You are on page 1of 4

1.

Jelaskan nilai-nilai yang perlu diamalkan


oleh ahli keluarga bagi orang yang mengalami
kemurungan. (4 markah)

2.Apakah langkah yang boleh diambil untuk


mengelakkan diri daripada mendapat
penyakit kemurungan? (4 markah)

3.Nyatakan dua sebab remaja terkini mudah


menghadapi penyakit kemurungan.
(2 markah)
1.a)Nilai kasih sayang terhadap keluarga.Ahli keluarga
perlulah mempunyai perasaan kasih sayang terhadap
keluarga dengan sentiasa prihatin tentang keadaan ahli
keluarga.

b)Nilai bertanggungjawab.Ahli keluarga perlu mempunyai


kesanggupan memikul tugas menjaga perasaan ahli
keluarga.

2.a)sentiasa berfikiran positif


b)mendapatkan nasihat daripada kaunselor apabila
mengalami masalah.
c)bersenam untuk melepaskan tekanan
d)mengamalkan gaya hidup sihat

3.a)ibu bapa dan guru yang membebankan remaja


b)tekanan yang tinggi dalam bidang akademik