You are on page 1of 28

EKSCENTRIČNI PRITISAK

Kada je nosač opterećen aksijalnom pritiskujućom silom i momentom savijanja.


Moment savijanja može nastati usled:
a) Ekscentričnosti normalne sile N b) Nesimetričnog slabljenja preseka

c) Poprečnog opterećenja d) Početne krivine nosača


Proračun napona i deformacija

stv c =  N / A +  maxMx / Wx  cd ( = cd /md )

stv m = T*Sx / Ix * b  md


max f  f dop = l/m

Ugib: fM + fN
Pretpostavka – oblik elastične linije je sinusoida (za opterećenje u obliku sinusa)

ql 4 ql 2 l 2 M
Ako je: f0  4  2 2  max
 EJ   EJ N kr

MN N
onda je i: f 0   max f
N kr N kr
max M
N fo N kr
Pa je: max f  f o  f 0  f o  max f  
N kr N N
1 1
N kr N kr
M
fO   max
Odnosno: M
f 
N kr max
N kr  N
max
 = 1 za poterećenje po sinusu
0,82  1,23 – za ostala opterećenja
Neki karakteristični konstruktivni sistemi opterećeni na savijanje
Računski rasponi:
b) Širi oslonci: l = 1,05*lo
a) Uži oslonci: l = l

c) Nosači sa kosnicima (pajantama):


- razlika raspona lt  20%
l = 0,5 (l0 + lt )

- razlika raspona lt > 20%


Nosač se računa kao okvirna
konstrukcija ili se zanemaruje uticaj
kosnika

d) Nosač sa sedlima i kosnicima


l =l
NOSAČI SA SEDLIMA (JASTUCIMA)

a) Nosači su prekinuti iznad oslonca

Ne uzima se u proračun uticaj sedla

Nosač: M = 0,125 q l2
Sedlo: M = - 0,5 q a2
b) Nosači “idu” kontinualno preko oslonca

Nosač i sedlo “rade” zajedno


=> iste krivine =>
Ms Mn
 (1) Mb = Ms + Mn Es = En = E
J s Es J n En

Jn = bhn3 /12 Js = bhs3 /12

Ms Mn
Iz (1) => 3
 3 (2)
hs hn
Visina nosača hn određuje se iz maksimalnog momenta u polju:

potrWn = maxM / md (potrWn = b hn2 / 6)

Iz (2) => Visina sedla


Ms
hs  h n3 Nosač i sedlo povezuju se sa po dva zavrtnja
Mn
NOSAČI SA SEDLIMA I KOSNICIMA

- za l0  1,20 l, nosač se
dimenzioniše za srednju
vrednost momenta
M = q l2 / 10

- za l0 >1,20 l, ne uzimaju se u
obzir sedlo i kosnik, već se nosač
računa kao prosta greda raspona l0
odnosno l0'
Proračun sedla i kosnika

- sila u kosniku: K = N / sin 


- sila u sedlu: H = N / tg 

Veza između kosnika i sedla ostvaruje se na zasek => kosnik i


sedlo opterećeni su ekscentričnim pritiskom odnosno
zatezanjem
Napon u kosniku: stv c =  N / A +  K*e / W  cd
( = cd /md )
Napon u sedlu: stv t = H / A +  (M – H*eH)/ W  td
( = td /md )

Momenat M u tački B primaju dva zavrtnja u kojima se javljaju sile zatezanja N1 i N2.
Iz uslova ravnoteže => M = N1a1 + N2 a2 (veličine a1 i a2 se unapred usvajaju)
Pošto je i N1/N2 = a1 / a2 , to su sile u zavrtnjima:
N1 = a1 M / (a 12 + a22), odnosno N2 = a2 M / (a 12 + a22),

Na osnovu sila u zavrtnjima usvajaju se odgovarajući zavrtnjevi i podložne pločice


SPOJNA SREDSTVA

Spojna sredstva uopšte, pa i u drvenim konstrukcijama, imaju zadatak da


spoje dva ili više elementa od drveta ili proizvoda na bazi drveta‚ kao i drveta
i elemenata od drugih materijala, u jednu konstruktivnu celinu.
Najčešće korišćena spojna sredstva u drvenim konstrukcijama su:
• zavrtnji (vijci)
• trnovi
• ekseri
• zavrtnji za drvo bez navrtke
• razne vrste moždanika
• klanfe (pijavice)
• drvene čivije
• lepkovi
NOSIVOST I POMERLJIVOST SPOJNIH SREDSTAVA
Kod betonskih i čeličnih konstrukcija veze su
praktično nepomerljive dok to nije slučaj kod
drvenih konstrukcija zbog prirode materijala.

Pravilna upotreba spojnih sredstava


podrazumeva poznavanje njihove nosivosti
i deformabilnosti u vezi

Nosivost spojnih sredstava određuje se:

• teorijski
• eksperimentalno
ZAVRTNJI
Cilindrična tela izrađena od čelika Č0361, koja na jednom kraju imaju glavu,
a na drugom navoj, obostrane podložne pločice i navrtku na strani navoja.
Posebna vrsta zavrtnjeva su “brezoni”
Nosivost zavrtnjeva obzirom na savijanje
R
2cd

 ad