Kumpulan 2: Muhammad Afiq Syahmi Bin Mohd Salleh

.€ Bould dan Felletti (1991) mendefinisikan sebagai satu pendekatan yang membabitkan kumpulan untuk menyelesaikan masalah dan merangsang pembelajaran kendiri.

€ . pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah.€ Mengikut John Myers (1991).

kumpulan plenari. Konsep pembelajaran secara kolaboratif adalah dengan cara memindahkan autoriti seorang guru kepada kumpulan atau komuniti yang lebih besar.€ Dari segi pembelajaran kolaboratif. € . dan komuniti ilmu yang lebih luas. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui kumpulan kecil.

Kriteria Asas Kolaboratif € Tiada µkontrak¶ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. € € € Kesedaran akauntabiliti individu. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. € Guru sebagai fasilitator . Hasil secara individu.

€ .Melatih pelajar mengamalakan sikap berdikari dan berfikiran kritis. € Tanpa kolaboratif > pelajar hanya tahu mendominasi kumpulan dan menutup peluang rakan lain. € Mewujudkan terbentuknya hubungan sosial yang lebih akrab di dalam sesebuah kumpulan.

prestasi dan kesedian pelajar untuk belajar.€ Memberi peluang kepada para pelajar untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran serta menghasilkan idea baru. € . Meningkatkan minat.

Str t i M n ikut Kumpul n M n ikut K bol h n .

€ Murid dikumpulkan hasil daripada penilaian Sesuai digunakan pada subjek Bahasa dan Matematik Ahli boleh ditukarkan mengikut tahap € € .

€ Komposis ahli tidak sama mengikut tahap Pembentukan kumpulan mempunyai pelbagai : Kebolehan Kecenderungan € .

€ Aktiviti yang boleh dilakukan ialah: Simulasi Permainan Perbincangan Projek Ujikaji .

Membuat pemerhatian keatas pembelajaran . Mengekal minat dan penglibatan pelajar. Mengabungkan segala pengetahuan. kebolehan dan pelbagai pengalaman kelas. Penyerlahan daya sumber pelajar untuk dikongsi bersama. Memberi rasa giat serta rangsangan yang tinggi sekiranya dirancang dan disusunatur dengan sempurna.Kebaikan Memberi peluang setiap pelajar untuk turut serta.

Perbincangan yang efektif ditentukan oleh saiz kumpulan yang kecil. Perbincangan mungkin dikuasai (dominasi) oleh beberapa orang pelajar. Boleh menjadi satu aktiviti yang memakan masa yang lama .Kelemahan Boleh bertukar menjadi satu perbalahan sekiranya suasana tidak terkawal. Kawalan masa merumitkan. Perkara-perkara penting boleh jadi terkeliru atau hilang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful