GURU PENDIDIKAN JASMANI YANG BERKEMAHIRAN

CHAN HAZNEY BINTI ABDUL HARIZ (08B1122) MASYANTI MUHD.MAHARI(08B1134) SHARIJAH HAZIMAH HJ SHARBINI(08B1126) MOHD.YUSRAN BIN HJ MORSHIDI(08B1139) RAIMI RASHID (08B1137)

µ (titah KDYMM.kerana itu mereka perlu dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran.hari belia 2010) .semangat jati serta aqidah yang mantap.banyak bergantung kepada golongan belia.³ Masa depan negara tidak syak lagi.

be fikir. .menulis.menghafal. Menerima dan memahami isyarat serta merancang strategi belajar. cara-cara bagaimana guru menganalisis pelbagai maklumat daripada sumber-sumber P&P.menganalisis dan menilai. Cara-cara bagaiaman guru membuat penilaian terhadap sumber P&P. b.mengingati. Kemahiran belajar yang penting yang perlu di miliki oleh guru: a.KEMAHIRAN DALAM KONTEKS PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 1) KEMAHIRAN BELAJAR-: Membaca.memerhati.

Kemahiran kognitif iii. . 2) KEMAHIRAN BERFIKIR : Proses berfikir terdiri daripada interaksi atau hubungan yang berlaku di antara 3 elemen ini. Pengetahuan.c. Sikap dan nilai.semester. i.mingguan dan harian). 3) KEMAHIRAN MERANCANG : Membuat penelitian dan penafsiran sukatan pelajaran dengan rancangan kerja (tahunan. Cara-cara guru mengoptimumkan sumber-sumber P&P. ii.

b) Memotivasi pelajar. . d) Memastikan aktiviti dalam pembelajaran berjalan dengan sistematik dan terurus. a) Membimbing pelajar. 4) KEMAHIRAN PEMUDAH CARA : Peranan guru adalah. Kemahiran merancang persediaan mengajar terdiri daripada isi kandungan objektif pembelajaran dan pandai merancang cara-cara untuk mencapai objektif P&P. c) Mengawal disiplin kelas.

 Ciri-ciri komunikasi yang berkesan dalam pengajaran.5) KEMAHIRAN KOMUNIKASI : Kemahiran ini perlu ada pada seorang guru pendidikan Jasmani supaya pembelajaran lancar. . b) Arahan yang jelas.isi pelajaran dapat disampaikan dengan baik dan murid-murid faham akan isi pelajaran.lantang dan tatabahasa yang betul. a) Suara yang lancar.

 Padang dan trek.6) KEMAHIRAN MENGURUS : Mengurus disiplin Mengurus tempat untuk aktiviti pembelajaran. Peralatan sukan. Menyediakan dan mengurus peralatan yang digunakan 7) KEMAHIRAN PENGGUNAAN ABM : Penggunaan teknologi seperti komputer. .projektor dsb.

CIRI-CIRI GURU PENDIDIKAN JASMANI 1. FLEXIBLE 3. PENGURUSAN RUANG DAN MASA 5. TANGGUNGJAWAB 4. KREATIF 2. BERPENGETAHUAN LUAS .

II. MENCAPAI WAWASAN 2035. (TITAH KDYMM. MEMPERSIAPKAN DIRI BAGI MENGHADAPI PERSAINGAN DAN CABARAN.HARI BELIA 2010) .KENAPA PERLU BERKEMAHIRAN I. MEMPERKEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG MEMAJUKAN PENDIDIKAN JASMANI III.

 KEMUDAHAN YANG PASIF. TEORI DAN FIZIKAL. PENINGKATAN TERHAD. KEMUDAHAN YANG CUKUP. KEMAHIRAN PELAJAR .BANDINGAN ‡ SEBELUM : PELAJAR BERSIFAT ‡ SELEPAS : PELAJAR AKTIF. LEBIH KEPADA FIZIKAL.

‡ Untuk mahir dalam semua bidang.KESIMPULAN ‡ Seorang guru pendidikan jasmani bukan sahaja perlu berkemahiran dalam bidang sukan malah harus berkemahiran dalam semua bidang aspek pengajaran.seorang guru pendidikan jasmani hendaklah mempunyai ciri-ciri yang telah dibincangkan tadi. ‡ Dengan adanya seorang guru PJ yang berkemahiran ianya dapat membantu hasrat negara untuk mencapai wawasan 2035. .

Titah KDYMM .RUJUKAN 1.Kementerian Pendidikan.Hari Belia Kebangsaan 2010. 2.2009. Pendidikan Jasmani (tahun 1 dan 4). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful