You are on page 1of 12

FANNI YUNITA (F1041171036) 3. KEMIRINGAN OLEH KELOMPOK 4 1.MITA ELIA SIMA (FI0411710--) . SYAIFUL (F1041171010) 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Sekian dan terima kasih  .