IMAM AL-GHAZALI

DISEDIAKAN OLEH: NURUL ASYILA BT ABD.LAH SHAFIRA ERNI ATISA BT MOHD SAFRI NOR HASHIMAH BT MOHD HASHIM TINGKATAN: 4ST1

RIWAYAT HIDUP NAMA SEBENAR: ABU HAMAD MUHAMAD b. TARIKH MENINGGAL DUNIA: PADA HARI ISNIN. MUHAMAD b.14 JAMADILAKHIR TAHUN 505 HIJRAH BERSAMAAN 1111 MASIHI TEMPAT MENINGGAL DUNIA: TUSH GELARAN: HUJJATUL ISLAM . AHMAD AL-GHAZALI AL-TUSHI. TEMPAT KELAHIRAN: IAITU DI GHAZALAH YANG TERLETAK DI PINGGIR BANDAR TUSH DALAM WILAYAH HARASAN DI PARSI (IRAN). ALAL TARIKH KELAHIRAN: TAHUN 450H BERSAMAAN 1058 MASIHI.

LATAR BELAKANG KELUARGA Bapa Imam Al-Ghazali. bekerja sebagai Alpemintal bulu kambing yang disebut Al-Ghazal. Al- . Al Ayahnya sangat menyukai ilmu agama dan sering mendampingi para ahli Sufi.seorang miskin yang soleh. Beliau meninggal semasa Imam Al-Ghazali masih kecil.

SIFAT-SIFAT PERIBADI Bijaksana Kuat ingatan Berpegang teguh kepada syariat Allah Tekun belajar Berhujah Kuat beribadat Warak Tidak menyukai kemewahan .

Beliau melanjutkan pelajarannya dari Tus ke Jarjan dan seterusnya ke Naisabur. Di sana. AlAl- . bahasa arab dan juga ilmu fikah.sebelum itu. beliau belajar dengan Abu Al-Maali.beliau sudahpun belajar Almenulis dari sahabat bapanya seorang guru dan ahli tasawuf.di Tus.Nizam Al-Mulk di Tus. Imam Al-Ghazali telah belajar membaca. ilmu Nahu. menulis. Diaq AlAlAlDin Al-Jawani yang terkenal dengan gelaran Al-Harmain (Imam). menghafaz alAlalQuran.PENDIDIKAN  Imam Al-Ghazali belajar di sekolah yang didirikan oleh Perdana AlMenteri.

 Kemasyuran dalam penguasaan serta kecekapannya dalam berpidato telah menarik perhatian para pelajar. ulama-ulama dan ulamaahli politik yang menghadiri kelas pengajarannya. Selepas itu. . Perdana Menteri khalifah Abbasiyah di Baghdad Aluntuk memberi pengajaran dan sebagai penasihat agungnya. Al-Farmadi dan Imam Al-Harmain pada AlAltahun 478 hijrah. beliau dilantik sebagai tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah di Baghdad. Al-Ghazali berpindah ke Maksakar atas jemputan AlNizam Al-Mulk.PENGLIBATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN Selepas kematian gurunya.

ILMU YANG DIDALAMI Ilmu Fikah Ilmu Al-Kalam Al Ilmu falsafah Ilmu usul Tasawuf Ilmu nahu .

SUMBANGAN IMAM AL-GHAZALI penasihat agung Perdana Menteri Nizam AlAlMulk. Menjadi tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah Baghdad dan Naisabur. Pelopor kepada golongan Sufi. karyaMendokong fahaman Sebagai alal-Isyairah. Menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu Kalam. . Menghasilkan karya-karya dalam pelbagai bidang ilmu.

HASIL KARYA   Ihya¶ Ulumuddin. Al-Wajiz. Al-Munkaz Minal AlDhalal. Tuhafutul Falsafah. Al- .

MAZHAB Al-Sunnah Al- Wal Jamaah .

KATA-KATA HIKMAH IMAM AL-GHAZALI .

dan gajah. Lalu Imam beliau bertanya beberapa hal. "MASA LALU. jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. matahari." Bagaimanapun kita. " "Apa MuridMurid-muridnya ada yang menjawab orang tua. kata Imam Ghozali. angin. apapun kendaraan kita. ujarnya. Gara-gara pekerjaan kita tinggalkan shalat. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT. "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia al"Apa ini?".Ada yang menjawab kapas. Tumbuh-tumbuhan. Pertanyaan yang kelima adalah. "Apa ini?". teman. Tapi yang paling tajam adalah "lidah MANUSIA" [jadi al"lidah MANUSIA" ingat dengan seorang Kyai Haji yang sudah tua tetapi yang kadang-kadang suka ceplas-ceplos yang kurang baik kadangceplastentang Islam . almuridPertama. "Apakah yang paling tajam di dunia ini?".Muridini?". Lantas pertanyaan keenam adalah. Benar kata Imam al-Ghazali. Sebab itu sudah janji Allah SWT "Mati". "Apa yang paling berat di dunia ini?". manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. besi. dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta Tumbuhmereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. bumi.Ada debu." Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan hariajaran Agama.Ada Semua jawaban sampean benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah "Mati". Semua itu benar kata Imam al-Ghazali. Al. dan daun-daunan. Lalu Imam al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. pedang. . Lalu Imam albintangalGhazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar. Imam al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya. gunung. "Apa yang paling besar di dunia al"Apa ini?". tapi yang paling berat adalah "memegang AMANAH" (QS. "Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?. Karena melalui lidah. bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati.Ada yang menjawab baja. Pertanyaan keempat adalah. guru.red. "Apa yang paling ringan di dunia ini?". Maka kita harus "Nafsu" Alhatihati-hati dengan nafsu kita. Namun menurut beliau yang paling ringan di daunaldunia ini adalah 'meninggalkan SHALAT'. "Apa ini?". Ali Imran 185). Garagarajuga tinggalkan shalat.Muriddengan serentak.Murid-muridnya menjawab "Apakah ini?". Semua jawaban itu benar kata Imam Ghozali. bulan. gara-gara meeting kita SHALAT'. adalah "MASA LALU. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah "Nafsu" (QS. (QS.a'araf: 179). "memegang AMANAH" Al Ahzab 72). Imam al-Ghazali menjelaskan alsemua jawaban itu benar.TEKA-TEKI IMAM AL-GHAZALI Suatu hari. dan matahari.Murid-muridnya ada yang menjawab negara Cina. dan bintang-bintang. binatang.Muridini?". Lalu Imam al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. dan semoga kita semua diampuni Allah SWT karena kadang kita lalai dalam menjaga lidah/ucapan kita sendiri]. Tapi yang paling benar. dan kerabatnya.Murid-muridnya ada yang menjawab gunung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful