PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VII AL-ASMA¶ULAL-ASMA¶UL-HUSNA Oleh Eka Wikayanti 206 200 157

INDIKATOR 
Membaca dan menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Qayyum, Al-Hadi, As-Salam, Al-Khaliq, AlGaffar, Al-Adlu, As-Sabur).  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Qayyum, Al-Hadi, As-Salam, Al-Khaliq, Al-Gaffar, Al-Adlu, As-Sabur) baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

A. Pengertian Al-Asma Ul-Husna AlUl Al-Asma Al-

Ul-Husna artinya nama-nama UlnamaAllah SWT yang baik.  Allah SWT memiliki sebutan nama-nama namalain yang baik.  Allah SWT mustahil memiliki nama-nama namayang buruk.

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa AlAlAsma ul-Husna jumlahnya 99. Sebagaimana ul99. diterangkan: diterangkan:
)

(

Artinya: Artinya: ³Sesungguhnya Allah sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang nama, satu, satu, barabg siapa menghitungnya niscaya masuk surga.´ (H.R. Bukhari surga.´ dan Muslim)

Artinya : ³Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.´ (Q.S. Al-Hasyr, 59 : 24)

B. Tabel Al-Asma ul Husna AlNo 1. 2. 3 4 Al-Asma ul Husna Al-Aziz Al-WAhhab Al-Fattah Al-Qayyum Arti Maha Perkasa Maha Pemberi Maha Pemberi Keputusan Kekal dan terusmeneruis Mengurus Makhluk-Nya Maha Pemberi Petunjuk Ayat Al-Quran QS. Al-Ankabut :42 QS. Sad : 9 dan 35, QS. Ali Imran : 8 QS. Al-Zalzalah : 8, QS. Saba : 26 QS. Al-Baqarah : 255, QS. Ali-Imran : 2, QS. Taha : 111 QS. Al-Qasas :56

5

Al-Hadi

NO 6 7 8

Al-Asma ul Huasna As-Salam Al-Khaliq Al-Gaffar

Arti Mahasejahtera Maha Pencipta Maha Pengampun

Ayat Al-Quran QS.Al-Hasyr : 23 QS. Al-Alaq : 12, At-Tin : 4, QS. Nuh : 10, Taha : 83, AtTaubah : 117, Az-zumar : 53 QS. Al-Infitar : 7 QS. As-Sajdah : 24, Al-A raf : 137, Az-Zunar : 10

9 10

Al-Adlu As-Sabur

Maha Adil Mahasabar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful