You are on page 1of 9

PENDIDIKAN

BERASASKAN
INTERNET
DEVAKI
NITHYA
HAIRULLAH
PRIYA
SUKI
V.VIJAYASHAMILA

KAJIAN KEBERKESANAN PENDIDIKAN BERASASKAN INTERNET (PBI) • Dua Jenis Ukuran yang Biasa Digunakan: - i. Pengekalan Murid ii. Hasil Pembelajaran Murid • Data-data untuk mengukur keberkesanan PBI dan juga pendidikan gabungan (internet dan tradisional) .

Pengekalan Murid • Kadar pengekalan murid yang lebih rendah bagi pelbagai peringkat pendidikan dan jenis pendidikan. persaingan antara keperluan (bekerja/pertambahan tanggungjawab) . i. ketidakmatangan murid. • Undegraduate studies: 50-80% • Kursus online: kebanyakannya 65-85% (10-20% lebih rendah daripada face-to face) • Program Online: 70-85% • Kerumitan menggunakan teknologi.

 Menutup perbezaan yang besar yang diperolehi dalam beberapa kajian tertentu  Meta-analisis melibatkan 232 kajian: banyak kepelbagaian dalam saiz kesan: -1. ii. Hasil Pembelajaran Murid • Tiada perbezaan yang signifikan antara hasil pembelajaran pendidikan jarak jauh dengan face- to-face (f2f).31 ke +1.  Dianggap sebagai positif kerana usaha untuk menawarkan perkhidmatan yang tidak dapat diberikan oleh pendidikan f2f.41 .

Hasil Pembelajaran Murid • 5 kajian melibatkan murid-murid dan matapelajaran sekolah menengah yang memenuhi standard kualiti meta-analisis teliti.  3 →tiada perbezaan yang signifikan . Dapatan: -  3 → kesan yang signifikan memihak kepada PG  1 → kesan negatif yang signifikan memihak kepada f2f. • Membandingkan pencapaian murid-murid pendidikan gabungan (PG) dengan pencapaian muri-murid f2f dgn 7 perbandingan hasil pembelajaran. ii.

• Kawalan ke atas media pembelajaran • Mendapatkan maklumbalas murid dan pemantauan pemahaman kendiri. . Hasil Pembelajaran Murid  Murid-murid PBI memperolehi pencapaian yang lebih baik  Murid-murid f2f memperolehi pencapaian sederhana sahaja • Elemen rekabentuk PBI mempengaruhi pencapaian murid • Kelebihan kepada komunikasi asynchronous berbanding dgn synchronous ttp synchronous ada juga kelebihannya. ii.