You are on page 1of 9

Sazrijevanje voća u CA

hladnjačama
Rashladni sistemi
Dr.sc. Izudin Delić
Omeragić Zurahid

CA hladnjače .

Lokacija .

Zahtjevi zaptivenosti .

Šta je bolje? .

Dječak kolko će to mene izać? Trenutak istine .

Tehnološka oprema (2000t) .

05.42 KM po kili (kurs: 24.Summa summarum SALDO PO KILI Plac i građevina: 1 000 000 € 725 € po 1 toni Uređaji: 420 000 € 0.2018 2:20:31) -------------------------------------------- 1 450 000 € .725 € po kili "Luft": 30 000 € Ruke: DŽABA 0€ 1.

.. .Hvala na pažnji! PITANJA.