You are on page 1of 54

Scientix, the community for

science education in Europe

Scientix has received funding from the European Union’s H2020 research
and innovation programme – project Scientix 3 (Grant agreement N.
730009), coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the
presentation is the sole responsibility of the presenter and it does not
represent the opinion of the European Commission (EC) nor European
Schoolnet (EUN) and neither the EC nor EUN are responsible for any use
that might be made of information contained.
http://scientix.eu

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

2
ЗНАЧЕНИЕTO НА ПРОЕКТА
SCIENTIX ЗА STEM
ОБРАЗОВАНИЕТО

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

3
За 2017 г. SCIENTIX е един от 100-те
най-добри световни проекта

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

4
Европейската Училищна Мрежа (EUN) e
неправителствена организация

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

5
Scientix : www.scientix.eu
Scientix проекта стартира 2009 г.

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

6
Scientix предлага:

Ресурсно Превод по
хранилище поискване

Онлине Новини и
общуване събития

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

7
SCIENTIX ОБЩНОСТ

STEM
STEM УЧИТЕЛ СПЕЦИАЛИСТИ

SCIENTIX
ОБЩНОСТ
SCIENTIX
НАЦИОНАЛНИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КОНТАКТНИ
ТОЧКИ И
ПОСЛАНИЦИ

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

8
SCIENTIX РЕСУРСИ

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

9
Онлайне обучение…
http://moodle.scientix.eu/course http://moodle.scientix.eu/course/vi
/category.php?id=18 ew.php?id=722

http://moodle.scientix.eu/course/vie
w.php?id=711

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

10
Искане на превод на ресурс

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

11
Преводи по поръчка

 
 
 
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

12
SCIENTIX - линкове

PORTAL SCIENTIX www.scientix.eu

NEWSLETTERS www.scientix.eu/web/guest/newsletter

TWITTER @scientix_eu

FACEBOOK groups/ScienceTeachersEurope

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

13
Инфографика

Промоционални
материали:
http://www.scientix.
eu/about

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

14
Future Classroom Lab
Шест
различни
зони в
класната стая
на бъдещето -
Future
Classroom
Lab
http://fcl.eun.o
rg/learning-
zones

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

15
Future Classroom Lab
 FCL workshop: Interactive technologies for the future
classroom – 9.04.2018 г.
https://bit.ly/2HDVmU1

 Scientix webinar: It’s a game changer! How to motivate and
engage students with game-based learning – 13.04.2018 г.
https://bit.ly/2GX5JFc

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

16
STEM Alliance
http://www.stemalliance.eu/campaigns

Проектът STEM Alliance ( 2015 )
Кампании на STEM Alliance:
е продължение на inGenious
проекта (2011-2014) и
обединява образованието в STEM Discovery
STEM Ahead
областта на STEM (наука, Week
технологии, инженерство и
математика) и индустрията, Инициативи:
министерствата на
образованието. STEM Professionals Go Тeacher Discovery
Back To School Placement

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

17
STEM4YOU Competition, STEM Discovery Week
от 22 до 29 април 2016

Победител –
Калина Ненова
от НПГ по КТС
гр. Правец,
България

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

18
STEM Discovery Week 2018

https://uktc-bg.com/stem-discovery-week/
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

19
STEM Discovery Week 2018

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

20
STEM Discovery Week 2018

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

21
STEM Discovery Week 2018 - Bulgaria

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

22
Next-Lab Project (http://www.go-lab-project.eu/next-
lab-projectе) стартира 2017 г. и е продължение на
Go lab проекта (http://www.go-lab-project.eu)
Go lab проекта старира 2014 г.
В часовете по астрономия сме изпозвали следните симулатори:
 Rotating Sky Explorer
 Motions of the Sun симулатор
 Seasons and Ecliptic симулатор
 Planetary Orbit симулатор
 Ptolemaic System симулатор
 Lunar Phase симулатор
 Kepler's First Law
 Kepler's Second Law
 Gravity and Orbits
 Sun4all
 LGO

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

23
Етапи на изследователския цикъл

В Next-Lab
проекта
платформите за
отворено
авторизиране
(Graasp) и
споделяне (Golabz)
са подобрени с нови
функции и с
добавянето на нови
инструменти за
учениците.

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

24
Inspiring Science Education
http://www.inspiringscience.eu/home

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

25
Еstablish
http://www.establish-fp7.eu

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

26
KAHOOT!: https://create.kahoot.it/

EUN and Scientix:
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ddd2
e6e3-e25b-4699-8d17-cc24138249f1

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

27
KAHOOT!: https://create.kahoot.it/l/#user/e1a662ad-ebfa-4e71-94ca-
ebc2afe8f776/kahoots/created

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

28
EUN courses: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
2016-2017

 Navigation through the Ages
Constelation: https://v.gd/luONVJ
 Teaching with Space and Astronomy in your Classroom
Comparing the sizes of Solar System's astronomical objects: https://v.gd/eexK2v
 Our Wonderful Universe
VISUAL MOVEMENT AND PHASES OF THE MOON: http://bit.ly/2zCPlCJ
 Our Fragile Planet
Climate change and its consequences: http://bit.ly/2hrk3qG
 Mentep (MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy)
http://mentep.eun.org/about
http://mentep-sat-runner.eun.org/
 Inquiry-Based Teaching in Life Sciences
https://bit.ly/2qwLVxf

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

29
https://bitly.com/

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

30
EDU-ARCTIC project
www.edu-arctic.eu/

Online уроци

Поларипедия

Система за мониторинг

Arctic Competitions

Работилници за учители
и обучителни сесии
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

31
https://polarpedia.eu/en/

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

32
3rd Scientix Conference, Брюксел,
Белгия от 4 до 6 May 2018
http://www.scientix.eu/conference/scx3/programme
https://www.flickr.com/photos/european_schoolnet/sets/72157695125297291/

В конференцията взеха участие 352 учители, политици, изследователи и
ръководители на проекти, което го направи едно от големите събития за
създаване на голяма мрежа в Европа през 2018 г.

Тази трета конференция на Scientix беше уникална възможност да научим
повече за различните проекти за научно образование в Европа и да се срещнем
с хората, участващи в тях. По време на конференцията беше направен преглед
на текущото състояние на науката в Европа и възможностите на общността
Scientix.

Участието в нея беше само с покана. Организирана беше кампания за
регистриране на желаещите за презентации, изложбени щандове и семинари
за участие в конференцията.

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

33
Приветствие на конференцията

Marc Durando, Executive Director, European Schoolnet, BE

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

34
Teachers meet Scientix

Carlos Cunha,
Escola
Secundária
Dom Manuel
Martins, PT
Svetla
Mavrodieva,
Centre for
Innovation in
Education, BG,
Scientix
http://files.eun.org/Scientix3conf/SVETLA-and-
CARLOS_SCIENTIX_CONFERENCE_2018_FINAL.pdf Ambassadors

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

35
Scientix until now

 2010 г . - създаване на
Scientix портала – 25
посланника
 2013 г. – разширяване на
проекта - 90 посланника
и Национални
контактни точки – ИМИ
на БАН
 Сътрудничеството с ЕК
от 2016 г. – 500
посланика и онлайн
обучение
Dr Àgueda Gras-Velázquez, Scientix Project
And, why do we do all this?
Manager, Science Programme Manager at
For the children.
European Schoolnet, BE
http://files.eun.org/Scientix3conf/Scientix3conf_GRAS-Sat-opening-text.pdf
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

36
Основни речи

The importance of Inquiry -Based Science
Education: Nurturing motivation, joy and
interest in science – or improving
standardized test scores?
- PISA като проблемен глобален “златен
стандарт”
- Разследване базирано научно
образование: "Работи ли?" Конфликтни
доказателства
- "Нежелани ефекти" на преподаването с
тестове.

Svein Sjøberg
http://files.eun.org/Scientix3conf/Sjoberg_Scien
tix_Brussels-final.pdf
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

37
Drones at School

Fernandes Liliana and Jorge Reis
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

38
Drones at School

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

39
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

40
STEM in the classroom:
How DIY water quality sensors bring science to our students

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

41
Developing Students 21st
Century Skills with Go-Lab

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

42
Astro party

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

43
First steps in Scratch

Agape Mihai

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

44
Aura-virtual reality

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

45
Secret of the mobile phone

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

46
COMPASS PROJECT
http://compasspro.eu/
проект по ERASMUS KA2 от септември 2016 г. до август 2018
Номер: 2016-1-ES01-KA201-025485

Работна
среща в
Байройт,
Германия
23-24.09.2017 г.

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

47
COMPASS PROJECT
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=660622

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

48
Inspire students to study STEM by
using of COMPASS project -
Цеца Христова

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

49
след 7 години......

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

50
Екипът на EUN
има амбицията да промени образованието в Европа!
<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

51
„Трябва да вдъхновим
младите хора да учат
природни науки, инженерство,
технологии и математика,
защото едно добре образовано
общество е гаранция за
стабилно икономическо
Марк Дюрандо, Генерален директор на Европейската
развитие.училищна
«
мрежа (European Schoolnet - EUN partnership), Белгия

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

52
Цеца Цолова Христова,
ПГ по КТС гр. Правец
Scientix посланик за България

e-mail: tzetza@gmail.com
https://www.facebook.com/tsetsa.tsolova
Twitter: @ceca_hr
http://ceca-scientix.blogspot.bg/

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

53
Благодаря Ви за
вниманието!

<<ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCIENTIX ЗА STEM ОБРАЗОВАНИЕТО>>|
<<ЦЕЦА ЦОЛОВА ХРИСТОВА>><<1-2 ЮНИ 2018 г.>>|<<С. БАЙКАЛ>>
<<АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ >>

54