You are on page 1of 9

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMPUSULUI

UNIVERSITAR TUDOR VLADIMIRESCU IASI
AXA PRIORITARĂA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

AXA PRIORITARĂ :Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea,dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă
Scop: Proiectul are ca scop creșterea calității vieții academice a studentilor din
Campusul Universitar ”TUDOR VLADIMIRESCU”.
Obiectiv specific: Obiectivul proiectului constă în imbunătăţirea infrastructurii, a
serviciilor de cazare şi confort al studenţilor.
Pentru campusul din cadrul Universităţii Tehnice din Iaşi dorim reabilitarea căminelor
studenţeşti cu îmbunătăţirea facilităţilor tehnico - sanitare, crearea spaţiului adecvat
de studiu în cadrul fiecărui cămin.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor
pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul
educaţional.
Activităţile proiectului
Activitatea 1 - Licitarea proiectului pentru execuţia lucrărilor(Licitația
propriu-zisă și contractarea firmei care se va ocupa de lucrări) 3 luni
Activitatea 2 - Obținerea tuturor avizelor de construcție din partea
primăriei pentru execuţia lucrărilor: întocmirea tuturor documentelor şi a dosarelor
necesare pentru obţinerea avizelor şi aşteptarea confirmării 3 luni
Activitatea 3 - Încheierea contractului de achiziții pentru: renovări
interioare şi exterioare şi infrastructură 6 luni
Activitatea 4 - Execuția practică a lucrărilor: cea mai importantă parte din
proiect, cu durata cea mai mare de implementare, când, după contractarea firmei
care va realiza renovarea şi modernizarea campusului, achiziţia materialelor şi
utilajelor necesare şi după primirea acordului de construcţie se începe construcţia
propriu-zisă. 27 luni
MANAGEMENTUL PROIECTULUI

1. Director de proiect- se va ocupa de coordonarea și monitorizarea activităților din
cadrul proiectului și că acesta va fi implementat așa cum a stabilit cu finanțatorul.
2. Economist- va avea grijă ca resursele financiare vor fi distribuite conform
proiectului.
3. Director tehnic (inginer constructor)- se va ocupa de partea tehnică a proiectului și
de menținerea legăturii cu firma contractată pentru lucrări.
4. Secretar general- va avea ca responsabilitate principală menținerea legăturii cu
finanțatorul și realizarea documentației necesare pe parcursul derulării proiectului.
Așadar, prin finanțarea și implementarea acestui proiect, nu
numai că vom îmbunătăți viața de student, dar mai mult decât atât,
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi ” din Iași va câștiga un plus de
imagine prin această componentă socială pe care o dezvoltă.
VA MULTUMIM !