a fost Sofocle.Opera sa
“Oedipus Tirannus’’ (430? î.Hr.) este considerată
cea mai mare tragedie grecească. Comedia a
fost introdusă la festivalurile anuale de dramă la
cinzeci de ani de la începerea concursurilor
anuale de tragedie. Singurele comedii care s-au
transmis pâna în zilele noastre sunt scrise de
Aristofan in sec. V î.Hr. Aceste comedii au
subiecte foarte variate și includ farsa, abilitatea
dialogului, spectacolul vizual, poezia lirică
elegantă, cantece, satira, atacuri la persoană,
comentarii politice și sociale.
Influența grecească asupra limbii
române
• Anterior și, apoi, paralel cu influența turcă, s-a exercitat asupra limbii
române influența grecească, ale cărei urme se mai văd și astăzi tot
în domeniul vocabularului. Această influență a crescut odată cu
stăpânirea turcească și se explică prin aceea că, alaturi de
comandanții turci, veneau, în Muntenia și în Moldova, o serie de
funcționari greci, care îndeplineau diverse slujbe.
• O serie de termeni bizantini au patruns, în limba română, prin
intermediul slavilor meridionali. Pe această cale am primit
îndeosebi termeni religioși de origine grecească.
• Această cultură a avut o influență majoră asupra Imperiul Roman și
romanilor, care deși au reușit să treacă de armata grecească
decăzută în 168 î.Hr, au fost cuceriți ei înșiși de civilizație.
Clădiri istorice greceşti din
Constanţa.
• Teatrul Tranulis – Fantasio,
• Casa Evanghelou Rousou,
• Hotel Grand,
• Casa Constantinidi,
• Casa Zafirios Kyriakou,
• Casa Hector Serafidis,
• Casa Aristide Karatzali,
• Biserica Greacă,
• Teatrul Elpis, Şcoala Greacă,
• Palatul Şutu, Casa Teodorou Rousou,
• Casa Hrisicos, Casa Embiricos, Casa Take Manicatide,
• Piaţa Ovidiu
GRECIA DE ASTĂZI

• Realizările culturale și tehnologice ale Greciei au influențat mult
întreaga lume, multe aspecte ale civilizației grecești pătrunzând în
Orient prin campaniile lui Alexandru cel Mare, și în Occident prin
intermediul Imperiului Roman. Această bogată moștenire este parțial
reflectată de cele 18 situri din patrimoniul mondial UNESCO aflate în
Grecia, ceea ce plasează țara pe locul al șaselea în Europa și al
treisprezecelea în lume.
Turismul în Grecia
• Este un element-cheie al activității economice a țării, fiind unul din
cele mai importante sectoare. Grecia a fost o atracție turistică încă
din antichitate, pentru istoria sa bogată, precum și pentru litoralul
lung, cu multe insule și plaje.
Indiferent de situația Greciei la ora actuală, poți să
stai liniștit: turismul este mai mult decât înfloritor, iar
această superbă țară te așteaptă să îi descoperi
minunile rând pe rănd. Grecia te asteaptă cu o combinație
inedită de trecut și prezent, vechi și nou, antic și modern.
Tradiții și obiceiuri
Din multiplele tradiții creștinești ale poporului elen se pot enumera:
1.Sarbatorile religioase
2.Spargerea farfuriilor (obișnuită și la italieni) În anii '30 comesenii
obișnuiau să arunce la picioarele dansatoarelor, în semn de respect
și bărbăție, cu cuțite. Din fericire, cum fetele erau adesea rănite, s-a
renunțat și s-a trecut la farfurii. Mai zgomotoase, fac mai multă
mizerie, dar sunt mai puțin periculoase.
Superstitiile. Exemple:
-Când o familie se mută într-o casă nouă, preotul trebuie să vină
pentru sfeștanie.
- În Grecia, ziua tradițională plină de ghinion este marți 13, nu vineri
13, pentru că într-o marți 13 Constantinopole a fost cucerit de turci,
inamicii tradiționali ai grecilor.
Preparate traditionale
• Principalele ingrediente în bucătăria
tradiţională greacă sunt carnea de capră şi
de oaie, dar la fel de populare sunt şi
mâncărurile preparate din peşte. Uleiul de
măsline, produs în cantităţi mari, dă un
gust special preparatelor greceşti.
Imagini din bucătăria grecească
Vă mulțumesc și vă doresc
călătorie plăcută în Grecia!