Jenis-Jenis Laporan

Disediakan oleh : Noor Afifah bt Md Arifin 3PPISMP BM/PJ/KS

Jenis Laporan Lisan Bertulis ‡ Laporan Tahunan ‡ Laporan ‡ Laporan Prestasi ‡ Laporan ‡ Laporan ‡ Laporan ‡ Laporan ‡ Laporan Khas Laporan Penilaian Sulit Kajian Lawatan Aktiviti Contoh : ‡Laporan Berita ‡Laporan Langsung .Jenis-Jenis Laporan ‡ Jenis-jenis laporan dapat ditentukan berdasarkan sifat & kandungan laporan itu.

tepat & jelas. syarikat atau institusi. ‡ Disampaikan mengikut urutan tarikh. organisasi. ‡ Berguna kepada organisasi @ masyarakat mendapatkan gambaran sebenar sesuatu peristiwa. Laporan Khas ‡ Tujuan : Mendapatkan maklumat yang pantas. ‡ Tujuan : Menyediakan perancangan yang lebih baik @ mencapai prestasi yang lebih tinggi pada masa akan datang.Laporan Tahunan ‡ Disediakan oleh sesebuah persatuan. ‡ Dibuat setahun sekali. .

nilai. .Laporan Prestasi ‡ Mengandungi penjelasan tentang tugas yang telah selesai & kejayaan yang dicapai oleh sesebuah syarikat atau organisasi. keadaan atau sifat sesuatu yang menjadi fokus penilaian. ‡ Matlamat akhir laporan penilaian adalah memberi maklumat kepada pihak tertentu untuk membuat keputusan atau hanya sebagai makluman. Laporan Penilaian ‡ Menyatakan mutu.

‡ Hasil kajian didedahkan dalam bentuk laporan & disampaikan kpd pihak tertentu untuk tindakan selanjutnya. ‡ Maklumat mestilah tepat ‡ Membantu sesuatu pihak membuat keputusan terhadap permohonan seseorang calon. Laporan Kajian ‡ Dilakukan oleh sesuatu jawatankuasa atau lembaga yang dipertanggungjawabkan untuk mengkaji sesuatu isu. . ‡ Tidak bersifat fiksyen.Laporan Sulit ‡ Mengandungi maklumat tentang latar belakang individu. dasar dll. kejadian.

‡ Tepat & mudah difahami.Laporan Lawatan ‡ Tujuan : Merakamkan peristiwa yang berlaku sepanjang lawatan itu berlangsung. ‡ Disediakan oleh setiausaha persatuan. . ‡ Laporan Aktiviti Persatuan memaklumkan sesuatu. Tujuan : Merakamkan atau ‡ Ditulis mengikut format tertentu. ‡ Dilaporkan mengikut perkembangan peristiwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful