Disediakan Oleh: Wan Abd Kuddus bin Wan Ahmad Noradin Mohd Irwan Kamil bin Mohd Isa

152 Perlembagaan Persekutuan € Akta Bahasa Kebangsaan 1963 € Akta Pendidikan 1996 € Perkara .

€ Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. .

€ Teks .sahih undang-undang € Bahasa Mahkamah € Tulisan bagi bahasa kebangsaan € Penggunaan bahasa dalam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

maka bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan itu. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.17. . (1) Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini (2) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain daripada bahasa kebangsaan.

jadi kita memerlukan satu bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Proses penentuan bahasa melibatkan aspek perancangan bahasa secara berperingkat-peringkat Oleh sebab negara mempunyai pelbagai kaum. € € .€ Dasar bahasa di Malaysia meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Malangnya keputusan dan kesepakatan ini tidak dirakam atau dimaktub secara jelas dalam undang-undang dasar bahasa yang terdapat dalam artikel 152 perlembagaan dan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dalam perundingan itu bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara. Cina dan India sebelum kemerdekaan dicapai pada tahun 1957. .€ Dasar bahasa di Malaysia telah diputuskan melalui ¶kontark sosial· di antara Melayu.

. Bahasa Utama ‡ Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang diangkat menjadi bahasa utama sesebuah negara yang berdaulat dan lazimnya digunakan sebagai bahasa rasmi negara tersebut.Identiti kebangsaan ‡ Bahasa kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik.

wacana undang-undang ‡ Pemudah cara dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.lambang jati diri negara dan kewarganegaraan ‡ bukti tentang kedaulatannya yang membolehkan sesebuah negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara berdaulat yang lain. ‡ Urusan Rasmi kerajaan . ‡ Sistem perundangan menggunakan bahasa kebangsaan.

.mekanisma Politik ‡ bahasa yang tidak dihubungkan dengan budaya mana-mana bangsa yang tertentu agar ia dapat ditanggapi dan diterima oleh pelbagai golongan rakyat Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan mereka.

Menurut Asmah. dan salah satu yang utama adalah perbezaan bahasa. Mei.Asmah (1978:1) telah menerangkan mengapa Malaysia memerlukan Bahasa Kebangsaan yang ditukarkan namanya daripada bahasa Melayu kepada Bahasa Malaysia dan bakal berfungsi sebagai alat penyatuan rakyat. 1969 memahkotakan segala pergaduhan yang pernah berlaku. . Orang-orang didorong supaya menerima kenyataan bahawa Bahasa Malaysia adalah Bahasa Kebangsaan´. ³Kekacauan yang berlaku pada 13hb. Pandangan di atas jelas memperlihatkan bahawa penukaran nama bahasa Melayu ke Bahasa Malaysia adalah atas tujuan politik yang amat mendesak. Dan salah satu dari perkara sensitif itu adalah bahasa. iaitu untuk menyatupadukan semula rakyat Malaysia yang telah berpecah yang berpunca daripada pelbagai perbezaan.

. pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan. maka bahasa itulah yang membentuk jiwa kita yang sekali gus memercikkan jati diri kebangsaan.€ bermakna bahasa apa yang kita daulatkan. € konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri.

€ Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat € Selepas merdeka. martabat bahasa Melayu dinaikkan sebagai bahasa kebangsaan € Bahasa Melayu juga mendukung peranan sebagai bahasa perpaduan .

€ Kesimpulannya. nampaknya hanya bahasa Melayu sahajalah yang dapat merentas segala sempadan budaya dan bahasa-bahasa etnik yang lain untuk digunakan sebagai alat kemajuan dan perpaduan antara etnik di negara ini. Dalam proses ini kepentingan negara seharusnya mengatasi kepentingan etnik dan kaum. Setakat hari ini. Inilah sebenarnya nilai dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara bererti bahasa untuk memajukan rakyat dan negara Malaysia. .

1987. 1978. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka € Abu Bakar A Hamid. € Asmah Hj. Omar. Cetakan ke-8. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. PahangSabtu. Pengajaran Bahasa Malaysia dalam konteks perancangan Bahasa Kebangsaan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. UIAM. UIAM Kuantan. DBP dan Majlis Perwakilan Pelajar. Kuantan di Dewan Besar.Abdullah Hassan. 9 Ogos 2008) € . (Dibentangkan dalam Konvensyen Tamaddun Malaysia dan Bahasa Melayu Anjuran PKPIM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful