You are on page 1of 29

Mga Makabayang Pilipino sa

Pagkamit ng Kalayaan

Naghangad ng Pagbabago sa
Mapayapang Paraan
Propagandista
• Jose Rizal
• Marcelo H. Del Pilar
• Gregorio Sancianco
• Mariano Ponce
• Graciano Lopez-Jaena
Jose Protacio Rizal Mercado Y
Alonzo Realonda

Pambansang Bayani ng Pilipinas

• Ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa


Calamba, Laguna
Dr. Jose P. Rizal
• Inilathala ang 2 nobela:
Noli Me Tangere –Huwag mo Akong Salingin
(Alemanya, 1887) at
El Filibusterismo – Ang Tampalasan
(Ghent, Belgium 1891)
Inilahad sa aklat na ito ang pang-aabuso ng mga
opisyal at prayleng Espanyol na gumising sa diwang
makabayan ng mga Pilipino.
Dr. Jose P. Rizal
• Sa La Solidaridad na isang pahayagan
ng mga propagandista nailathala rin ang
ibang isinulat ni Rizal.

• Pinamunuan ang La Liga Filipina


Dr. Jose P. Rizal

Namatay sa pamamagitan ng pagbaril sa


kanya sa Bagumbayan noong Disyembre
30, 1896.
Marcelo H. Del Pilar
• Ipinanganak noong Agosto 30, 1850 sa
Cupang Bulacan, Bulacan

• Tinatag niya ang kaunaunahan


pahayagang tagalog sa Pilipinas na
Diariong Tagalog
Marcelo H. Del Pilar
Ilan sa mga isinulat niya ay ang :
Dasalan at Tocsohan
La Soberania Monacal en Filipinas
(Isiniwalat nito ang mga problemang panlipnan
nooon.)
La Patria at
Ministerio de la Republica Filipina
(Pananaw sa isang bansang malaya)
Marcelo H. Del Pilar
• Napilitang iwan ang asawa at 2 anak
upang tumakas papuntang Espanya

• Naging kasapi ng Samahang Propaganda


at pinalitan si Graciano Lopez Jaena
bilang patnugot ng La Solidaridad
Marcelo H. Del Pilar
• Nanatiling namuhay si Del Pilar ng
mahirap kapalit ang pag-asang lalaya ang
Pilipinas.

• Namatay siya sa sakit na Tuberkulosis


noong Hulyo 4, 1896 sa Barcelona,
Espanya
Gregorio Sancianco
• Ipinanganak noong Mayo 7, 1852 sa
Malabon, Rizal (Metro Manila na ngayon)

• Kinikilala bilang Unang nag-agham sa


hanapang buhay o Economist ng
Pilipinas.
Gregorio Sancianco
• Noong 1881 sa gulang na 29 isinulat niya
ang El Progreso de Pilipinas, estudios
economicos, administravos y politicos

• Nanawagan na paunlarin ang Pilipinas


at pagkakapantay-pantay sa karapatan
Gregorio Sancianco
• Isa siya sa tagapayo ni Emilio Aguinaldo

• Minsang nakulong at ipinatapon sa


Pangasinan dahil inakalang kasama sa
pag-aalsa noong 1889.

• Namatay sa sagupaan sa Sto. Domingo,


Nueva Ecija noong Nobyembre 27, 1897
Mariano Ponce
• Ipinanganak sa Baliwag, Bulacan noong
Marso 23, 1863

• Nagtungo sa Espanya upang ipagpatuloy


ang pag-aaral ng Medisina sa Central
University of Madrid

• Kasama siya ni Graciano Lopez-Jaena sa


pagtatag ng La Solidaridad
Mariano Ponce
• Tumayong kalihim sa Asociacion
Hispano-Filipino

• Sumusulat ng editoryal tungkol sa


kasaysayan, pulitika at sosyolohiya
• Gumamit ng mga palayaw gaya ng
Naning, Kalipulako, at Tikbalang
Mariano Ponce
• Nakulong ng 2 araw ng sumiklab ang
rebolusyon sa hinalang kaibigan niya ang
mga nag-aalsa.

• Nagtungong Pransya at pumalaot


patungong Hong Kong at naging kalihim
ng Junta Revolution
Mariano Ponce
• Hunyo 29, 1898 nagtungo sa Yokohama,
Japan upang bumili ng baril para sa mga
sundalong Pilipino.

• Dito niya nakilala si Dr. Sun Yat-Sen,


nagtatag at unang pangulo ng Republika
ng Tsina.
Mariano Ponce
• Kasama ang asawang hapones na si
Okiyo Undarawa, bumalik siya ng
Maynila.
• Noong 1909, ginawa siyang direktor ng El
Renacimiento
• Isa sa nagtatag ng El Ideal, pahayagan ng
Partido nacionalista
• Namatay sa Hong kong noong Mayo 23,
1918
Graciano Lopez-Jaena

“Prinsipe ng mga
Mananalumpating Pilipino”

Kasama sina Del Pilar at Rizal tinagurian


silang Triumvirate ng Samahang
Propagandista
Graciano Lopez-Jaena
• Ipinanganak noong Disyembre 18, 1856
sa Jaro, Iloilo

• Sa edad na 6 na taon ay sinanay na ni


Padre Francisco Jayme sa pagtatalumpati

• Sa pagnanais na maging doktor, pumasok


siya bilang baguhan sa Ospital ng San
Juan de Dios sa Jaro
Graciano Lopez-Jaena
• Napalapit siya sa mga tao doon at nakita
ang paghihirap nila sa kamay ng mga
kawal Espanyol

• 1874, isinulat niya ang Fray Botod


(Inihayag ang kasakiman, katamaran, at
kalupitan ng mga paring Espanyol)
Graciano Lopez-Jaena
• Gaya ni Del Pilar ay tumakas siya
papuntang Espanya at doon niya itinatag
ang La Solidardad.

• Bumalik siya sa Pilipinas gamit ang


pangalang Diego Laura upang lumikom
ng pondo sa Samahang Propaganda.
Graciano Lopez-Jaena
• Natukoy ito ng awtoridad kaya tumakas
siya papuntang Hong Kong at bumalik sa
Madrid.

• Namatay siya sa sakit na tuberkulosis


noong Enero 20, 1896