Model Pemprosesan Maklumat

y Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing

Model') bermula dengan menggunakan sistem komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer.

penyimpanan. . 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat.Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekatan kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan. mengingat kembali dan lupaan.

2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketigatiga stor memori.Empat Proses UtamaTerlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang .

imej kekal sekejap. Sperling (1960) dalam kajian memutusan bahawa tempoh ('duration') perakam deria ialah 1/4 hingga 1 saat (iaitu 250 miliseconds . Kapasiti perkam deria adalah besar dan tidak terhad. perakam deria hiduan. . Contoh: apabila kita melihat 'flash' kamera ketika mengambil gambar.Perakam Deria ('Sensory Register') y Maklumat diterima melalui perkam deria visual.1000 miliseconds). perkam deria auditori. perkam deria rasa dan perkam deria sentuhan.

Maklumat yang pada asalnya tidak bermakna dikenal pasti berdasarkan pola-pola yang sedia ada dan dipindah ke ingatan jangka pendek.y Pemindahan ke ingatan jangka pendek berlaku apabila kita memberi perhatian kepada bahagian maklumat yang disalurkan ke ingatan jangka pendek melalui tumpuan terpilih ('selective attention'). .

. Jika kamu tidak ulang nombor itu. Proses ini dipanggil Ulangan Berkekalan ('Maintenance Rehearsal'). ia akan hilang dalam masa 10-20 saat.Ingatan Jangka Pendek ('Short Term Memory') y Stor memori ini juga dikenali sebagai 'Ingatan Kerja' ('Working Memory'). Tempoh ingatan jangka pendek ialah 10-20 saat jika butir maklumat itu tidak diulang. Contoh: kawan kamu berikan nombor telefon dan sementara mencari kertas untuk menulisnya kamu mengulang nombor itu supaya tidak lupa.

Sesuatu 'chunk' tidak mempunyai unit tertentu dan boleh merupakan satu huruf /angka. .y Kapasiti ingatan jangka pendek menurut Miller (1956) ialah 7 + 2 (7 campur-tolak 2) 'chunks' dan kemudian dicadangkan oleh Simon (1974) sebagai 5 + 2 (5 campur-tolak 2) 'chunks'. satu ayat atau pun satu perenggan. Kita mencari maklumat daripada ingatan jangka pendek secara 'scanning' bersiri (satu demi satu) atau 'scanning' selari (serentak). satu perkataan. tertakluk kepada kebolehan seseorang menyimpan butir maklumat dan oleh itu berbeza antara individu.

disimpan. Ini jelas sekali apabila kita masih boleh mengingat apa yang berlaku pada hari pertama sekolah. Ahli-ahli psikologi seperti Freud mencadangkan bahawa segala pengalaman kita sejak dilahir disimpan dalam ingatan jangka panjang. diingat kembali dan lupa. Ini bermakna maklumat tidak hilang tetapi sukar diingat kembali.Ingatan Jangka Panjang ('Long Term Memory') y Ingatan Jangka Panjang masih menjadi tumpuan kebanyakkan kajian menyiasat cara maklumat dienkod. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful