You are on page 1of 40

KORO:

Purihin ang Panginoon,


umawit ng kagalakan.
At tugtugin ang gitara
at ang kaaya-ayang lira,
hipan ninyo ang
trumpeta.
Sa ating
pagkabagabag,
sa Diyos tayo’y
tumawag. Sa ating
mga kaaway, tayo
ay kanyang iniligtas.
KORO:

Purihin ang Panginoon,


umawit ng kagalakan.
At tugtugin ang gitara
at ang kaaya-ayang lira,
hipan ninyo ang
trumpeta.
Ang pasaning
mabigat sa ating
mga balikat,
pinagaan ng
lubusan ng Diyos
na tagapagligtas.
KORO:

Purihin ang Panginoon,


umawit ng kagalakan.
At tugtugin ang gitara
at ang kaaya-ayang lira,
hipan ninyo ang
trumpeta.
END
Lo-ord, have mercy.
(Lo-ord, have mercy.)
Lo-ord, have mercy.
(Lo-ord, have mercy.)
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Have mercy on us.
Have me-ercy on us.
Chri-st, have mercy.
(Chri-st, have mercy.)
Chri-st, have mercy.
(Chri-st, have mercy.)
Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
Have mercy on us.
Have me-ercy on us.
Lo-ord, have mercy.
(Lo-ord, have mercy.)
Lo-ord, have mercy.
(Lo-ord, have mercy.)
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Have mercy on us.
Have me-ercy on us. (END)
ALLELUIA!Bb
F C
1. // Allelu, Allelu, Alleluia
F
C
Allelu, Allelu, Alleluia Gm C F
Bb C Am Dm
Dayawen ti Dios, allelu..uh.uh.ya. //
2. Allelu, allelu, alleluia
Allelu, allelu, alleluia
Allelu, allelu, allelu, allelu..uh..ia
Allelu…………ia………ah.
KORO:

Kunin at tanggapin ang


alay na ito, mga biyayang
nagmula sa pagpapala
Mo. Tanda ng bawat
pusong, pagkat inibig Mo,
ngayo’y nananalig,
nagmamahal sa ‘Yo.
Tinapay na nagmula sa
butil ng trigo, pagkaing
nagbibigay ng buhay
Mo. At alak na nagmula
sa isang tangkay na
ubas, inuming
nagbibigay lakas.
KORO:

Kunin at tanggapin ang


alay na ito, mga biyayang
nagmula sa pagpapala
Mo. Tanda ng bawat
pusong, pagkat inibig Mo,
ngayo’y nananalig,
nagmamahal sa ‘Yo.
Lahat ng mga
lungkot, ligaya’t
pagsubok, lahat ng
lakas at kahinaan ko,
iaalay kong lahat
buong pagkatao, ito
ay isusunod sa ‘Yo.
KORO:

Kunin at tanggapin ang


alay na ito, mga biyayang
nagmula sa pagpapala
Mo. Tanda ng bawat
pusong, pagkat inibig Mo,
ngayo’y nananalig,
nagmamahal sa ‘Yo.
Ang bayang inibig Mo
ngayo’y umaawit. Sa
‘Yo ay sumasamba’t
nananalig. Umaasang
diringgin ang bawat
dalanging sa alay na
ito’y nakalakip.
KORO:

Kunin at tanggapin ang


alay na ito, mga biyayang
nagmula sa pagpapala
Mo. Tanda ng bawat
pusong, pagkat inibig Mo,
ngayo’y nananalig,
nagmamahal sa ‘Yo. END
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7
He who eats My body,
He who drinks My blood
Will be like My Father
Will live eternally
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

I am the bread of Life,


I am th Risen Lord
source of living water
way to eternity
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

I will stay among you


Until the end of time
This bread, this wine will
give you
my Body and my blood
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

If any man is thirsty,


Let him come to Me
Let him come and drink
He who believes in me
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

I am the light that shines,


For all the world to see
He who follows me
will have the light of Life
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

Make of my Word your home


Then my disciples be
You will learn the truth
it will make you free
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
D-A7-D-D7
G-D
A-A7

This is the new


commandment
That I give to you
That you love one another
As I have loved you
D-G-A
D-D7G-D
G-A-D- A7

Take and eat, This is my


body
Take and drink, This is my
blood
For I am Life and I am Love
who believes in me shall
live
-END-
GIVE THANKS WITH A
GRATEFUL HEART, GIVE
THANKS TO THE HOLY ONE,
GIVE THANKS BECAUSE HE’S
GIVEN, JESUS CHRIST, HIS
SON
(2X)
REFRAIN:

AND NOW LET THE WEAK SAY,


“I AM STRONG”
LET THE POOR SAY, “I AM RICH”
BECAUSE OF WHAT THE LORD
HAS DONE FOR US.

2X
CODA:

GIVE THANKS, GIVE THANKS


GIVE THANKS